Bayer przejmuje brytyjską spółkę biotechnologiczną KaNDy Therapeutics Ltd.

Kategoria: Aktualności Rynek i trendy
8 min. czytania

Zgodnie z postanowieniami umowy, Bayer dokona płatności 425 mln USD z góry, a następnie będzie przekazywać kolejne transze w kwocie do 450 mln USD za ukończenie poszczególnych etapów prac – aż do wprowadzenia leku na rynek. Kolejne potencjalne wpłaty (również rzędu setek milionów dolarów) będą wiązały się z osiągnięciem określonych celów sprzedażowych. Finalizacja transakcji podlega zwyczajowo przyjętym warunkom – wymaga zgody urzędu antymonopolowego. Zamknięcie tego ostatniego etapu przewidywane jest na wrzesień 2020 roku.

Nawet 75% kobiet w okresie okołomenopauzalnym doświadcza objawów naczynioruchowych, które negatywnie wpływają na jakość ich życia. Objawy te mogą utrzymywać się przez kilka lat, a także wiążą się ze znacznymi i wciąż rosnącymi kosztami dla systemu ochrony zdrowia i gospodarki.

„Bayer skupia się na innowacyjnych możliwościach rozwiązywania problemów zdrowotnych kobiet na świecie” – podkreślił Stefan Oelrich, członek zarządu spółki Bayer i dyrektor Bayer Pharmaceuticals. – „Dzięki temu przejęciu Bayer poszerzy listę opracowywanych przez siebie leków, dodając potencjalną nową metodę doustnego, niehormonalnego leczenia kobiet w okresie okołomenopauzalnym”- dodał Stefan Oelrich

– „Bayer jest naszym najważniejszym partnerem ze względu na pozycję lidera segmentu leków z zakresu zdrowia kobiet”– zaakcentowała dr Mary Kerr, współzałożycielka i CEO KaNDy Therapeutics Ltd. – „Wierzymy, że pod skrzydłami Bayer ten potencjalnie przełomowy lek zostanie optymalnie opracowany i stanie się skuteczną metodą leczenia objawów okołomenopauzalnych, pozwalającą na niestosowanie hormonów

Przejęcie KaNDy Therapeutics Ltd. to kolejny kamień milowy w procesie powiększania portfolio preparatów z zakresu ochrony zdrowia kobiet poprzez nawiązywanie współpracy

z podmiotami strategicznymi oraz zawieranie umów. Wcześniej w tym roku Bayer ogłosił poszerzenie współpracy z Evotec – nowy, pięcioletni program współdziałania na wielu płaszczyznach w celu opracowania szeregu kandydatów na leki w terapii zespołu policystycznych jajników (PCOS), najczęstszej choroby endokrynologicznej kobiet. Z kolei w styczniu 2020 roku przedstawiciele Bayer podpisali umowę licencyjną z Daré Bioscience, na podstawie której uzyskano wyłączność dystrybucji na rynku amerykańskim innego związku, będącego obecnie na etapie badań klinicznych (niehormonalnego środka antykoncepcyjnego, podawanego dopochwowo raz w miesiącu).

Przeprowadzeniem transakcji zajął się zespół ds. rozwoju biznesu farmaceutycznego i licencjonowania Bayer.Bayer korzysta z doradztwa finansowego Morgan Stanley i obsługi prawnej kancelarii Linklaters. KaNDy Therapeutics Ltd. współpracuje z Goldman Sachs International w zakresie doradztwa finansowego i obsługi prawnej.

 

O ochronie zdrowia kobiet w Bayer

Bayer jest uznanym liderem w dziedzinie ochrony zdrowia kobiet, od wielu lat zaangażowanym w tworzenie rozwiązań naukowych poprawiających jakość życia poprzez rozbudowywanie swojego portfolio innowacyjnych terapii. Oferuje szeroki wybór skutecznych krótko- i długoterminowych metod kontroli urodzeń, a także preparaty pozwalające na łagodzenie objawów okołomenopauzalnych i leczenie chorób ginekologicznych. Obecnie wysiłki badawcze Bayer skupiają się na poszukiwaniu nowych metod leczenia chorób ginekologicznych, dla których obecne rozwiązania terapeutyczne są niewystarczające. Prace koncentrują się na kilku lekach eksperymentalnych na różnych etapach badań przedklinicznych i klinicznych. Wszystkie te projekty odzwierciedlają podejście Bayer do badań: ich priorytetami są takie szlaki i cele farmakologiczne, które potencjalnie mogą zmienić sposób leczenia chorób ginekologicznych. Ponadto, do 2030 roku, Bayer planuje zapewnić stu milionom kobiet z krajów o niskich i średnich dochodach dostęp do metod planowania rodziny poprzez przekazywanie funduszy na potrzeby wielopodmiotowych programów pomocowych oraz umożliwienie dostępu do nowoczesnych, przystępnych cenowo środków antykoncepcyjnych. To część szerszych działań i zaangażowania w zakresie dążenia do zrównoważonego rozwoju od roku 2020, zgodnych z celami wytyczonymi przez Organizację Narodów Zjednoczonych.

