Automatyzacja i cyfryzacja na rynku farmaceutycznym

Kategoria: Produkcja i maszyny
2 min. czytania

Elektroniczna wymiana danych

Pewność dystrybucji, czyli gwarancja dostawy produktów do odbiorcy w określonym czasie, jest nadrzędnym wymogiem wszystkich branż, jednak dla branży farmaceutyczno-kosmetycznej jest to szczególnie istotne. Sprzedaż farmaceutyków podlega bowiem licznym regulacjom i kontrolom. Jednym z wymogów jest konieczność zapewnienia szybkiej i skutecznej logistyki zwrotnej. Elektroniczna wymiana danych (ang. Electronic Data Interchange, w skrócie: EDI) pomaga sprostać wszystkim wymogom prawnym i logistycznym zarówno na etapie produkcji, jak i dystrybucji. Istotą EDI jest wymiana danych pomiędzy systemami informatycznymi, nie pomiędzy ludźmi (jak to się dzieje w przypadku poczty elektronicznej). EDI umożliwia natychmiastowe przekazywanie informacji, które są zawarte w typowych dokumentach handlowych.

Platforma Elektronicznego Fakturowania

Trendowi automatyzacji i cyfryzacji sprzyjają także trwające obecnie zmiany legislacyjne. Jedną z nich jest Platforma Elektronicznego Fakturowania, tzw. PEF, która umożliwia odbiór faktur elektronicznych poprzez dedykowany portal, aplikację desktopową oraz poprzez bezpośrednie połączenie Platformy z systemami dziedzinowymi. Poza fakturami elektronicznymi możliwe jest przesyłanie: faktur korygujących, zamówień, awiz dostawy, potwierdzeń odbioru i not księgowych. Platforma funkcjonuje od 18 kwietnia 2019 roku, kiedy to wszystkie instytucje i firmy podlegające pod ustawę o Zamówieniach Publicznych otrzymały obowiązek przyjmowania faktur elektronicznych od dostawców. Usługę Platformy Elektronicznego Fakturowania oferuje PEF Expert.

Krajowy System e-Faktur

Cyfryzacji rozliczeń podatkowych dotyczy jeszcze jeden projekt, jakim jest Krajowy System e-Faktur, nad którym pracuje Ministerstwo Finansów. Jest to system teleinformatyczny, służący do wystawiania i otrzymywania faktur ustrukturyzowanych, jak również do ich przechowywania, oznaczania numerem identyfikującym przydzielonym przez ten system oraz weryfikowania zgodności z określonym wzorem takiej faktury. Ma to zapewnić szybszy i bezbłędny sposób wymiany faktur, a także ich rejestracji. Ministerstwo zapowiedziało też, że jeśli nowe e-faktury się sprawdzą, mogą zastąpić JPK.

Branża farmaceutyczna

Im szybciej zadbamy o automatyzację procesów w swojej organizacji, tym lepiej – tak pokazują obserwacje rynku niemal w każdej branży. Zautomatyzowanie czynności codziennych i powtarzalnych, które dotychczas wykonywał człowiek, takich jak ręcznie wystawianie faktur i wszelka związana z tym biurokracja, bardzo szybko przekłada się na różnorodne oszczędności dla organizacji. Warto podkreślić, że usługa EDI znajduje zastosowywanie w każdej branży i w każdej organizacji, niezależnie od jej wielkości. Do tej pory potencjalny opór wobec digitalizacji wśród małych i średnich firm dotyczył najczęściej obawy przed samą inwestycją. Dziś to podejście się zmienia, ale potrzebna jest edukacja, pokazanie, jakie wartości i korzyści niesie za sobą wdrożenie nowych rozwiązań, dlatego warto zapoznać się na przykład z naszymi rozwiązaniami: https://www.edison.pl/.