Osiąnięcia KOWAL i Systemu PLMVS – nowe rozwiązania wspierają bezpieczeństwo farmaceutyczne

Kategoria: Aktualności Kontrola jakości
2 min. czytania

Weryfikacja leków w liczbach

W 2023 w Polskim Systemie Weryfikacji Autentyczności Leków została zweryfikowana i wydana imponująca liczba niemal 800 mln opakowań leków, utrzymując przy tym średnią tygodniową liczbę na poziomie 15,2 mln. Efektywność obsługiwania w poprzednim roku wyniosła średnio 40,5 mln transakcji tygodniowo, co łącznie przekłada się na imponującą liczbę ponad 2,1 mld transakcji w ciągu roku. Dodatkowo liczba załadowanych do systemu opakowań przekroczyła znacząco poziom 4 miliardów opakowań.

 

Nowe kierunki: aktualizacje dla bezpieczeństwa danych

W odpowiedzi na wyzwania związane z zarządzaniem tak obszernym zakresem danych dostawca systemu wprowadził dwie znaczące aktualizacje do PLMVS. Ich celem było usprawnienie i zoptymalizowanie funkcjonowania systemu, a także zredukowanie liczby alertów technicznych, które farmaceuci otrzymują na co dzień. Te innowacje miały dodatkowo na celu zwiększenie transparentności i efektywności komunikacji z podmiotem wprowadzającym lek na rynek (Marketing Authorisation Holder) oraz ułatwienie przeprowadzenia analizy alertów.

 

Wirtualna rewolucja w zarządzaniu alertami

Jednym z bardziej istotnych usprawnień dla użytkowników systemu w 2023 roku było wprowadzenie nowej aplikacji National Alert Management System. NAMS nie tylko umożliwia szybszą i bardziej efektywną komunikację z podmiotem wprowadzającym lek na rynek, ale także dostarcza zoptymalizowanych narzędzi do analizy i zarządzania alertami. Jak to działa?
Aplikacja daje możliwość   sprawdzenia alertów wygenerowanych przez użytkowników systemu PLMVS. Dodatkowo identyfikuje potencjalne przyczyny techniczne dla tych alertów, co znacząco ułatwia ich analizę i wyjaśnienie.

Poprzez automatyczne przekazywanie informacji o alertach do NAMS, proces zarządzania nimi staje się bardziej przejrzysty, prostszy, a także umożliwia podjęcie skutecznej analizy i ocenę sytuacji.

Ta innowacyjna aplikacja to kolejny krok w kierunku zwiększenia bezpieczeństwa pacjentów i efektywności działania systemu PLMVS.

Elastyczne rozwiązania w praktyce

Organizacja EMVO wraz z Fundacją KOWAL nie tylko utrzymuje wysokie standardy przy administrowaniu systemem weryfikacji leków, ale także aktywnie reaguje na potrzeby rynku, wprowadzając innowacyjne rozwiązania, które sprawiają, że cały system staje się bardziej elastyczny, skuteczny i bezpieczny dla wszystkich zainteresowanych stron.

Te inicjatywy ukazują stanowisko organizacji oparte na dynamice i nowoczesności, idące w kierunku zapewnienia bezpieczeństwa farmaceutycznego. Stanowią one istotny wkład w międzynarodowe starania na rzecz  zapobiegania wprowadzania fałszywych leków do legalnego obrotu.

 

Żródło: infirmacja prasowa www.offteam.pl