Adamed Pharma podbija wietnamski rynek farmaceutyczny i w całości przejmuje Davipharm.

Kategoria: Aktualności Rynek i trendy
2 min. czytania

 

Przejęcie Davipharm sprawiło, że Adamed Pharma stała się jednym z największych graczy na rynku farmaceutycznym w tej części Azji. Jednocześnie ukazuje skuteczność realizowanej strategii Adamed zakładającej międzynarodową ekspansję. Przychody pozyskiwane przez firmę z działalności na rynkach zagranicznych aktualnie stanowią około 40% przychodów. W przyszłości firma dąży do osiągnięcia poziomu 50%, a w dalszej, dziesięcioletniej perspektywie rozwoju Adamed Pharm zakładam, iż przychody z rynków zagranicznych będą przeważały w ogólnych przychodach. 

Inwestycja niemal 60 mln USD w Davipharm ukazuje, że wietnamski rynek jest kluczowym obszarem w strategii Adamed. Stuprocentowe przejęcie udziałów otwiera firmie dalszą perspektywę rozwoju na azjatyckim rynku oraz możliwość eksportu leków do rynków wysoko regulowanych.

Dyrektor generalny Davipharm, Michał Wieczorek podkreśla konieczność wyjścia na rynki zagraniczne, „Polskie firmy, chcąc uzyskać stabilizację, są zmuszone rozwijać się również międzynarodowo, stąd nasza decyzja o inwestycji w Wietnamie. Ten kraj liczy niemal 100 mln mieszkańców i jest jednym z najszybciej rosnących i obdarzonych dużym potencjałem rynków w Azji. Ekspansja międzynarodowa to nie jest łatwy proces – w Europie są już rynki dojrzałe, a poziom konkurencji jest znacznie wyższy, dlatego trzeba sięgać do tych odległych.”

„Aby osiągnąć nasze cele, musimy budować przewagę konkurencyjną i to jest częścią naszej strategii. W dalszym ciągu będziemy inwestować w rozwój nowoczesnych technologii oraz leków, by móc skutecznie odpowiadać na wyzwania współczesnej medycyny.”

Jednocześnie władze Adamed Pharm podkreślają istotę poszanowania praw człowieka, troskę o środowisko oraz odpowiedzialność społeczną, które w ich perspektywie powinny być nieodłącznymi elementami rozwoju i sukcesu w biznesie. Tym samym Fundacja Adamed ściśle współpracuje z Davipharm, rozwijając i finansując program edukacyjny w Hanoi –  ADAMED SmartUP, który jest dedykowany dla uczniów Liceum Przyjaźni Polsko-Wietnamskiej. Wraz z wietnamskim ministerstwem zdrowia realizuje Program Profilaktyki oraz Wczesnego Wykrywania Chorób Niezakaźnych, a dla najlepszych stydentów  Uniwersytetu Medycyny i Farmacji w HCMC oraz Szkoły Medycznej w Binh Duong oferuje staże oraz zatrudnienie.

Aktualnie w Davipharm wytwarzanych jest około 300 różnych produktów leczniczych. Głównymi odbiorcami są pacjenci z Birmy, Filipin, Kambodży oraz Wietnamu. Davipharm jest pierwszą fabryką leków w Wietnamie, która uzyskała certyfikację strefy produkcyjnej do wytwarzania leków High Potent w stałych formach, łącznie z wysokiej jakości lekami onkologicznymi. Ponadto posiada europejski certyfikat wytwarzania EU-GMP.

Aktualnie w fabryce pracuje około 300 pracowników. Jak podkreśla dr n. med. Małgorzata Adamkiewicz, inwestorzy będą pracować nad rozwojem i umocnieniem pozycji firmy na rynku- „Będziemy nadal pracować nad umacnianiem pozycji firmy na rynku wietnamskim poprzez budowanie silnej marki, rozwój nowych kanałów sprzedaży, szczególnie detalicznej, oraz rozwój eksportu – co jest naturalną konsekwencją rozwoju produktów wysokiej jakości. Ścisła współpraca w obszarze business development, R&D oraz produkcji zapewni nam synergię i szybszy rozwój dla całej Grupy Adamed.”