Takeda kontynuuje działania w ramach strategii dywestycji

Kategoria: Aktualności Rynek i trendy
4 min. czytania

24 kwietnia 2020 w Osace (Japonia) Spółka Takeda Pharmaceutical Company Limited ogłosiła, że zawarła umowę, której celem jest zbycie portfolio wybranych produktów farmaceutycznych, zarówno typu OTC (dostępnych bez recepty) oraz wydawanych na receptę, niezwiązanych z podstawową działalnością Spółki na terenie Europy a także dwóch zakładów produkcyjnych w Danii i Polsce na rzecz Orifarm Group, za kwotę do około 670 milionów USD zgodnie z przyjętymi wymaganiami prawnymi oraz praktykami realizowanymi podczas tego typu transakcji.

Portfolio produktów, będących przedmiotem tej dywestycji obejmuje różnorodne leki typu OTC (sprzedawane bez recepty), a także wybrane produkty dostępne na receptę, stosowane w leczeniu schorzeń układu oddechowego, leki przeciwzapalne, a także stosowane w leczeniu schorzeń sercowo-naczyniowych i endokrynologicznych, sprzedawanych głównie na terenie Danii, Norwegii, Belgii, Polski, Finlandii, Szwecji, Krajów Bałtyckich oraz Austrii. Sprzedaż tych leków w roku podatkowym 2018 przyniosła dochód netto wysokości 230 milionów USD, na co w znacznym stopniu wpływ miały wysokie wartości sprzedaży leków na kaszel/przeziębienie oraz preparatów witaminowych, a także leków wydawanych na receptę, takich jak Warfarin® oraz Levaxin®. Mimo, że te leki spełniają kluczowe potrzeby zdrowotne pacjentów w powyższych krajach, to znajdują się one poza podstawowymi obszarami biznesowymi spółki Takeda, którymi są gastroenterologia (GI), choroby rzadkie, terapie produktami osoczopochodnymi oraz neurologia – dziedziny kluczowe dla globalnej i długoterminowej strategii rozwoju firmy.

– Działania te pozwolą nam skupić się w pierwszej kolejności na naszych podstawowych obszarach terapeutycznych i wzmocnić działania w tych właśnie dziedzinach – mówi Giles Platford, Prezes Jednostki Biznesowej, Europe & Canada, Takeda. – Podejmując tę decyzję, wybraliśmy właściwego nabywcę, działając w kierunku budowania wartości i jednocześnie zapewnienia ciągłości dostaw dla pacjentów i klientów, którzy zależni są od tych produktów. Jesteśmy przekonani, że Orifarm jest właściwym partnerem do działań w powyższych regionach.

– Transakcja ta jest wyrazem realizacji naszej strategii zmierzającej do uproszczenia asortymentu i przyśpieszenia procesu delewarowania naszej spółki. Cały czas koncentrujemy się na naszych kluczowych dziedzinach biznesowych, kontynuując wzmacnianie pozycji lidera w sferze badań i rozwoju na rynku biofarmaceutycznym zwiększając tym samym wartość dla naszych pacjentów oraz akcjonariuszy Takeda – mówi Costa Saroukos, Dyrektor ds. Finansowych w Takeda.

Takeda, w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy ogłosiła kilka dywestycji, co stanowi realizację strategii Spółki polegającej na dywestycji aktywów niezwiązanych z jej podstawową działalnością i opiewającej na kwotę około 10 miliardów dolarów USA w celu skoncentrowania się na kluczowych obszarach działalności. W zeszłym miesiącu Takeda ogłosiła sprzedaż części swoich produktów na terenie Ameryki Łacińskiej na rzecz Hypera Pharma za kwotę 825 milionów USD. Takeda również zrealizowała sprzedaż aktywów niezwiązanych z podstawową działalnością spółki na terenie regionu Rosji i Wspólnoty Niepodległych Państw na rzecz STADA za 660 milionów USD oraz – w zeszłym miesiącu – w krajach znajdujących się na Bliskim Wschodzie, Środkowym Wschodzie oraz Afryce – na rzecz Acino za kwotę ponad 200 milionów USD. Z kolei, w lipcu 2019, Takeda zakończyła proces sprzedaży Xiidra® na rzecz spółki Novartis za kwotę do 5,3 miliarda USD.

