Nowoczesne rozwiązania logistyczne w transporcie farmaceutycznym

Kategoria: Aktualności Logistyka
5 min. czytania

Przechowywanie leków we właściwych zakresach temperatury na każdym etapie transportu wydaje się najmniejszym problemem, z jakim musi poradzić sobie operator logistyczny. Na dodatek pandemia koronawirusa 2019-nCoV zmieniła paradygmaty w transporcie, co z kolei zmusiło wiele firm do zweryfikowania swoich planów i poglądów. Jest to więc niezwykle trudna branża, którą zająć się mogą tylko sprawdzone przedsiębiorstwa, będące w stanie dostarczyć rozwiązań na światowym poziomie.

Jednak nawet bycie światowym operatorem logistycznym nie świadczy o spełnieniu polskich regulacji, które w swoich działaniach stosuje Główny Inspektorat Farmaceutyczny czy Główny Inspektorat Sanitarny. Transport leków i produktów leczniczych regulowany jest przez przepisy ustawy z dnia 6 września 2001 r. o prawie farmaceutycznym (Dz. U. 2008, Nr 45, poz. 271 ze zmianami) oraz rozporządzenie dotyczące wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej (GDP – z ang. Good Distribution Practice) (Dz. U. 2002, Nr 144, poz. 1216).

DPD występuje w polskim prawie od 2002r. w związku z czym musi być przestrzegany przez wszystkie firmy transportowe świadczące przewóz leków, a jego przestrzeganie jest kontrolowane przez Inspekcję Farmaceutyczną. Istnieją również różnego rodzaju międzynarodowe certyfikaty ISO, będące dowodem na spełnianie przez operatora logistycznego określonych norm jakościowych.

Wychodzenie naprzeciw tym wszystkim wymogom jest niewątpliwie ważne, jednak czy nowoczesne? Tak naprawdę bez nich transport farmaceutyków nie może się odbyć, więc dopiero ich wdrożenie i umiejętność zastosowania w praktyce przynosi wymierne rezultaty. Dlatego tak ważni w tej branży są ludzie: rozpoczynając od kierowców, mechaników, spedytorów, dyspozytorów, poprzez handlowców, marketingowców, księgowych, a kończąc na kadrze zarządzającej. I nie chodzi tylko o to, aby pracownicy byli właściwie wykształceni czy posiadali odpowiednie doświadczenie. Bardzo ważna jest również świadomość. Ponieważ jedynie specjaliści, którzy zdają sobie sprawę z konsekwencji swoich działań, potrafią zorganizować odpowiedni transport farmaceutyków. Ważne jest więc cykliczne przeprowadzanie odpowiednich szkoleń, które są kluczowe do zrozumienia i przestrzegania całego procesu, a także zdobywanie wiedzy na temat branżowych nowinek.

Realizacja transportu farmaceutyków musi odbywać się oczywiście przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa w oparciu o wyłącznie odpowiednio wyposażone pojazdy. Temperatura przewozu leków wynika ze specyfiki danego produktu, o czym informuje nadawca. Najczęściej są to przedziały od +2°C do +8°C, jednak temperatury, jakie powinna zapewniać profesjonalna chłodnia mieszczą się w granicach od -25°C do +25°C. Do tego celu przeznacza się wyłącznie pojazdy z dedykowaną zabudową chłodniczą, najlepiej umożliwiającą utrzymanie dwóch wartości temperatury.

Obowiązkowe jest także udokumentowanie, że transport leków przebiega w wymaganej temperaturze. Pojazdy z zabudową termiczną wyposaża się w elektroniczne systemy monitorujące. Służące temu narzędzia pomiarowe należy skalibrować jeszcze przed transportem. W przypadku braku kalibracji pomiary są nieważne, co z kolei wiąże się z uniemożliwieniem wprowadzenia towaru do obrotu i koniecznością jego utylizacji (zazwyczaj na koszt przewoźnika). Wszystkie te innowacyjne systemy połączone są z systemami wewnętrznymi firmy, co umożliwia śledzenie transportu i jego temperatury na każdym etapie przewozu zarówno przez pracowników jak i klientów.

