Podsumowanie 2023 roku i perspektywy na kolejne miesiące

Kategoria: Rynek i trendy
5 min. czytania

Jakie były główne wyzwania branży farmaceutycznej w roku 2023 i jak sobie Państwo z nimi poradziliście?

W mojej opinii były to: odbudowanie logistyki dostaw po okresie pandemii, pomoc klientom w skracaniu czasu dostawy, wydłużony czas dostaw surowców i opakowań, utrudniona/zamrożona sprzedaż na rynkach konfliktowych, wysoka inflacja i problemy z rentownością oraz braki leków na rynku z powodu problemów logistycznych w produkcji substancji czynnych w Chinach i Indiach. Przeniesienie produkcji na własne europejskie podwórko jest praktycznie niemożliwe bez wsparcia rządu.

Jakie prognozy przewidują Państwo na rok 2024 dla branży farmaceutycznej jako całości oraz dla Państwa firmy?

Optymistycznie napawają liczne spotkania podczas targów farmaceutycznych lub producentów suplementów diety. Większość partnerów biznesowych zauważa pobudzenie na swoich rynkach po okresie pandemii, chęć lepszego zabezpieczania się przed kolejnymi zagrożeniami oraz aktywizację biznesową w zakresie poszukiwania miejsc wytwarzania w pobliżu swojego rynku.

Wielokrotnie spotykaliśmy się z zapytaniami o możliwość lokowania produkcji w Polsce, która jest częścią Unii Europejskiej, co jest w opinii wielu rynków gwarantem wysokiej jakości, przy jednocześnie umiarkowanych cenach. Proces ten dodatkowo jest wzmożony przez poszukiwanie partnerów produkcyjnych prze firmy ukraińskie, których infrastruktura produkcyjna została zniszczona lub mocno ograniczona na skutek działań wojennych.

Jesteśmy przekonani, że rok 2024 pomimo przedstawionych problemów, powinien przynieść dla naszej firmy nowe kontrakty na nowych rynkach oraz pozyskanych już wcześniej. Optymistycznie patrzymy w przyszłość z uwagi na dobrze rokujący plan rozwoju listy produktowej także w dalszej perspektywie, kolejnych 5-10 lat.

Jakie główne trendy i innowacje zauważyliście Państwo w branży farmaceutycznej w roku 2023 i jak wpłynęły one na Państwa zakład produkcyjny?

Niewątpliwie jeden z istotnych trendów dotyczących jakości i bezpieczeństwa produktów leczniczych to tlenek tytanu w otoczkach. Wyeliminowanie tych otoczek jest pozornie prostym problemem. Otoczki TF nowej generacji nie posiadają takich samych właściwości kryjących i wymagają dopracowania. Wielu producentów proponuje nowe rozwiązania. Rynek zweryfikuje, który kierunek zostanie przyjęty. Inny obszar zainteresowania to dyskusja na temat nitrozoamin, które mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia pacjentów. Wytyczne klasyfikują je jako zanieczyszczenia klasy 1 lub substancje rakotwórcze. Publikowane wytyczne powodują zmiany w zapewnieniu jakości zarejestrowanych produktów i tych w fazie rozwoju. Istnieje znaczny rynek usług oferujących analizy z wykorzystaniem chromatografii. Firma LEK-AM także bada te trendy. Trzecim trendem jest digitalizacja, która umożliwia efektywniejsze zarządzanie procesami produkcyjnymi, gospodarką odpadami, procesami logistycznymi i pracą laboratoriów. Sztuczna inteligencja również rozwija się szybko, a firma testuje jej możliwości w rozwoju formulacji.

Jakie były Państwa największe osiągnięcia i sukcesy w roku 2023?

Na pewno było to rozpoczęcie przez naszych partnerów procesów rejestracyjnych w Wielkiej Brytanii oraz Irlandii. Jako pierwsza firma generyczna, wprowadziliśmy również w Polsce nową postać melatoniny w formie tabletek o przedłużonym uwalnianiu, a także podpisaliśmy kontrakt na licencję i jej dostawy w Australii, która jest jednym z większych światowych rynków melatoniny.

Ponad to opracowaliśmy plan ekspansji na inne rynki europejskie i poza europejskie, gdzie LEK-AM także znajdzie się w tzw. pierwszej fali generycznej. Właśnie trwa proces finalizowania podpisów pod kolejnymi kontraktami.

Jakie mają Państwo plany rozwojowe na rok 2024 w świetle ciągle zmieniającej się branży farmaceutycznej?