Takeda planuje wykorzystanie wpływów ze sprzedaży na zmniejszenie istniejącego zadłużenia, co również pozwoli na przyśpieszenie osiągnięcia wskaźnika zadłużenia netto/ skorygowanego EBITDA na poziomie 2x w okresie pomiędzy marcem 2022 a marcem 2024.

Szczegóły dotyczące transakcji

Takeda zawarła umowę dotyczącą sprzedaży aktywów obejmujących asortyment wielkości około 110 wybranych produktów OTC oraz leków dostępnych na receptę sprzedawanych w Europie na rzecz Orifarm za kwotę około 670 milionów USD. Orifarm zapłaci kwotę około 505 milionów USD na rzecz spółki Takeda w gotówce w momencie zakończenia procesu oraz około 70 milionów USD w gotówce w ciągu czterech lat daty zakończenia procesu. Ponadto, Takeda może otrzymać kwotę do wysokości dodatkowych 95 milionów USD w ramach ewentualnych płatności ratalnych, zgodnie z przyjętymi wymaganiami prawnymi oraz praktykami realizowanymi podczas tego typu transakcji.

Dwa zakłady produkcyjne na terenie Danii oraz Polski zostaną przekazane Orifarm w momencie zakończenia procesu. Strony podpiszą także dodatkowe umowy dotyczące produkcji oraz dostaw, na mocy których spółka Takeda w dalszym ciągu będzie wytwarzać wybrane produkty w imieniu Orifarm. Na mocy niniejszej umowy Orifarm uzyska na wyłączność prawa, własność oraz udziały w portfolio produktowym w tych krajach

Przewiduje się że około 600 pracowników tych zakładów produkcyjnych oraz specjalistów ds. sprzedaży i marketingu zarządzających tym portfolio produktowym oraz zakładami produkcyjnymi będącymi przedmiotem zbycia, przejdą do spółki Orifarm w chwili zakończenia realizacji procesu dywestycji.

Oczekuje się, że transakcja zostanie zakończona do końca roku obrotowego 2020, (kończącego się w marcu 2021) po spełnieniu ogólnie przyjętych warunków finalizacji dywestycji, na podstawie uzyskania odpowiednich zatwierdzeń organów regulacyjnych, a także (tam gdzie będzie to wymagane), uzyskania zgodności z wymogami miejscowych rad pracowniczych. Do tego czasu produkty objęte umową będą cały czas dostępne dla pacjentów, wytwarzane i dostarczane przez Takeda.

W procesie dywestycji spółkę Takeda w charakterze doradcy finansowego wspiera J.P. Morgan oraz kancelaria White & Case jako radca prawny.

Informacje finansowe dotyczące niniejszej transakcji oraz aktywów będących jej przedmiotem zostały przekazane w walucie Euro po przeliczeniu według następującego kursu $:€ 1:0.9235 z dnia 23 kwietnia 2020. W celu uniknięcia wątpliwości, kwoty płatne w ranach transakcji są denominowane w Euro.

O Takeda Pharmaceutical Company Limited

Takeda Pharmaceutical Company Limited jest globalną firmą biofarmaceutyczną z siedzibą w Japonii, prowadzącą działania w oparciu o przyjęte wartości i ukierunkowaną na prowadzenie działań badawczo-rozwojowych, na rynku których stała się liderem; spółka jest zaangażowana w troskę o poprawę stanu zdrowia i budowanie lepszej przyszłości dla pacjentów, co realizuje poprzez wykorzystywanie osiągnięć nauki do tworzenia wysoko innowacyjnych leków. Działania badawczo-rozwojowe firmy Takeda koncentrują się na czterech dziedzinach medycyny: onkologia, choroby rzadkie, neurobiologia oraz gastroenterologia (GI).

 

Źródło: Takeda