Trwałość narzędzi

Kategoria: Produkcja i maszyny
5 min. czytania

Aby uzyskać największy zwrot z zakupionych narzędzi: Należy poprawnie się z nimi obchodzić

Oprzyrządowanie to znacząca inwestycja dla firm. Poszczególne stemple i matryce mogą stanowić niewielką część kosztów produkcji w stosunku do zakupu i konserwacji maszyn takich jak tabletkarki. Podczas cyklu życia produktu, może być konieczna wymiana zestawów narzędzi, co generuje między innymi wysokie koszty. Nadmiernie zużyte lub niewłaściwie konserwowane stemple mogą doprowadzić do wytwarzania tabletek o niskiej jakości. Producenci tabletek otrzymają najwyższej jakości tabletki, jeśli ich narzędzia będą odpowiednio konserwowane.

Najlepsze sposoby konserwacji narzędzi w celu zapewnienia maksymalnego zwrotu inwestycji to:

1. Poprawne użycie i przechowywanie

Korzystaj z pojemników do przechowywania stempli. Umożliwią one oddzielenie narzędzi od siebie i zabezpieczą przed wzajemnym uderzaniem.

Zaskakujące jest, ile narzędzi trzeba każdego roku wymieniać z powodu niewłaściwej obsługi. W niektórych przypadkach operatorom brakuje po prostu wiedzy jak poprawnie obchodzić się z narzędziami. Uszkodzenia, takie jak wyszczerbienia, wgniecenia, a także ubytki na i wokół „tipa” stempla (końcówki) są powszechnie znane z tego, że powodują czarne plamy i odbarwienia na tabletce, a także wieczkowanie, lekkie rozwarstwienie i inne wady wizualne.

Dodatkowym rozwiązaniem są szafy i regały na stemple, które zapewniają odpowiednią ochronę narzędzi. Zalecane jest również użycie pochłaniacza wilgoci wewnątrz szczelnie zamkniętego pudełka lub szuflady do przechowywania narzędzi.

2. Poprawne czyszczenie

Procedura czyszczenia z minimalną ingerencją człowieka jest najlepsza, by upewnić się, że narzędzia są czyszczone dokładnie, zmniejszając ryzyko uszkodzenia. Myjka ultradźwiękowa z automatyczną suszarką jest optymalną procedurą, ponieważ zapewnia narzędziom zwiększoną ekspozycję na działanie środka czyszczącego. Trudno dostępne miejsca stempla, takie jak klucz na trzonie i grawer na czaszy są czyszczone bez ryzyka uszkodzenia. Zaletą korzystania z suszarki w połączeniu z myjką ultradźwiękową jest eliminowanie możliwych korozji powierzchniowych i przebarwień.

3. Poprawna konserwacja

Narzędzia do polerowania odnawiają czasze tipa, przywracają gładką powierzchnię i pozwalają na drobne naprawy trzonów oraz głów stempli. Najlepszym sposobem polerowania jest użycie koła bawełnianego, które pozwoli na wydłużenie żywotności stempli. Wykonywanie tej czynności przez niedoświadczonego technika może spowodować ich zniszczenie. Nadmierne polerowanie, może prowadzić do utraty odpowiednich tolerancji stempli, dlatego konserwację powinien przeprowadzać dobrze wyszkolony i doświadczony operator.

4. Poprawne smarowanie

Automatyczne systemy smarowania mogą dawać fałszywą pewność, że wszystkie niezbędne obszary stempla są smarowane. Nakładając lubrykant na trzon i głowę stempla za pomocą odpowiedniej szczotki przed ustawieniem i działaniem tabletkarki, zapewnisz prawidłowe smarowanie w trakcie produkcji. Niektóre systemy automatycznego smarowania wymagają, aby środek smarny migrował do kanałów dystrybucyjnych, co wymaga siły odśrodkowej. Automatyczne smarowanie może nie dotrzeć do krytycznych punktów w tabletkarce podczas jej uruchamiania. Może to doprowadzić do uszkodzenia współpracujących ze sobą części, takich jak prowadnic klinowych, krzywek i rolek kompresji, a także przedwczesnego zużycia samych narzędzi. Jeśli narzędzia nie zostaną odpowiednio nasmarowane spowoduje to nadmierne tarcie, podnosząc ich temperaturę. Rezultatem jest rozszerzalność cieplna trzonu stempla, co zmniejsza przestrzeń na smarowanie. To rozszerzanie może prowadzić do zatrzymań awaryjnych, zakleszczenia i uszkodzenia narzędzia.

5. Inne czynności zapobiegawcze

Długość robocza stempla jest krytyczna w produkcji, ponieważ zapewnia optymalne parametry tabletek. Stemple powinny być sprawdzone wizualnie i zmierzone przed procesem produkcji. Długości robocze muszą mieścić się w tolerancji względem całego kompletu. W przypadku kiedy narzędzia są poza tolerancją, należy skontaktować się z dostawcą narzędzi, ponieważ istnieją sposoby na przywrócenie większości stempli do prawidłowych tolerancji.