Ponadto istnieje szereg nowoczesnych zabezpieczeń, które należy stosować, aby dystrybucja farmaceutyków przebiegała bezproblemowo. Należą do nich m.in. zamki ze stali nierdzewnej, plomby, urządzenia unieruchamiające, ale także na przykład „punic buton”. Idealna sytuacja zachodzi wówczas, kiedy przewoźnik posiada kilkaset nowoczesnych pojazdów, wyposażonych w wyżej wymienione urządzenia, ponieważ dzięki takiej ilości, w razie jakiejkolwiek sytuacji awaryjnej, firma może bez problemu podstawić kolejne auto i zrealizować dostawę na czas, bez niepotrzebnych sytuacji stresowych. Do najnowocześniejszych systemów należy TAPA TSR na poziomach 1, 2 lub 3, która potwierdza bezpieczeństwo najcenniejszych ładunków.

Odpowiednie certyfikaty, nowoczesna flota, a także zatrudnieni specjaliści sprawiają, że firma transportowa jest w stanie rozwijać się pomimo różnego rodzaju przeciwności, których nie można przewidzieć… Koronawirus 2019-nCoV niemal z dnia na dzień całkowicie zmienił życie na Ziemi. Europa i Ameryka na początku z niedowierzaniem obserwowały sytuację w Azji, by już za chwilę musieć same zmierzyć się z pandemią. Podejmowano różne rozwiązania, począwszy od wprowadzenia totalnego „lockdownu”, a kończąc na niewielkich ograniczeniach.

Wiele dziedzin gospodarki uległo spowolnieniu lub nawet zatrzymaniu. Paraliż dotknął większość gałęzi transportu. Wprowadzono liczne ograniczenia w poruszaniu się po świecie, jednak nikt nie wyobrażał sobie, że mogą wystąpić przerwy w dostawie leków. Transport farmaceutyczny okazał się na tyle specyficzny, że nie poddał się wszechogarniającej stagnacji, ale szybko zaczął działać. Sytuacja sprawiła, że świat, który i tak był już cyfrowy, uległ temu trendowi w jeszcze większym stopniu. Digitalizację, z której wiele firm transportowych korzystało do tej pory, wzbogacono m.in. o elektroniczne dokumenty dostawy (e-DD). Rozwiązania te okazały się tak bardzo skuteczne, że z całą pewnością będą stosowane po pandemii, z którą de facto należy nauczyć się żyć. Ponadto globalizacja, z której korzyści świat tak chętnie korzystał do tej pory, okazała się nieco problematyczna. Pandemia ujawniła bowiem niedoskonałość międzykontynentalnych łańcuchów dostaw na duże odległości, stąd potrzeba przeprojektowania globalnej logistyki na szeroką skalę. Zamiast poleganiu na transporcie lotniczym, który do tej pory nie może podnieść się z upadku, tworzy się sieć oddziałów, aby być bliżej swoich klientów. Takie posunięcie sprawia, że klient czuje się bezpiecznie, a jego potrzeby są wcześnie rozpoznawane, dzięki czemu otrzymuje produkt dostosowany do swoich potrzeb.

Tworzenie sieci oddziałów jest częścią uzyskiwania przez firmę swego rodzaju autonomii. A pewne uniezależnienie się od innych jest niezwykle ważne w dzisiejszym świecie. Dlatego buduje się również magazyny, w których możliwe jest przechowywanie farmaceutyków. Nie jest to łatwe zadanie, ponieważ cały budynek jak i wszystkie znajdujące się w nim pomieszczenia i zatrudnione osoby muszą spełniać warunki określone przez Nadzór Farmaceutyczny. Jednak dzięki tym regulacjom klient ma 100% pewności, że jego leki przechowywane są właściwie.

W transporcie farmaceutycznym nowoczesne rozwiązania logistyczne muszą odpowiadać tradycyjnym przepisom, które stoją na straży bezpieczeństwa przewożonych produktów. Te dwie kwestie są ściśle ze sobą powiązane i wzajemnie na siebie oddziałują. Tylko kiedy spełnione są wszystkie rygorystyczne przepisy, można szukać innowacyjnych narzędzi, dzięki którym dalszy rozwój firmy zajmującej się transportem farmaceutycznym jest możliwy.

Ewelina Koziar
Content Marketing Specialist
w ARRA GROUP

Artykuł został opublikowany w kwartalniku "Świat Przemysłu Farmaceutycznego" 3/2020