Systemy sterowania do zarządzania obiektem przemysłowym BMS

Kategoria: Produkcja i maszyny
3 min. czytania

Realizując system automatyki w nowym centrum laboratoryjno-magazynowym, u jednego z największych producentów branży biotechnologicznej, firma PRO-CONTROL zaproponowała zastąpienie klasycznego rozwiązania – zintegrowanym systemem klasy DCS, który dał wiele nowych możliwości w zakresie funkcjonalnym, jak i na etapie wdrożenia.

Główną zaletą zastosowanego systemu SIMATIC PCS7 jest jego skalowalność i wysoki poziom integracji. Dzięki dobremu zaplanowaniu inwestycji udało się nie tylko stworzyć system zbierający i archiwizujący dane z obiektu, ale także większość urządzeń technologicznych została dostarczona bez dedykowanych sterowników, a całość zadań związanych z kontrolą warunków środowiskowych realizuje system DCS. W architekturze systemu zastosowano 13 sterowników Simatic S7 410, 3 serwery, w tym dwa z nich, odpowiadające za kluczowe obszary, w układzie redundantnym. W trakcie wdrażania systemu wykorzystano 2 stacje inżynierskie, co umożliwiło realizację prac rozwojowych na pracującej już częściowo instalacji.

W ramach wdrożonego rozwiązania fi rma PRO-CONTROL zintegrowała takie obszary jak: EMS, BMS, HVAC (ok. 40 central wentylacyjnych), HW + CW DISTRIBUTION, AIR LOCKS, GAS DETECTION, LEAKAGE DETECTION, HEAT RECOVERY, PMS.

Zastosowanie centralnego systemu inżynierskiego z ujednoliconym i dopasowanym zestawem narzędzi minimalizuje wymagania konfi guracyjne. Centralnym środowiskiem programistycznym jest Simatic Manager – aplikacja do tworzenia, zarządzania, archiwizacji i dokumentowania projektu.

Simatic Logon

Dostęp do projektu jest kontrolowany poprzez Simatic Logon, gdzie można zastosować logowanie domenowe. Wszystkie działania inżynierskie są rejestrowane, m.in. wszelkie zmiany parametrów z poziomu programu, jak i informacje odnośnie aktualizacji oprogramowania sterowników i wizualizacji. Jest to bardzo istotne w branżach z licznymi obostrzeniami, jak farmaceutyczna.

Operatorzy mogą obserwować przebieg procesu wykorzystując układ wielu różnych i funkcjonalnych ekranów, a dzięki hierarchicznej strukturze mają możliwość szybkiej oceny stanu instalacji i odszukania, w jakim obszarze występuje alarm, ostrzeżenie lub awaria urządzenia i w miarę potrzeby szybko interweniować.

Trendy i zmienne procesowe mogą zostać wywołane bezpośrednio lub za pomocą funkcji „Loop-in-alarm” danego meldunku. Niepotrzebne alarmy można blokować z poziomu menu ustawień dla administratora, a ważną cechą systemu jest to, że wznawianie transmisji alarmu występuje dopiero po potwierdzeniu jego poprzedniego wystąpienia, dzięki czemu jeden alarm nie doprowadzi do przeoczenia innych.

Niewątpliwą zaletą wdrożonego systemu PCS7 jest odwzorowanie programu w wizualizacji, gdzie jeden obiekt w programie automatycznie generuje obiekt na wizualizacji, w tym samym obszarze hierarchicznym. Dzięki temu standaryzujemy obsługę i eliminujemy możliwe błędy podczas tworzenia wizualizacji. Jeden obiekt zwizualizowany daje nam informacje ogólne o wartości analogowej, statusie pracy, występujących komunikatach, a po kliknięciu w jego obszar dostajemy szczegółowe i ustandaryzowane stacyjki do obsługi. Poza korzyściami na etapie wdrożenia ułatwia to także obsługę po uruchomieniu, modyfikacje czy rozwijanie systemu.

Web serwer

System sterowania procesami SIMATIC PCS7 wspiera globalne sterowanie operatorskie i monitorowanie przez internet/intranet. Operator przez stację klienta sieciowego PCS7 ma dostęp do danych projektu udostępnianych przez serwer sieciowy PCS7.

Aplikacja do powiadomień SMS/e-mail dla utrzymania ruchu

System sterowania jest w większości przypadków bezobsługowy i nie wymaga ciągłego nadzoru operatorskiego, dlatego dodaliśmy do systemu aplikację do wysyłania powiadomień/alarmów.

Jest to niezależna, autorska aplikacja PRO-CONTROL, umieszczona na fizycznym komputerze pracującym w sieci systemu PCS7 i z nim zintegrowana. Aplikacja otrzymuje komunikaty z systemu PCS7 i rozsyła je zgodnie ze zdefi niowaną i edytowalną z poziomu administratora listą odbiorców. Dzięki takiemu rozwiązaniu komunikaty systemowe trafi ają do osób, które są odpowiedzialne za dany obszar funkcjonalny.

Kolejną istotną zaletą systemu PCS7 we wdrożonej konfi guracji jest dostęp do pełnej diagnostyki układów automatyki, do poziomu wejścia/wyjścia na kasecie sterownika. Zdecydowanie skraca to czas niezbędny na wykrycie i usunięcie ewentualnych usterek technicznych.

Jeżeli artykuł zainteresował Państwa, zapraszamy do kontaktu: info@pro-control.pl lub poprzez formularz: kod QR.

Paweł Gałązka
Prezes Zarządu
PRO-CONTROL Sp. z o.o.

Artykuł został opublikowany w kwartalniku "Świat Przemysłu Farmaceutycznego" 2/2021