Prawidłowa integracja systemów w Industry 4.0 dzięki ELPLC Smart Factory, dla dobrych praktyk wytwarzania

Kategoria: Automatyka przemysłowa Produkcja i maszyny R&D Rynek i trendy
2 min. czytania

Taka integracja systemów to inwestycja, która może zaangażować zbyt duże środki finansowe i czas, stąd też powinna być dobrze przemyślana. Warto więc postawić na rozwiązanie ściśle dopasowane do konkretnych potrzeb fabryki, w którym funkcjonalność jest precyzyjnie dopasowana już na etapie wstępnych założeń.

Właśnie ELPLC Smart Factory to dedykowany, elastyczny, skalowalny, a co najważniejsze, „szyty na miarę” system, pozwalający na monitorowanie procesów produkcyjnych w czasie rzeczywistym. Jego funkcjonalność, zakres i obsługa – lokalna, zdalna, z poziomu aplikacji mobilnych jest ściśle dopasowana do potrzeb organizacji.

Moduł zbierania danych jest jednym z kluczowych narzędzi integracji systemów w ELPLC Smart Factory. Zawiera on szereg mechanizmów wymiany informacji z dowolnymi sterownikami PLC lub innymi urządzeniami automatyki, sterowania i komunikacji procesowej. W środowisku ELPLC Smart Factory szczególną uwagę należy zwrócić na możliwość integracji z pracującymi już w fabryce liniami produkcyjnymi i systemami informatycznymi takimi jak chociażby ERP, MRP, MES, CMMS, WMS itp.

Z punktu widzenia GMP / DPP istotny jest moduł diagnostyki i analizy danych historycznych, dzięki któremu dostępna jest pełna historia produkcji, identyfikowalność (pełne traceability) i możliwość kontroli / śledzenia zużycia mediów oraz surowców produkcyjnych.

Wszystkie te cechy ELPLC Smart Factory zapewniają wygodne, analityczne a zarazem predyktywne zarządzanie produkcją przy wielu referencjach. W czytelny sposób, z szeregiem możliwości analitycznych, dostępne są informacje o przebiegu procesu, recepturach, cyklach, przestojach, parametrach globalnych, alarmach, itp. Dane mogą być również archiwizowane i eksportowane.

Jednak ELPC Smart Factory zapewnia znacznie więcej korzyści i funkcjonalności. Np. dzięki odpowiednim modułom działy utrzymania ruchu mają dostęp do informacji na temat stanu infrastruktury technicznej zaangażowanej w proces.

Więcej szczegółów na temat ELPLC Smart Factory od ELPLC S.A. można znaleźć tutaj: https://elplc.com/ELPLC-Smart-Factory.html

ELPLC S.A. jest producentem specjalistycznych linii produkcyjnych oraz indywidualnych rozwiązań do automatyzacji i robotyzacji produkcji. Firma posiada unikalne know-how w realizacji linii produkcyjnych, oparte o 17 lat działalności i doświadczeń. Jest kompletnym dostawcą automatyki przemysłowej i producentem maszyn. Firmę tworzy zespół ponad 160 specjalistów: projektantów, programistów, mechatroników, automatyków i operatorów. ELPLC S.A. dysponuje ponadto własnym R&D, zcyfryzowanym systemem produkcji oraz pracownią projektową. Potencjał wytwórczy jest zdefiniowany przez ok. 4200 m2 powierzchni produkcyjnej oraz własny park 26 maszyn w tym 8 centrów CNC.

Damian Żabicki, Bartłomiej Juszczyk (ELPLC S.A.)