LEK-AM Firma z charakterem

Kategoria: Rynek i trendy Surowce
3 min. czytania

Zakład produkcyjny LEK-AM zlokalizowany jest w Zakroczymiu pod Warszawą. To pięć oddzielnych stref produkcyjnych oraz laboratoria Kontroli Jakości. Całość zajmuje łączną powierzchnię dziewięciu i pół tysiąca metrów kwadratowych. W zakładzie wytwarzane są produkty lecznicze w statusie RX, OTC oraz suplementy diety. Firma specjalizuje się w wytwarzaniu stałych doustnych postaci leków w formie: tabletek, tabletek powlekanych, tabletek powlekanych o zmodyfi kowanym uwalnianiu, a także proszku do inhalacji w kapsułkach twardych. Poza produkcją własną świadczy usługi produkcji kontraktowej.

Park maszynowy pozwala na prowadzenie procesów technologicznych takich jak: mieszanie szybkoobrotowe oraz przesypowe, granulacja przez zagniatanie oraz metodą fluidalną, tabletkowanie i kapsułkowanie, powlekanie, pakowanie w opakowania bezpośrednie typu blister Alu-Alu, Alu-PCV oraz w pojemniki typu PET, pakowanie w opakowania zewnętrze i zbiorcze, serializacja wyrobu gotowego. W skład wyposażenia działu produkcji wchodzą nowoczesne urządzenia najlepszych światowych producentów. Firma patentuje własne sposoby wytwarzania leków, przygotowując nowatorskie rozwiązania technologiczne, a także opracowując i wprowadzając na rynek nowe leki generyczne.

Centrum badawczo-rozwojowe jest istotnym elementem rozwoju strategicznego Spółki. Zespół wysoko wykwalifi kowanych specjalistów prowadzi prace badawcze, których celem jest opracowanie, zarejestrowanie i wdrożenie do produkcji nowoczesnych preparatów farmaceutycznych i wyrobów medycznych. Dział R&D dysponuje nowoczesnym zapleczem laboratoryjnym, gdzie prowadzone są badania w obszarze preformulacji i analityki farmaceutycznej oraz rozwoju technologii postaci leku. Nadrzędnym celem prac jest wbudowanie jakości w produkt już od fazy jego planowania, poprzez wieloetapowe testowanie rozwiązań w warunkach in vitro oraz w badaniach klinicznych. Z tego powodu stosowane są zaawansowane analizy biofarmaceutyczne i statystyczne. Spółka ściśle współpracuje z wieloma jednostkami naukowymi oraz wybitnymi ekspertami klinicznymi, co znacząco podnosi wartość rynkową projektów i przyczynia się do wzrostu jej konkurencyjności. Już wkrótce Firma wprowadzi na rynek kilka wyjątkowych produktów leczniczych. Uzupełnią one listę oferowanych leków, bądź będą początkiem obecności LEK-AM w nowych obszarach terapeutycznych. Równolegle do tych działań Spółka konsekwentnie realizuje projekty w takich obszarach jak kardiologia, diabetologia i pulmonologia. Dostrzegając narastającą falę społecznego problemu, jakim są różnego typu zaburzenia snu LEK-AM pracuje nad jak najszybszym wprowadzeniem do obrotu nowego, skutecznego produktu leczniczego oraz stanowiącej jego dopełnienie, unikalnej metody diagnostycznej. Dumą Spółki jest fakt, że od wielu lat marka Melatonina LEK-AM jest liderem rynku „calm & sleep”.

W dynamicznym rozwoju sprzedaży swój udział mają również leki wydawane na receptę w takich segmentach jak: urologia, psychiatria i pulmonologia. Spółka zanotowała wzrost sprzedaży na przestrzeni ostatnich 10 lat o 105,1% do łącznej wartości 281 mln PLN (dane IQVIA 09.2021).

LEK-AM widzi swoją szansę również na rynkach międzynarodowych. Posiadając nowoczesny zakład produkcyjny jest atrakcyjnym partnerem nie tylko dla lokalnych przedsiębiorców. Działa obecnie w 20 krajach, na 3 kontynentach: w Europie, Afryce oraz Azji. Plany ekspansji międzynarodowej przewidują w najbliższej przyszłości obecność Spółki na kolejnych rynkach oraz kontynentach.

Każdy sukces LEK-AM to jego pracownicy. Społeczność zrzeszająca czterysta dwadzieścia utalentowanych osób, budujących kulturę współpracy oraz wzajemnego szacunku. To miejsce pracy nie tylko dla wysoko wyszkolonej kadry specjalistów. W opartym na różnorodności zespole Firmy można znaleźć osoby bez doświadczenia zawodowego, które pozostają w kadrze tuż po odbyciu praktyk studenckich czy zawodowych. Długodystansowcy posiadający 18-letni staż pracy w LEK-AM są dowodem na to, że można przez długie lata stabilnie realizować swoje ambicje zawodowe.

Troska o ludzi to jeden z ważniejszych elementów strategii zrównoważonego rozwoju, którą podąża Firma. Wielokroć nagradzana za swoje inicjatywy społeczne, charytatywne, jako mecenas sztuki, LEK-AM dba o jak najszerszy krąg interesariuszy. Od wewnątrz to zróżnicowana organizacja skoncentrowana na wyspecjalizowanych dziedzinach, inwestująca w swoje centrum badawczo-rozwojowe, nowoczesną infrastrukturę technologiczną oraz odważne działania na arenie międzynarodowej. Od zewnątrz to poważny partner biznesowy, producent supergeneryków o jakości na najwyższym poziomie. Owa jakość przekłada się na codzienne życie pacjentów, którzy dla LEK-AM są najważniejsi. Jest to wyrażone w głównym przesłaniu Firmy „dbamy o Twoje zdrowie każdego dnia”.

Artykuł został opublikowany w kwartalniku "Świat Przemysłu Farmaceutycznego" 3/2021