INFARMA apeluje o jak najszybsze rozwiązanie problemu niedoborów leków

Kategoria: Aktualności Rynek i trendy
2 min. czytania

Według raportu Kantar, przeprowadzonego dla INFARMY, problem z dostępem do leków na receptę obecnie dotyka bezpośrednio 20% Polaków, a aż 60% słyszało o jego rozmiarach. Co więcej, aż 1/3 chorych przewlekle miała problem z wykupieniem potrzebnego leku i w efekcie musiało przerwać dotychczasową terapię. Prawie połowa tych przypadków spotkała się z niemożnością wykupienia więcej niż jednego leku.

Dyrektor generalna INFARMA, Bogna Cichowska-Duma mówi o obecnej sytuacji:

 „Konsekwencje niedofinansowania budżetu lekowego i niewdrożenia rozwiązań zapobiegającym kolejnym kryzysom mogą być bardzo dotkliwe dla społeczeństwa. Optymalnym rozwiązaniem byłoby jak najszybsze podjęcie decyzji o zwiększeniu budżetu na refundację leków, aby osiągnąć 17-procentowy próg wydatków na leki”.

Dostęp do leków jest utrudniony w całej Unii Europejskiej. O współpracę przy poszukiwaniu i wdrażaniu rozwiązań zaapelowały do władz Unii Europejskiej oraz państw członkowskich takie organizacje zrzeszające producentów i dystrybutorów leków, jak: The European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations (EFPIA, jej członkiem jest INFARMA), Medicines for Europe, The Association of the European Self-Medication Industry (AESGP), The European Association of Euro-Pharmaceutical Companies (EAEPC), The European Industrial Pharmacists Group (EIPG), The European Healthcare Distribution Association (GIRP) oraz Vaccines Europe (VE). Poszukiwane rozwiązania miałyby wyeliminować przyczyny niedoborów leków zarówno w krótkiej, jak i długiej perspektywie czasowej.

Na obecne niedobory leków mają wpływ takie czynniki, jak problemy produkcyjne, jakość, ekonomia i łańcuch dostaw. Proponowane sposoby zapobiegania niedoborom to m.in.zrównoważona dystrybucja, tworzenie zachęt regulacyjnych czy monitorowanie bieżących niedoborów leków w Unii Europejskiej.

Obowiązująca Ustawa refundacyjna, wdrożona w 2012 roku, wpływa na dalsze braki w Polsce poprzez mechanizmy systemowe, ukierunkowane szczególnie na optymalizację wydatków płatnika publicznego i obniżenie cen leków, co spowodowało szczególnie znaczny spadek cen leków refundowanych. Konsekwencją jest powstanie różnic w cenach produktów pomiędzy Polską a innymi państwami UE.

Wywóz leków jest więc efektem znaczących różnic w cenach leków oraz wspólnego rynku europejskiego. Zwłaszcza problem ten dotyka leków istotnych z punktu widzenia procesu terapeutycznego, które są najbardziej zagrożone brakiem dostępności.

Bogna Cichowska-Duma mówi w imieniu INFARMA:

 „Cieszymy się, że Ministerstwo zdrowia dostrzega ten poważny problem. Minister Miłkowski podpisał ostatnio pierwsze umowy dzielenia ryzyka oparte o efekt zdrowotny, które pozwalają nie tylko na udostępnianie innowacyjnych leków przy jednoczesnym zabezpieczeniu budżetu płatnika publicznego, ale również zapewniają wyższy poziom cen oficjalnych leków – zabezpieczając przed wywozem. Liczymy na dalsze działania w tym kierunku. Niestety jednocześnie ustawa refundacyjna wciąż nie zapewnia przewidywalności procesu refundacyjnego. Dlatego mamy nadzieję na dynamiczną współpracę z Ministerstwem Zdrowia, która pozwoli na wprowadzenie zmian proceduralnych i technicznych, które tę przewidywalność poprawią”.