Czy Sztuczna inteligencja jest kluczem do pracy w nowoczesnym środowisku? Wyniki badania Future Health Index 2023

Kategoria: Aktualności
2 min. czytania

Sztuczna inteligencja w branży medycznej

Analiza wyników Future Health Index 2023 pokazuje, że wprowadzenie najnowszych rozwiązań technologicznych jest jednym z najskuteczniejszych sposobów, umożliwiającym radzenie sobie z niedoborami kadrowymi. Fakt ten potwierdziło aż 67% badanych. Ponadto odnotowano, iż tylko w bieżącym roku 20% polskich placówek medycznych dokonało inwestycji w rozwiązania, które mają na celu wsparcie inteligencji diagnostycznej. Tym samym umożliwi to odciążenie personelu, jednocześnie zwiększając jego możliwości.

Nowoczesne rozwiązania w Instytucie Matki i Dziecka

Firma Microsoft oraz Instytut Matki i Dziecka realizują pierwszy na świecie, innowacyjny projekt, w którym sztuczna inteligencja wykorzystywana będzie do wczesnego wykrywania wad genetycznych nerek u płodu. W ramach programu ma dojść do stworzenia algorytmów sztucznej inteligencji, dzięki którym już w trakcie przeprowadzania badań prenatalnych zostaną ukazane lekarzom zmiany płodu w obrazie ultrasonograficznym, wskazujące na możliwość wystąpienia potencjalnych chorób genetycznych. Taka wiedza pozwoli na wczesne wprowadzenie dalszej diagnostyki oraz leczenia nawet w łonie matki.

Transformacja sektora zdrowotnego

Wprowadzanie inteligentnych rozwiązań może przełożyć się na transformację całego sektora zdrowotnego. Może nie tylko przyczyni się do osiągania lepszych wyników u pacjentów, ale także usprawnić sposób pracy, komunikacji oraz wyznaczyć drogę do zrównoważonego środowiska rozwoju sektora medycznego. Są to zmiany dotykające procesy technologiczne, biznesowe, kulturowe, a także zmiany w sposobie zarządzania metodami oraz samą pracą personelu. Obecnie w Polsce istnieją niezbędne zasoby, które umożliwiłyby transformację sektora zdrowotnego. Nie tylko ambitny i wykwalifikowany personel, ale też dostęp do niezbędnej infrastruktury chmurowej, wpływają na wysoką pozycję Polski na tle innych krajów w danym rejonie.