Reklama wyrobów medycznych – co zmieni się po 13 maja?

Kategoria: Aktualności
2 min. czytania

W najnowszym rozporządzeniu zostały doprecyzowane dokładne wymogi dotyczące reklam wyrobów medycznych oraz sposób, w jaki reklama powinna zostać zaprezentowana.  Jak zapewnia Resort, przejrzyste regulacje korzystnie wpłyną na odbiór reklam przez każdą osobę objętą zasięgiem reklamowym.

Tak jak w przypadku produktów leczniczych zostały określone trzy formy przekazu reklamowego: audiowizualna, dźwiękowa oraz wizualna. Dodatkowo w rozporządzeniu zostały ujęte niezbędne elementy, które muszą zostać przedstawione w każdej z form reklamy, są to:

-wskazanie podmiotu prowadzącego reklamę,

-nazwa producenta oraz upoważnionego przedstawiciela,

-ostrzeżenie o treści: „To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą” jeśli produkt nie posiada zastosowania medycznego należy zamieścić treść „Dla bezpieczeństwa używaj zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

Regulacje dotyczą też szczegółowego przestawienia ostrzeżeń dla każdej z wybranej formy reklam. W przypadku reklamy audiowizualnej ostrzeżenie powinno znajdować się w dolnej części prezentowanej reklamy na płaszczyźnie obejmującej nie mniej niż 15% powierzchni reklamowej, tekst powinien wyraźnie wyróżniać się od tła reklamy, powinien być czytelny, nieruchomy i umieszczony w pozycji poziomej. Określona została również odległość liter, zarówno od dolnej, jak i górnej krawędzi tła prezentowanej płaszczyzny reklamowej, która nie może przekraczać ½ wysokości liter. Z kolei odległość pomiędzy wierszami w napisie nie może przekraczać wielkości liter. Ostrzeżenie powinno zostać odczytane w czasie nie krótszym niż 4 sekundy w języku polskim.

W przypadku reklam dźwiękowych ostrzeżenie powinno być odczytane tak jak i w przypadku reklamy audiowizualnej w czasie nie krótszym niż 4 sekundy, w języku polskim.

Reklamy wizualne powinny zawierać ostrzeżenie na dolnej części płaszczyzny reklamowej, jednocześnie obszar ten nie może być mniejszy niż 10% całkowitej powierzchni reklamy. Zawarty tekst powinien być czytelny, poziomy, umieszczony na tle wyróżniającym się od płaszczyzny reklamowej. Tak jak w przypadku reklamy audiowizualnej odległość liter, zarówno od dolnej, jak i górnej krawędzi tła prezentowanej płaszczyzny reklamowej, która nie może przekraczać ½ wysokości liter. Z kolei odległość pomiędzy wierszami w napisie nie może przekraczać wielkości liter.

Podkreślona została konieczność oznaczania przekazów reklamowych w przypadku promowania produktów, jest to istotne szczególnie ze względów popularnego influencer marketingu wyrobów medycznych. Osoba promująca wyroby medyczne musi w przejrzysty sposób zaznaczyć, że prezentowany przekaz jest przekazem reklamowym.

Rozporządzenie określa też szczegóły dotyczące reklamy prowadzonej w punktach aptecznych, aptekach, placówkach obrotu pozaaptecznego, gdzie reklama musi być umieszczona w wydzielonych i uporządkowanych miejscach tak, aby nie ograniczała powierzchni dedykowanej dla osób, które korzystają z usług w danych punktach. Z kolei reklama w placówkach leczniczych, czy praktykach lekarskich, może być umieszczona jedynie w poczekalni dla pacjentów. We wszystkich wymienionych punktach nie może być prowadzona reklama dźwiękowa i audiowizualna.