Weryfikacja tekstu w ulotkach i na opakowaniach leków. Automatyczna kontrola jakości

Kategoria: Aktualności Opakowania
4 min. czytania

Rozwiązaniem mogącym znacznie ułatwić pracę w firmie farmaceutycznej jest automatyczne narzędzie do korekty tekstu oraz grafiki na ulotkach i opakowaniach, które wykonuje profesjonalną i elektroniczną analizę porównawczą. W zasadzie jest niezastąpione wszędzie tam, gdzie mamy do czynienia z tekstem, szczególnie w obcym języku, czyli w działach rejestracji firm farmaceutycznych, działach marketingu i rozwoju oraz we współpracujących z nimi agencjach reklamowych. Tam, gdzie oryginalny plik Word, Excel lub XML zawierający zasadniczy tekst ma być umieszczony na ulotce, etykiecie lub kartoniku.

Oceni jakość, rozpozna kod

Z myślą o wyeliminowaniu błędów na ulotce, etykiecie i kartoniku stworzono Inform Content Compare (InformCC). To oprogramowanie, które składa się z dwóch modułów porównujących tekst i grafi kę: Text Compare – przeznaczony jest do treści tekstowych i pracuje w technologii Unicode oraz Graphic Compare – służy do analizy grafiki i posługuje się technologią piksel do piksela. Całość, czyli wszystkie elementy oprogramowania, dokonują elektronicznego porównania oryginalnych dokumentów, układów graficznych, zdjęć i innych dokumentów ze zmodyfikowanymi wersjami tego samego pliku lub makiet z plikami graficznymi. Aplikacja jest narzędziem całkowicie internetowym, łatwo dostępnym i obsługiwanym za pomocą takich przeglądarek, jak Internet Explorer, Mozilla, Chrome czy Apple Safari, a także jest niezależna od systemu operacyjnego – współpracuje z Windows i Mac. Co istotne, nie wymaga instalowania jakichkolwiek wtyczek. Ponadto InformCC rozpozna i oceni jakość kodów kreskowych i tekst w alfabecie Braille’a, z kolei funkcja podpisu elektronicznego i rejestru umożliwi znaczne obniżenie ryzyka podrobienia i błędów archiwizowania raportów.

Wykryje najmniejsze różnice

Moduł Graphic Compare umożliwia badanie różnych elektronicznych wersji tego samego pliku PDF, który łączy w sobie zarówno tekst, jak i elementy graficzne. Porównanie odbywa się na zasadzie piksel do piksela. Wykrywane są nawet najmniejsze różnice, ponieważ oprogramowanie dokonuje zaawansowanej analizy obrazu i umożliwia konfigurację opcji filtrowania. Jest to pierwsza i jedyna taka konfi guracja na rynku!

Sprawdzi rękopis z dokumentem

Z kolei Text Compare w trybie Manuscript sprawdza, czy kluczowy tekst z „rękopisu” (szablonu QRD) znajduje się także we właściwym, docelowym dokumencie – bez względu na to, gdzie tekst z oryginalnego rękopisu powinien się znaleźć w dokumencie. Strona z wynikami wyświetla listę wszystkich odchyleń i zestawia te występujące pomiędzy źródłem (tzw. manuskryptem) a odpowiadającym mu dokumentem. Ten rodzaj porównania sprawdza się dobrze przy etykietach lub innych opakowaniach, gdzie słowo pisane ma duże znaczenie.

Porówna styl i różnice

Moduł Text Compare analizuje strumienie tekstu, pozwalając użytkownikowi na podjęcie decyzji, na czym ma się skupić, zależnie od etapu powstawania artworku – czy tylko na różnicach w tekście, czy również np. w stylu. Porównanie może zostać przeprowadzone słowo w słowo lub znak po znaku w zaznaczonym obszarze lub na całej stronie. Możliwe jest zapisanie zaznaczonych fragmentów jako szablonu, co przydaje się przy częstym porównywaniu podobnie złożonych projektów.

Zestawi teksty wielojęzyczne

Narzędzie ułatwia też pracę z plikami wielostronicowymi, a więc całymi dokumentami. Jednakże o jego wyjątkowości świadczy możliwość porównania tekstów w piśmie obrazkowym (np. język chiński) lub w językach czytanych od prawej do lewej (np. język arabski czy hebrajski). Program może zestawić ze sobą teksty wielojęzyczne na tej samej stronie. Dodatkowo komparacja przypisów Adobe (Adobe Annotati ons Compare) wykrywa odchylenia pomiędzy nimi (Sti cky Notes) a głównym tekstem, a także sprawdza, czy zmiany głównego materiału proponowane w przypisach zostały prawidłowo umieszczone w skorygowanej wersji dokumentu.

Zidentyfikuje odchylenia i rozmiar w skali Didot

Moduł gwarantuje 100-proc. identyfikację odchyleń, pod warunkiem że przeznaczony do analizy plik PDF został utworzony zgodnie z PDF/A (zawiera font, nie jest skanem dokumentu zapisanym w formacie PDF). Każda niezgodność jest prezentowana w odniesieniu do zmienionego, dodanego lub usuniętego tekstu. Ponadto po włączeniu funkcji porównywania atrybutów możliwe jest prezentowanie zmian związanych z takimi cechami tekstu, jak pogrubienie, kursywa, pogrubiona kursywa czy podkreślenie, a także minimalny rozmiar tekstu, również według skali Didot, co jest istotne dla branży farmaceutycznej. Adobe Acrobat Reader i dowolne przeglądarki internetowe są jedynym dodatkowym oprogramowaniem niezbędnym do uruchomienia tej aplikacji.

Jeżeli chodzi o błędy, można ich uniknąć tylko w dwóch przypadkach. Po pierwsze, nie robiąc nic, bo tylko wtedy się ich nie popełnia – alternatywą jest sprawdzone narzędzie, które daje nam pewność i spokój, a klientom poczucie bezpieczeństwa. A po drugie – mylić się jest rzeczą ludzką, w końcu jesteśmy tylko ludźmi. Dlatego też warto zaufać sprawdzonemu oprogramowaniu, które poprawia to, co zawodne, czyli człowieka, któremu przede wszystkim pomaga w pracy.

Monika Mikołajczak

Artykuł został opublikowany w kwartalniku "Świat Przemysłu Farmaceutycznego" 1/2020