Podsumowując, przez odpowiednie smarowanie, obsługę, przechowywanie i konserwację, firmy farmaceutyczne mogą zapewnić spójną i wydajną produkcję wysokiej jakości tabletek, jednocześnie wydłużając żywotność narzędzi.

Step 1 dotyczy poddaniu produktu analizie ryzyka i stwierdzeniu na podstawie otrzymanej dokumentacji od Wytwórców wszystkich materiałów wchodzących w skład produktu końcowego, czy produkt ten stanowi ryzyko występowania nitrozoamin, czy nie. Jeżeli takie ryzyko zostanie stwierdzone przez osobę oceniającą, należy przeprowadzić

Step 2 polegający na badaniom potwierdzającym, które pozwolą na detekcję nitrozoamin w produkcie oraz wykazanie poziomu domniemanego zanieczyszczenia. Step 2 należy rozpocząć, gdy tylko zostanie zidentyfikowane ryzyko w API i w zgodności z priorytetyzacją odpowiednich produktów w przedsiębiorstwie.

W przypadku produktów zawierających chemicznie syntetyzowane API oczekuje się, że badania potwierdzające na etapie 2 i przedłożenie wszelkich zmian wymaganych do pozwoleń na dopuszczenie do obrotu zostaną zakończone najpóźniej do 26 września 2022 r. W przypadku produktów zawierających biologiczne API, działania w zakresie testów potwierdzających w kroku 2 i przedłożenie wszelkich zmian wymaganych do pozwoleń na dopuszczenie do obrotu powinny zostać zakończone najpóźniej do 1 lipca 2023 r. Jeżeli obecność nitrozoamin zostanie potwierdzona i przekracza ona ustalone dopuszczalne spożycie, przedsiębiorstwa muszą natychmiast zawiesić produkcję, dystrybucję, marketing, stosowanie i manipulację zaangażowanymi lekami lub substancjami czynnymi [Tab. 2]. Limity te mają zastosowanie tylko wtedy, gdy produkt leczniczy zawiera pojedynczą nitrozoaminę. W przypadku wykrycia więcej niż jednego z zanieczyszczeń nitrozoaminowych określonych w tabeli 2, a całkowita ilość zanieczyszczeń nitrozoaminowych przekracza 26,5 ng/dzień (AI dla najsilniejszych nitrozoamin) w oparciu o maksymalną dawkę dzienną (MDD), producent powinien skontaktować się z Agencja oceny. Ostatnim etapem jest Step 3, który opiera się na zgłoszeniu wszystkich odkrytych i dokonanych zmian do odpowiedniego Urzędu.

Podsumowanie

Chociaż prawie 3 lata upłynęły od pierwszego wykrytego incydentu skażenia, nadal istnieje wiele wyzwań: (1) Wyeliminowanie lub zminimalizowanie nitrozoamin w lekach jest trudne ze względu na ich obfitość w środowisku i tworzenie endogenne; (2) przyczyny pierwotne są różnorodne i wciąż pojawiają się nowe przyczyny; (3) kontrola NA jako zanieczyszczeń zaczyna się od Kontroli Jakości i GMP; (4) chemia nitrozoamin jest złożona; stabilność, reaktywność, warunki przechowywania i substancje pomocnicze są zróżnicowane i w wielu przypadkach nieznane(5) niezbędna jest walidacja metody analitycznej i czułość na bardzo niskie poziomy; (6) mechanizm działania (MOA) nie jest w pełni zrozumiały – dlatego ocena ryzyka zachorowania na raka staje się wyzwaniem ze względu na szeroki zakres siły działania raka; (7) test Amesa na mutagenność nie pozwala w pełni przewidzieć potencjału rakotwórczego dla wszystkich NA; i (8) ocena ryzyka i ustalenie akceptowalnego spożycia dla NA ubogich w dane jest wyzwaniem – natychmiastową potrzebą jest opracowanie strategii oceny ryzyka dla tych związków.

Bibliografia

1. Assessment report. Procedure under Article 5(3) of Regulation EC (No) 726/2004 Nitrosamine impurities in human medicinal products. European Medicines Agency, 2020.
2. Anvisa Resolution-RDC on nitrosamines risk assessment and control of potentially carcinogenic nitrosamines in API and drug products, Nayrton Flávio Moura Rocha, 2021 (materiał szkoleniowy).

Artykuł zredagowany na podstawie „Tablets & Tooling Vol.1” The Ultimate Technical Guide to Tablet Compression. A Collection of Natoli Engineering Whitepapers
Zredagowane przez: Marta Lewandowska
Administration Specialist at Natoli Poland

Artykuł został opublikowany w kwartalniku "Świat Przemysłu Farmaceutycznego" 3/2021