Przełomowe narzędzie NAMS: Innowacyjne rozwiązanie dla efektywnego zarządzania alertami farmaceutycznymi

Kategoria: Aktualności
2 min. czytania

NAMS został stworzony w celu zapewnienia efektywniejszej obsługi i ochrony zdrowia pacjentów. To rozwiązanie, które pozwoli na sprawne śledzenie, dokumentowanie i wyjaśnianie alertów przy jednoczesnym zachowaniu pełnej anonimowości.

NAMS to narzędzie webowe, podłączone do ogólnoeuropejskiego EAMS, który jest bliźniaczo podobny do EU HUB. Każdy użytkownik będzie mógł sprawdzić w NAMS, czy jego placówka wygenerowała alerty oraz do jakiej kategorii zostały one przypisane.

Iwona McManus, prezes Krajowej Organizacji Weryfikacji Autentyczności Leków uważa narzędzie za przełomowe w kontekście zmniejszenia czasu poświęcanego przez farmaceutów na zgłaszanie i analizę alertów: – Krajowy System Zarządzania Alertami został zaprojektowany tak, aby był prosty w obsłudze i intuicyjny dla farmaceutów. Dzięki niemu będą mieli łatwy dostęp do swoich alertów, będą mogli szybko analizować przyczyny ich generowania, komunikować się z innymi zaangażowanymi stronami i ostatecznie zamknąć alerty w czasie rzeczywistym. Wierzymy, że to narzędzie przyniesie im ogromne korzyści i pozwoli skuteczniej spełniać ich ważną rolę w opiece zdrowotnej.

Farmaceuci, korzystając z aplikacji NAMS, będą mieli możliwość szybkiego dostępu do wygenerowanych przez siebie alertów. Jeśli chodzi o alerty techniczne, NAMS zapewni jasne wskazówki dotyczące przyczyny ich generowania i automatycznie zamknie je w przyszłości. W przypadku wątpliwości użytkownicy będą mogli łatwo dodawać komentarze lub załączać zdjęcia opakowań leków, co jeszcze bardziej ułatwi proces analizy i wyjaśniania alertów. Co ważne, NAMS umożliwi bezpośrednią komunikację z podmiotem odpowiedzialnym dla danego produktu leczniczego, przy zachowaniu zasad anonimowości, co przyczyni się do lepszej współpracy na rzecz ochrony zdrowia pacjentów.

Dzięki NAMS zarządzanie alertami stanie się szybsze i łatwiejsze. Nie będzie już konieczności wpisywania wszystkich danych alertu, ponieważ informacje te będą automatycznie widoczne w systemie. To znacznie przyspieszy obsługę alertów i pozwoli zaoszczędzić czas farmaceutom. Dostęp do aplikacji NAMS będzie możliwy przy użyciu aktualnego certyfikatu dostępowego do PLMVS. Wystarczy zalogować się na stronie https://nams-prod-pl.nmvs.eu/, używając aktualnych danych logowania do systemu PLMVS.

Nowa platforma EAMS daje także dodatkowe korzyści dla podmiotów odpowiedzialnych (MAH/OBP), umożliwiając zarządzanie alertami na różnych rynkach za pośrednictwem jednej platformy. To ułatwi i usprawni procesy zarządzania alertami na wielu poziomach.

NAMS jest dużym krokiem naprzód zapewniającym bardziej efektywne zarządzanie alertami. To narzędzie, które pozwoli farmaceutom skupić się na najważniejszym celu, jakim jest ochrona zdrowia pacjentów. Jesteśmy przekonani, że NAMS przyniesie znaczące korzyści dla całej społeczności farmaceutycznej – mówi Iwona McManus.

 

Więcej informacji o NAMS znajdziesz na stronie: https://www.nmvo.pl/pl/ogolne-warunki-uzytkowania-nams/