Ministerstwo Zdrowia: Strategia wykorzystania finansowania publicznego powinna być nakierowana na rozwój leków generycznych

Kategoria: Aktualności
3 min. czytania

W piśmie skierowanym do Remigiusza Kopoczka, p.o. dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, minister Maciej Miłkowski podkreślił, że należy bezwzględnie stworzyć warunki pozwalające na to, aby w Polsce szybko powstawały kolejne leki generyczne.
? W swoim stanowisku MZ podkreśliło, że innowacyjność w przemyśle farmaceutycznym nie dotyczy tylko procesu powstawania leków oryginalnych, ale także rozwoju ich odpowiedników oraz udoskonalania leków o ugruntowanej pozycji w lecznictwie. To takich leków oczekuje społeczeństwo i bez nich nie może się obyć pacjent.
? W opinii Ministerstwa Zdrowia inwestycja środków publicznych w badania nad lekami generycznymi to nie tylko poszerzenie dostępu polskich pacjentów do skutecznych i kosztowo-efektywnych terapii, ale także szansa na stymulację rozwoju i budowanie przewagi konkurencyjnej krajowych przedsiębiorstw w tej branży, zbliżenie nauki do gospodarki i uzyskanie oczywistych korzyści dla pacjenta, systemu ochrony zdrowia oraz całej gospodarki.

Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne, działając z upoważnienia Ministra Zdrowia publikuje na swoich stronach www Stanowisko Ministra Zdrowia w sprawie konieczności wspierania finansowaniem publicznym badań i rozwoju polskich leków generycznych, jako projektów innowacyjnych, o dużej wartości wdrożeniowej. W piśmie przesłanym do p.o. dyrektora NCBR, Minister Zdrowia zwraca uwagę, że dane z ostatniej perspektywy finansowej 2014–2021 w zakresie projektów służących rozwojowi leków generycznych wykazują znikomą ewaluację, gdyż są one oceniane negatywnie w ramach konkursów ogłaszanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Budzi to niepokój Ministerstwa Zdrowia zważywszy na kluczowe znaczenie leków generycznych dla bezpieczeństwa lekowego Polski – ok. 80% leków stosowanych przez pacjentów w Polsce, podobnie jak w wielu krajach europejskich, to nie leki oryginalne, ale ich odpowiedniki, tj. leki generyczne.

W opinii Ministra Zdrowia, strategia wykorzystania finansowania publicznego powinna być nakierowana na podmioty krajowej branży farmaceutycznej, które już posiadają zarówno duży potencjał badawczo-rozwojowy, zlokalizowany w ich jednostkach badawczo-rozwojowych, jak i potencjał wytwórczy, gwarantujący wdrożenie rezultatów projektów badawczych do polskiej gospodarki. Kluczowe jest także wykorzystanie możliwości współpracy uczelni i instytutów badawczych w zakresie rozwoju leków generycznych.

W swoim stanowisku Ministerstwo Zdrowia podkreśliło, że w konkursowej ewaluacji projektów badawczych, zgłaszanych przez przedsiębiorców ubiegających się o współfinansowanie, nie jest dopuszczalna wyłącznie ocena innowacji z perspektywy samej technologii, ponieważ innowację należy definiować jako każde wdrożenie skutkujące istotnym zaspokojeniem potrzeb odbiorców w powiązaniu z efektem ekonomicznym i/lub społecznym. Innowacja więc, choć ma wymiar rynkowy, to przede wszystkim powinna być oceniana przez pryzmat potrzeb, jakie zaspokaja.

Ministerstwo Zdrowia stoi na stanowisku, że Polska ma rozwinięty przemysł farmaceutyczny, który może konkurować z przemysłem generycznym na świecie i potencjał ten musi być dostrzeżony w budowaniu strategii gospodarczej i tworzeniu polityki lekowej kraju. Wsparcie finansowe projektów badawczych prowadzonych przez firmy wytwarzające leki generyczne to nie tylko warunek rozwoju przedsiębiorstw w tej branży, ale także zbliżenia nauki do gospodarki i uzyskania oczywistych korzyści dla pacjenta oraz systemu ochrony zdrowia.

Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne, które od początku wspiera działania Zespołu ds. Definiowania Innowacyjności w Przemyśle Farmaceutycznym w Polsce, działającego przy konsultancie krajowym ds. farmacji przemysłowej w sprawie właściwego rozumienia innowacji w przemyśle farmaceutycznym, bardzo dziękuje Ministrowi Zdrowia za tak jednoznaczne i mocne stanowisko dotyczące konieczności finansowania z pieniędzy publicznych rozwoju leków generycznych, które są podstawą farmakoterapii w Polsce, a tym samym stanowią o bezpieczeństwie lekowym i zdrowotnym naszego państwa.
Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne aktywnie inicjuje także dyskusję na temat strategii wykorzystania środków publicznych we wspieraniu projektów naukowo-badawczych przemysłu farmaceutycznego, właściwego rozumienia innowacji w tym sektorze i wagi jej wartości dla społeczeństwa i gospodarki.

Pełna treść stanowiska:
https://www.ptfarm.pl/pub/File/stanowisko/20220317_PLPR_07_33_2022.mp_pismo%20do%20ncbir%20(4).pdf 

Więcej informacji:
dr Artur Owczarek
Członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego
tel. 509 952 300
prof. dr hab. Małgorzata Sznitowska
Konsulat Krajowy ds. Farmacji Przemysłowej