Polski wynalazek uwolni chorych od odleżyn- prototyp gotowy do badań klinicznych!

Kategoria: Aktualności Produkcja i maszyny R&D
2 min. czytania

Globalny problem

Statystyki są nieubłagane- około 2 proc. ludzi na całym świecie cierpi z powodu odleżyn.

To poważne zagrożenie zdrowotne dla pacjentów unieruchomionych oraz prawdziwe wyzwanie dla ich opiekunów, ale przede wszystkim to olbrzymi problem terapeutyczny dla wykwalifikowanej kadry medycznej. Dlatego w myśl zasady: lepiej zapobiegać niż leczyć, kluczem do sukcesu powinna być odpowiednia profilaktyka. 

Odleżyny to bolesne i długo gojące się rany. Metod prewencji jest bardzo mało, a leczenie jest bardzo żmudne, długie i kosztowne. Najważniejsze w naszym projekcie jest to, że produkt dociera do przyczyn powstania odleżyn i im przeciwdziała – mówi Jeremi Zgierski, pomysłodawca plastra, CEO Prevlly.

Odleżyna to ograniczona martwica tkanek, powstała w wyniku zaburzeń ukrwienia spowodowanych długotrwałym lub powtarzającym się uciskiem wywieranym na ciało chorego, a w wyniku tego na naczynia żylne i tętnicze. Stan ten może dotyczyć naskórka, całej grubości skóry, tkanki podskórnej, mięśni i kości. W otoczeniu odleżyny toczy się zwykle proces zapalny i często występują zachyłki z wydzieliną ropną sięgające w różnych kierunkach nieraz na znaczną odległość.

Problem odleżyn dotyczy przede wszystkim osób obłożnie chorych, mających trudności z poruszaniem się. Na skutek długotrwałego ucisku skóry i tkanki podskórnej oraz działania sił ścierających dochodzi u takich pacjentów do zaburzeń w krążeniu krwi, a następnie obumarcia komórek, martwicy tkanek i powstania owrzodzeń- wyjaśnia Rafał Mazur, CMO Prevlly.

Innowacja w leczeniu odleżyn 

Dzięki nieszablonowemu podejściu i zastosowaniu elektrostymulacji zagrożonych obszarów, urządzenie Prevlly pozwoli zapobiegać powstawaniu odleżyn, a tym samym długotrwałemu  i kosztownemu leczeniu oraz powikłań związanych ze schorzeniem- podkreśla Mateusz Toruń, COO Prevlly.  

Prevlly to pierwszy na świecie inteligentny opatrunek przeciwodleżynowy, który dzięki swojej technologii reaguje na czynniki tworzące odleżyny i je eliminuje, chroniąc pacjentów przed bólem. Dzięki poznaniu czynników, które powodują oraz przyspieszają pojawienie się objawów w plastrze zostały zaprojektowane specjalne warstwy, z których każda ma indywidualną funkcjonalność i działa na konkretną przyczynę powstawania odleżyn. Pierwsze testy już wykazały 100-procentową skuteczność produktu.

Inteligent plaster Prevlly to z pewnością przełom na rynku medycznym i milowy krok w poprawie standardu życia milionów pacjentów na całym świecie. 

PREVLLY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
realizuje projekt dofinansowany
z Funduszy Europejskich
„Prevlly – innowacyjny plaster przeciwodleżynowy”