Czy na producentów leków czekają kary za brak ciągłości dostaw w 2022 roku?

Kategoria: Aktualności Rynek i trendy
2 min. czytania

Zdaniem przedstawicieli organizacji, wspomniane postępowania w rezultacie mogą obciążyć środki publiczne. Wszystko przez to, że nałożenie kar może nastąpić tylko w wyniku niezaspokojenia potrzeb świadczeniobiorców. Tym samym podkreślają, że Ministerstwo Zdrowia powinno posiadać niezbędne dane, które pozwolą na dokonanie owych ustaleń. Tego typu dane mogą pochodzić od instytucji takich jak Narodowy Fundusz Zdrowia, Główny Inspektorat Farmaceutyczny bądź też stanowić wynik analizy wykonanej wedle własnych kompetencji.

W przedstawionym liście podkreślają „Można również racjonalnie założyć, że w przypadku braku przekazania Ministrowi informacji o niezaspokojonych potrzebach świadczeniobiorców oraz braku takiej informacji własnych po stronie ministerstwa zdrowia, nie znajdą podstawy do wszczęcia postępowania ws. nałożenia kary z art. 34 ustawy”.

Może to oznaczać, że wszczynane postępowania bazujące na arytmetycznych różnicach pomiędzy wielkościami dostaw zgodnymi ze zobowiązaniami ustawowymi, będą nieuzasadnione, a tym samym większość postępowań zakończy się umorzeniami. Mając na uwadze koszty związane z procedurą wszczęcia postępowań administracyjnych, takie działania mogą okazać obciążającymi dla środków publicznych. Jednocześnie przedstawiciele organizacji branżowych zwrócili się z zapytaniem do Ministra Zdrowia o zamiary względem wszczynania postępowań dotyczących rzekomych nieścisłości z roku 2022. Pytają, czy postępowania będą wszczynane w każdym przypadku, w którym występują różnice arytmetyczne, wynikające z rzeczywistych dostaw do wielkości zobowiązań, czy też tylko w przypadkach, w których wynika ze zgormadzonych danych przez ministerstwo, iż mogło dojść do niezaspokojenia potrzeb świadczeniobiorców.

Wspólny list wystosowali Prezes Polskiego Związku Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego – Krzysztof Kopeć, dyrektor generalny INFARMA – Michał Byliniak, dyrektor POLFARMED – Paulina Skowrońska oraz Prezes Izby Gospodarczej FARMACJA POLSKA – Irena Rej.