Mabion skorzysta na dynamicznym wzroście rynku leków biopodobnych

Kategoria: Aktualności Rynek i trendy
2 min. czytania

W samej Europie w 2017 r. wartość rynku leków biopodobnych była szacowana na ponad 2 mld dolarów. Eksperci IMARC Group szacują, że rynek europejski w 2023 r. przekroczy wartość 9 miliardów dolarów, a średnioroczny wzrost w latach 2017-2023 wyniesie 29%. Zgodnie z opracowywanymi systematycznie na zlecenie Komisji Europejskiej raportami QuintilesIMS pt. „The Impact of Biosimilar Competition in Europe”, jedną z przesłanek dla wprowadzenia leków biopodobnych było zwiększenie konkurencji cenowej, przekładającej się na zwiększenie dostępności leku dla pacjenta i w efekcie znaczny wzrost konsumpcji leku.

W klasach terapeutycznych, dla których leki biopodobne są obecne na rynku europejskim od wielu lat, w niektórych krajach leki referencyjne nie są już dostępne, a leki biopodobne mają 100% udziału w rynku. Na początku kwietnia 2019 r. na liście EMA – europejskiego regulatora – znajduje się 51 leków biopodobnych dopuszczonych do obrotu. Urząd buduje świadomość pacjentów w zakresie zastosowania i bezpieczeństwa leków biopodobnych, przeprowadzając w tym zakresie kampanie informacyjne i edukacyjne.

Mabion jest bliski wprowadzenia pierwszego leku biopodobnego na rynek europejski. Władze Spółki liczą, że uzyskają rejestrację MabionCD20 w EMA do końca 2019 roku.

W ubiegłym roku dokonaliśmy nie tylko opracowania wyników badania klinicznego, które potwierdziło skuteczność terapii, ale także złożyliśmy wniosek o rejestrację leku w krajach Unii Europejskiej. Postępowanie rejestracyjne toczy się zgodnie z planem i przewidujemy, że do końca tego roku otrzymamy zezwolenie na wprowadzenia naszego pierwszego leku do obrotu – zaznacza Artur Chabowski, Prezes Mabion S.A.

Na rynku europejskim są już obecne dwie biopodobne molekuły konkurencyjne do MabionCD20 – lek Celltrionu (funkcjonujący pod czterema nazwami: Blitzima, Ritemvia, Rituzena i Truxima) oraz lek Sandozu (sprzedawany jako Riximyo i Rixathon). Jak podała firma Celltrion w październiku ub. roku – od czerwca 2018 roku w 18 krajach europejskich lek Truxima zdobył 32% pierwotnego rynku leku referencyjnego MabThera/Rituxan (wartość globalnego rynku leku wyniosła 6,9 mld USD w 2018).

Wyniki konkurencji wskazują na bardzo dobre perspektywy rynku leków biopodobnych, a także komercyjny potencjał leku MabionCD20. Wierzymy, że dzięki współpracy z globalnym potentatem – firmą Mylan – dokonamy skutecznego wprowadzenia leku na rynek europejski – dodał Artur Chabowski.

Oprócz MabionCD20, który jest najbardziej zaawansowanym projektem Spółki, rozwijane są jeszcze 2 leki. Dodatkowo, władze firmy zapowiedziały rozpoczęcie prac nad 3 nowymi projektami w II półroczu 2019 roku.

O Mabionie

Mabion jest pierwszą polską spółką biotechnologiczną, której podstawowym celem działalności jest rozwój, wytwarzanie i wprowadzanie do obrotu onkologicznych leków biopodobnych do istniejących na rynku oryginalnych leków biotechnologicznych (tzw. leków referencyjnych).

Priorytetowym projektem Spółki jest obecnie wprowadzenie preparatu MabionCD20 na jak największą liczbę światowych rynków. Spółka prowadzi proces rejestracji w procedurze centralnej na obszarze całej Unii Europejskiej. Partnerem w tym procesie jest Mylan – jedna z największych firm farmaceutycznych na świecie. Kolejnym głównym celem Spółki jest wprowadzenie MabionCD20 na rynek amerykański. Spółka prowadzi także inne projekty, m.in. badania nad lekami MabionMS czy MabionEGFR.

Od 2013 roku Mabion jest notowany na głównym rynku GPW. Spółka wchodzi w skład indeksu mWIG40.

Więcej informacji: www.mabion.eu