Co nowego w procesie pakowania?

Kategoria: Opakowania
3 min. czytania

Powstają nowe materiały termoformowalne, podlegające recyklingowi i kompostowaniu lub tylko recyklingowi. Ta nowa oferta producentów folii termoformowalnych skierowana jest przede wszystkim do producentów, którzy już używają maszyn termoformujących i produkują blistry głęboko tłoczone.

Firmy produkujące maszyny oczywiście oferują (o ile to konieczne) pakiety pozwalające na stosowanie nowych materiałów, które zwykle mają odmienne charakterystyki niż folie dotychczas stosowane.

Dostawcy maszyn nie ograniczają się jedynie do bycia reaktywnymi graczami rynkowymi, lecz proaktywnie wprowadzają nowe rozwiązania, które pozwalają także na odejście od dotychczas stosowanych termoformowanych głębokich blistrów na rzecz opakowań kartonowych. Ta propozycja pozwala producentom farmaceutyków i wyrobów medycznych bardziej elastycznie planować inwestycje w nowy park maszynowy lub remonty już posiadanych urządzeń.

W prostszych przypadkach stosowane są kartoniki z wklejonymi wewnętrznymi przegrodami utrzymujące produkt w bezpieczny sposób w kartoniku podczas transportu. Taki rodzaj opakowania ma jedną ogromną zaletę – nie wymaga zastosowania skomplikowanych grup podawania produktu. Niemniej jednak, takie rozwiązanie niezbyt dobrze sprawdza się w przypadku konieczności pakowania więcej niż jednego obiektu (fiolki/strzykawki) do kartonika.

Producenci maszyn w ścisłej współpracy z wytwórcami kartoników opracowali wiele form wkładek czy wręcz „kartonowych” blistrów pozwalających na uzyskanie różnych konfi guracji produktu wewnątrz opakowania.

Takie rozwiązanie, o ile konfi guracja produktów na to pozwala, powoduje jeszcze większe uproszczenie konstrukcji samej kartoniarki, pozwala ograniczyć ilość formatów kartonika, niemniej jednak wymaga zrobotyzowanych grup podawania samego produktu do wkładki.

Jak w każdym przypadku, niezwykle istotna jest bliska współpraca pomiędzy użytkownikiem a konstruktorem/dostawcą maszyny.

Sam proces podawania tacek kartonowych nie jest zbyt skomplikowany mechanicznie, jednakże podstawowe znaczenie ma ich konstrukcja. Na pierwszy rzut oka tacki, podawane płasko jak puste kartoniki, wydają się być dość proste. Niemniej jednak, ich konstrukcja wymaga ogromnego know-how producenta urządzenia, aby zaprojektować tacki w sposób pozwalający na ich sprawne formowanie, łatwe podawanie i co najważniejsze tak, aby zapewniały odpowiednią ochronę i stabilność podanego produktu.

Kolejną zaletą opisywanego powyżej sposobu pakowania jest pominięcie energochłonnej technologii blistrów głębokiego tłoczenia. Skrócenie linii pakujących oraz możliwość redukcji ilości personelu niezbędnego do obsługi ciągu technologicznego.

Wszyscy zgodzimy się, iż produkt, jego jakość i bezpieczeństwo są najważniejsze. Zanim produkt znajdzie się w opisywanym tutaj opakowaniu, należy go prowadzić i wkładać do opakowania w sposób bezpieczny, powtarzalny i walidowalny. Aby spełnić ten wymóg, niezbędna jest wiedza i doświadczenie połączone z najnowszą technologią robotów przemysłowych.

Zrobotyzowane systemy oferowane jako część kartoniarki lub jako „niezależne” wyspy robotyczne zwiększają możliwości pakowania zestawów różnych elementów do jednego opakowania. Może to być strzykawka i igła lub strzykawka, igła i dwie fiolki/jedna fiolka. Itd., itp.

Takie zrobotyzowane podawanie produktu do kartonowych tacek przy zmianie konfi guracji wymaga zazwyczaj jedynie zmiany głowicy podającej i wywołania z pamięci komputera sterującego właściwej wersji software dla wymaganej konfiguracji.

Warto zauważyć, iż te same systemy podawania mają zastosowanie także w przypadku maszyn termoformujących.

Zrobotyzowane systemy stosowane w liniach pakujących bardzo ułatwiają także obsługę serwisową linii pakujących. Producenci przetestowali, zwalidowali i już wprowadzają na rynek oprogramowanie i systemy wspierane przez sztuczną inteligencję wspomagające obsługę i serwisowanie maszyn.

System predictive maintenance pozwala na podjęcie akcji serwisowej zanim na maszynie wydarzy się poważana awaria.

Do wspomagania zmian formatów służą zaś systemy, przy których wykorzystuje się okulary do rozszerzonej rzeczywistości. Operator jest „prowadzony za rękę” podczas zmiany formatu lub innych rutynowych czynności obsługowych. Zwiększa to bezpieczeństwo zarówno personelu, jak i samej maszyny, gdyż ilość błędów obsługowych i spowodowanych nimi przestojów znacznie spada.

System serwisu on-line może korzystać nie tylko z okularów opisanych wyżej, ale po zainstalowaniu odpowiednich aplikacji wystarcza tablet lub wręcz smartphone. Po połączeniu z centrum serwisowym dostawcy na ekranie tabletu/ smartphone’a pojawiają się, w czasie rzeczywistym, sugestie i zalecenia serwisu producenta maszyny. Służby techniczne użytkownika bez straty czasu mogą interweniować nie czekając na tradycyjną interwencję inżyniera serwisu przy maszynie.

Kolejnym systemem, który właśnie jest wdrażany jest rozwiązanie znane jako „smart clearance”.

Seria kamer i czujników wspieranych przez sztuczną inteligencję „pilnuje” czyszczenia maszyny, zmiany wszystkich części formatowych, sprawdza, czy w maszynie fizycznie nie pozostały jakieś produkty z poprzedniej serii lub narzędzia wykorzystywane do zmian formatów lub czyszczenia.

Zaledwie kilka lat temu pojawiło się określenie Industry 4.0. Dziś widzimy, że rewolucja przemysłowa 4.0 jest już codziennością.

Artykuł został opublikowany w kwartalniku "Świat Przemysłu Farmaceutycznego" 4/2022