Mamy listę nowych produktów, które będziemy rozwijać samodzielnie lub z partnerami zewnętrznymi. Planujemy pozyskać fundusze poprzez rozwój sprzedaży własnej i dotacje od Państwa. Chcemy również zwiększyć sprzedaż na rynkach międzynarodowych poprzez odsprzedaż licencji na nasze produkty oraz zwiększenie produkcji w naszym Zakładzie w Zakroczymiu. Rozmawiamy także na temat zwiększenia wytwórstwa kontraktowego jako części naszych przychodów.

Jakie były główne wyzwania branży farmaceutycznej w roku 2023 i jak sobie Państwo z nimi poradziliście?

Do największych wyzwań zaliczyć możemy proces rekrutacyjny i szkoleniowy nowych pracowników w obszarach produkcyjnych oraz proces transformacji kultury pracy i podnoszenia efektywności.

Jakie prognozy przewidują Państwo na rok 2024 dla branży farmaceutycznej jako całości oraz dla Państwa firmy?

Przewidujemy dalszy wzrost potrzeb sprzedażowych, a zatem konieczność intensywnych działań związanych z podnoszeniem efektywności procesów produkcyjnych oraz poszukiwania optymalizacji w zakresie zakupów i kosztów bezpośredniego wytworzenia produktów.

Jakie główne trendy i innowacje zauważyliście Państwo w branży farmaceutycznej w roku 2023 i jak wpłynęły one na Państwa zakład produkcyjny?

Na pewno dostrzec możemy przenoszenie łańcucha dostaw na rynki europejskie, a więc duży nacisk na uruchamianie niezależności w produkcji substancji czynnych.

Jakie były Państwa największe osiągnięcia i sukcesy w roku 2023?

Jesteśmy bardzo zadowoleni z uruchomienia procesów poprawy efektywności pracy i zmiany procesów w kulturze pracy, wraz z rozpoczęciem wdrażania narzędzi do raportowania efektywności procesów wytwarzania

Jakie mają Państwo plany rozwojowe na rok 2024 w świetle ciągle zmieniającej się branży farmaceutycznej?

W kolejnym roku planujemy zwiększenie efektywności i elastyczności wytwarzania poprzez poprawę istniejących procesów, mając przy tym głęboko na uwadze problem braku rąk do pracy na rynku. Jednym słowem – kierunek automatyzacja.

Jakie były główne wyzwania branży farmaceutycznej w roku 2023 i jak sobie Państwo z nimi poradziliście?

Niewątpliwie wyzwaniami okazał się być wzrost kosztów jednostkowych COGS (koszt sprzedanych towarów przyp. red.) po niestabilnych czasach w 2022 oraz konieczność redukcji negatywnych wpływów.

Jakie prognozy przewidują Państwo na rok 2024 dla branży farmaceutycznej jako całości oraz dla Państwa firmy?

Sądzę, że czeka nas stabilizacja (unormowanie) w obszarze kosztów i dostaw, jednak wzrost płac minimalnych do kolejnych poziomów może spowodować dysonanse w zespołach (nowy pracownik, bez doświadczenia, dochodzi do poziomów zbliżonych do tych doświadczonych operatorów z wieloletnim stażem).

Jakie główne trendy i innowacje zauważyliście Państwo w branży farmaceutycznej w roku 2023 i jak wpłynęły one na Państwa zakład produkcyjny?

Zauważalne jest coraz większe zainteresowanie i koncentracja na tematach optymalizacyjnych, ale stricte związanych z mediami oraz kosztami materiałów – czyli trochę mniej „leana” a więcej twardych oszczędności.

Jakie były Państwa największe osiągnięcia i sukcesy w roku 2023?

Udało nam się utrzymać koszty na bardzo dobrym poziomie, dzięki programom optymalizacyjnym wdrożonym znacznie wcześniej, niż pojawiły się kryzysy. Programy takie, jak OriLean czy LeanEnergy dzisiaj dostarczają setki tysięcy oszczędności, z których korzystamy właśnie w czasach, gdy ceny idą w górę. Największym sukcesem są w tym wszystkim ludzie i Ich nastawienie do szukania optymalizacji oraz brania odpowiedzialności za mienie i sytuację firmy.

Jakie mają Państwo plany rozwojowe na rok 2024 w świetle ciągle zmieniającej się branży farmaceutycznej?

Chcemy się dalej rozwijać i inwestować w nowe obszary czy technologie. Dodatkowo, nieustannie będziemy kwestionować status quo, aby stać się liderem w branży pod względem kosztów i szybkości odpowiedzi na zmieniające się otoczenie.

Artykuł ukazał się w kwartalniku „Świat Przemysłu Farmaceutycznego” 4/2023