Nowelizacja ustawy o refundacji leków może wpłynąć na rynek wyrobów medycznych

Kategoria: Aktualności
2 min. czytania

W trakcie konferencji prasowej przedstawiciele Izby Polmed, Polskiej Federacji Szpitali, fundacji My Pacjenci oraz Zarządu Instytutu Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej wspólnie wyrazili swoje obawy. Niepokój wzbudza szczególnie zapis w przygotowanej nowelizacji ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych, który umożliwia jednostronne objęcie refundacją wyrobów medycznych przeznaczonych dla szpitali. Taki zapis umożliwi Ministrowi Zdrowia jednostronne ustalenie ceny, bez wniosków producenta czy dystrybutora na wyrób, który będzie stosowany w ramach świadczeń gwarantowanych.

Prezes Polskiej Federacji Szpitali, Jarosław J. Fedorowski podkreśla, że „Zaledwie kilka tygodni tematu przeszliśmy przez burzliwe negocjacje związane z wdrożeniem dyrektywy MDR, która wzbudziła duże zaniepokojenie wśród zarządców szpitali i lekarzy w obszarze dostępności do wyrobów medycznych. Projekt nowelizacji ustawy refundacyjnej funduje nam to samo, tylko w lokalnym wydaniu. Znowu wyroby medyczne będą podlegały dodatkowym procedurom, realizowanym przez kilka instytucji, zanim trafią do szpitali i będą wykorzystywane do ratowania życia i zdrowia pacjentów. Podobnie, jak w przypadku MDR, pojawia się istotnie zagrożenie związane z wydłużonymi procedurami i dostępem do technologii nielekowych w szpitalach. Przy tak dużej liczbie i zróżnicowaniu wyrobów medycznych, które stosują szpitale, przeprowadzenie centralnego zakup może trwać miesiącami”.

Zarówno przedstawiciele Izby POLMED, jak i Polskiej Federacji Szpitali podkreślają, że należy zauważyć, iż wyroby medyczne znacząco różnią się od leków, co należy uwzględnić w przypadku refundacji wyrobów medycznych w ramach świadczeń gwarantowanych.

Prezes Izby POLMED, Arkadiusz Grądkowski mówi, że „Rynek wyrobów medycznych charakteryzuje się bardzo dużym zróżnicowaniem, nawet w ramach tych samych grup produktowych czy rodzinach konkretnych produktów. Ze względu na tę różnorodność niemożliwe jest wydanie decyzji o ustaleniu urzędowej ceny zbytu dla całej grupy produktów – są ich bowiem tysiące”.

Rynek wyrobów medycznych w Polsce stale się rozwija, w 2022 roku jego wartość liczona zgodnie z przychodami firm była szacowana na około 17,5 mld złotych. Zauważalny jest też rosnący wpływ rynku na polską gospodarkę. Proponowane zmiany dotyczące wyrobów medycznych we wspomnianej nowelizacji ustawy mogą przyczynić się do przeniesienia produkcji wyrobów medycznych poza granice Polski. Zwrócili na to uwagę również eksperci w trakcie konferencji, którzy podkreślają, że cena ustalona przez ministerstwo będzie ceną obowiązującą na całym rynku co oznacza, że nie będzie dotyczyła tylko sprzedaży do szpitali publicznie finansowanych. Dla wielu innowacyjnych przedsiębiorców może to stanowić główny czynnik wpływający na decyzję o wycofaniu się z dystrybucji na polskim rynku. W konsekwencji może dojść do odpływu z Polski producentów wyrobów medycznych, co może doprowadzić do zagrożenia bezpieczeństwa sprzętowego państwa.