Akademia Lidera Farmacji – innowacyjny program rozwojowy dla liderów zespołów w farmacji

Kategoria: Rynek i trendy
4 min. czytania

Potrzeba stworzenia unikalnego szkolenia dedykowanego najniższemu szczeblowi kadry zarządzającej (tzw. liderom zespołów) to efekt wieloletniej współpracy trenerów DPC Polska z Orifarm, dynamicznie rozwijającą się firmą działającą w sektorze opieki zdrowotnej.

Farmacja w Polsce – olbrzymi potencjał, olbrzymie wyzwania

„Wspólnie uznaliśmy, że od liderów zespołów w branży farmaceutycznej wymaga się znacznie więcej kompetencji, umiejętności, a więc i odpowiedzialności, niż w innych sektorach. Mowa tu o szeregu zadań dodatkowych związanych m.in. z prowadzeniem dokumentacji, postępowaniem zgodnie z licznymi procedurami, znajomością aspektów jakościowych oraz odpowiedzialnością za wytwarzane produkty, a także koniecznością utrzymywania nieustannego kontaktu z innymi działami. W związku z tym nie mogą być oni stale obecni przy procesie produkcji, wymagającym przecież dokładnej kontroli i sprawdzania zgodności każdego jego elementu z restrykcyjnymi normami” – tłumaczy Mariusz Drewnowski, partner w DPC.

W szeroko pojętej farmacji jest to o tyle istotne, że produktem końcowym są przecież leki, czyli produkt bardzo newralgiczny, od którego jakości zależy zdrowie i życie pacjentów. Poza odpowiedzialnością społeczną, firmy nie mogą pozwolić sobie na nawet minimalny błąd również ze względów wizerunkowych, jak i finansowych. Oznaczałby on bowiem wycofanie ze sprzedaży całej serii danego leku, tym samym utratę zaufania oraz reputacji, jak również wielomilionowe straty.

Jednocześnie pandemia, zerwanie globalnych łańcuchów dostaw i agresja Rosji na Ukrainę niewątpliwie zachwiały stabilnością rynku farmaceutycznego w całej Europie. Okazało się, że obywatele państw opierających swoje bezpieczeństwo lekowe na imporcie preparatów zza granicy, mogą z dnia na dzień zostać pozbawieni dostępu do produktów ratujących zdrowie i życie. To wielka szansa również dla polskiego przemysłu farmaceutycznego, jednak wzmocnienie własnego potencjału rozpocząć należy od stworzenia kompetentnych i doskonale zarządzanych zespołów.

Akademia Lidera Farmacji, czyli rozwój liderów krok po kroku

„Liderzy zespołów w naszym zakładzie pełnią bardzo ważne i niezwykle odpowiedzialne funkcje. Jest to grupa, która często jest motorem napędowym zmian w organizacji. Po rozmowach z liderami zdecydowaliśmy, że musimy stworzyć unikalny program, który zaopatrzy ich w narzędzia do realizacji tych codziennych obowiązków. Wiedzieliśmy, że standardowe szkolenie dostępne na rynku nam nie pomoże, bo jest mocno okrojone i często dotyka ogólnych problemów, a nie konkretnie specyfiki branży farmaceutycznej” – wyjaśnia Łukasz Dawidowicz, dyrektor zakładu Orifarm Manufacturing Poland.

Rozwój team liderów w ramach Akademii Lidera Farmacji rozpoczyna się od budowania ich umiejętności komunikacyjnych – czyli konstruktywnej rozmowy ze swoim zespołem, zadawania właściwych pytań, poprawnego interpretowania odpowiedzi i formułowania wniosków. Istotne jest przy tym, aby menadżerowie nie mylili skutecznego zarządzania z przywództwem. Ich specyficzne położenie w hierarchii firmy (utrzymywanie stałego kontaktu zarówno z najważniejszymi osobami w organizacji, jak i pracownikami operacyjnymi) umożliwia natychmiastowe reagowanie w sytuacjach kryzysogennych.

„Posiadanie rozwiniętych kompetencji miękkich buduje autorytet lidera zespołu. Gdy pracownicy widzą, że interesuje się on ich problemami oraz szybko i efektywnie reaguje na problemy, automatycznie zaczynają go darzyć zaufaniem i szacunkiem, nawet gdy jeszcze niedawno zatrudnieni byli na podobnych stanowiskach. Ro?wniez? to do niego najczęściej zgłaszaja? sie? z kolejnymi problemami” – mówi Mariusz Drewnowski.

Kolejnym etapem programu jest wykorzystanie nabytych już kompetencji liderów do wspierania przez nich rozwoju pracowników – odnajdywania ich mocnych i słabszych stron, motywowania, delegowania określonych zadań i tworzenia konkretnych strategii działania.

„Nazywamy to systemem zarządzania efektywnością, czyli wiedzą, jak pracować systemowo, kaskadować funkcje i zadania, używać określonych wskaźników tzw. KPI do poprawy efektywności. W wyniku naszego szkolenia to nie lider ma za każdym razem osobiście identyfikować i rozwiązywać każdy problem czy kryzys, ale czynić to wspólnie z całym zespołem. Tak właśnie buduje się solidną i efektywną kulturę organizacji” – podkreśla przedstawiciel DPC.

Długofalowe korzyści z innowacyjnego programu

Dopiero w momencie, w którym liderzy wykorzystują nabyte kompetencje i wiedzę do budowania i rozwijania całych zespołów, prowadzący program trenerzy przechodzą do bardzo istotnych w farmacji kwestii standaryzacji procesu produkcji oraz ścisłego trzymania się przez załogę określonych procedur. To od nich zależy finalna jakość produktów oraz terminowość w ich dostarczaniu. Akademia Lidera Farmacji zakłada bowiem ewolucję, a nie rewolucję: wzrost efektywności z pewnością nadejdzie, jednak najpierw należy stworzyć jego solidne fundamenty.

Akademia Lidera Farmacji to bardzo praktyczny i spójny program rozwojowy, który powstał we współpracy firmy Orifarm z DPC Polska. Dotyka większości wyzwań, z jakimi borykają się menadżerowie pierwszej linii i kładzie nacisk na maksymalny realizm i praktyczność każdego modułu.

„Dzięki indywidualnemu podejściu przy projektowaniu programu Akademii Lidera Farmacji oraz nasyceniu go analizą konkretnych przypadków, nasi liderzy skuteczniej zarządzają zespołami, zwiększają efektywność działań swoich i swoich zespołów, lepiej radzą sobie z pojawiającymi się wyzwaniami i problemami oraz budują kulturę ciągłego doskonalenia” – deklaruje Łukasz Dawidowicz.