 

O rozwoju działalności biznesowej i licencjach w Bayer Pharmaceuticals

Bayer jest firmą zorientowaną na innowacje, priorytetem jest poprawa jakości życia pacjentów zgodnie z wizją „Health for all, hunger for none”. Pragniemy w dalszym ciągu opracowywać nowatorskie metody leczenia w sposób możliwie jak najskuteczniejszy, dlatego cenimy współpracę z podobnie myślącymi podmiotami partnerskimi, które również podjęły misję tworzenia nowych możliwości dla pacjentów. Poprzez ścisłe partnerstwa staramy się uzupełnić własne doświadczenie wiedzą środowiska akademickiego i branżowego. Daje nam to możliwość tworzenia relacji między naukowcami pracującymi nad lekami o różnych wskazaniach, co wspiera postęp nauki i przynosi korzyści pacjentom. Naszym ostatecznym celem jest oferowanie pacjentom jak najliczniejszych opcji leczenia – możliwie jak najszybciej i jak najskuteczniej.

 

O firmie Bayer

Firma Bayer to międzynarodowe przedsiębiorstwo, którego działalność skupia się przede wszystkim na obszarach nauk Life Science, jakimi są ochrona zdrowia i produkcja żywności. Jej produkty i usługi mają na celu przyniesienie korzyści ludziom poprzez wspieranie wysiłków zmierzających do przezwyciężenia głównych wyzwań związanych z rosnącą i starzejącą się populacją globalną. Jednocześnie Grupa dąży do poprawy rentowności i tworzenia kapitału poprzez innowacje i wzrost. Bayer przestrzega zasad zrównoważonego rozwoju, a marka Bayer oznacza zaufanie, niezawodność i jakość na całym świecie. W roku podatkowym 2019 Grupa zatrudniała około 104 000 osób, a wartość jej sprzedaży wyniosła 43,5 mld euro. Wydatki inwestycyjne wyniosły 2,9 mld euro, wydatki na badania i rozwój 5,3 mld euro. Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej www.bayer.com.

 

KaNDy Therapeutics Ltd.

KaNDy Therapeutics Ltd. to prywatna spółka biotechnologiczna z siedzibą w Wielkiej Brytanii, zajmująca się badaniami klinicznymi. Powstała w 2017 roku jako spin-off spółki NeRRe Therapeutics Ltd. Zarządza nią doświadczony zespół. Spółkę wspierają uznani na arenie międzynarodowej inwestorzy z branży nauk o życiu: Advent Life Sciences, Fountain Healthcare Partners, Forbion Capital Partners, OrbiMed i Longitude Capital. Siedziba spółki mieści się w nowoczesnym parku biotechnologicznym Stevenage Bioscience Catalyst – najlepszej lokalizacji dla podmiotów chcących opracowywać i wprowadzać na rynek nowatorskie produkty lecznicze.

 

O leku NT-814

NT-814 to podawany doustnie silny, niehormonalny, selektywny antagonista receptorów neurokinin 1 i 3. Zmniejsza objawy naczynioruchowe poprzez modulację grupy wrażliwych na estrogeny neuronów (neuronów KNDy) w podwzgórzu, które u kobiet okołomenopauzalnych stają się nadaktywne na skutek niedoboru estrogenów i zaburzają mecha­nizmy termoregulacyjne ciała – to powoduje objawy naczynioruchowe, czyli uderzenia gorąca i nocne poty.

Zgodnie z postanowieniami umowy, Bayer dokona płatności 425 mln USD z góry, a następnie będzie przekazywać kolejne transze w kwocie do 450 mln USD za ukończenie poszczególnych etapów prac – aż do wprowadzenia leku na rynek. Kolejne potencjalne wpłaty (również rzędu setek milionów dolarów) będą wiązały się z osiągnięciem określonych celów sprzedażowych. Finalizacja transakcji podlega zwyczajowo przyjętym warunkom – wymaga zgody urzędu antymonopolowego. Zamknięcie tego ostatniego etapu przewidywane jest na wrzesień 2020 roku.

Nawet 75% kobiet w okresie okołomenopauzalnym doświadcza objawów naczynioruchowych, które negatywnie wpływają na jakość ich życia. Objawy te mogą utrzymywać się przez kilka lat, a także wiążą się ze znacznymi i wciąż rosnącymi kosztami dla systemu ochrony zdrowia i gospodarki.

„Bayer skupia się na innowacyjnych możliwościach rozwiązywania problemów zdrowotnych kobiet na świecie” – podkreślił Stefan Oelrich, członek zarządu spółki Bayer i dyrektor Bayer Pharmaceuticals. – „Dzięki temu przejęciu Bayer poszerzy listę opracowywanych przez siebie leków, dodając potencjalną nową metodę doustnego, niehormonalnego leczenia kobiet w okresie okołomenopauzalnym”- dodał Stefan Oelrich

– „Bayer jest naszym najważniejszym partnerem ze względu na pozycję lidera segmentu leków z zakresu zdrowia kobiet”– zaakcentowała dr Mary Kerr, współzałożycielka i CEO KaNDy Therapeutics Ltd. – „Wierzymy, że pod skrzydłami Bayer ten potencjalnie przełomowy lek zostanie optymalnie opracowany i stanie się skuteczną metodą leczenia objawów okołomenopauzalnych, pozwalającą na niestosowanie hormonów

Przejęcie KaNDy Therapeutics Ltd. to kolejny kamień milowy w procesie powiększania portfolio preparatów z zakresu ochrony zdrowia kobiet poprzez nawiązywanie współpracy

z podmiotami strategicznymi oraz zawieranie umów. Wcześniej w tym roku Bayer ogłosił poszerzenie współpracy z Evotec – nowy, pięcioletni program współdziałania na wielu płaszczyznach w celu opracowania szeregu kandydatów na leki w terapii zespołu policystycznych jajników (PCOS), najczęstszej choroby endokrynologicznej kobiet. Z kolei w styczniu 2020 roku przedstawiciele Bayer podpisali umowę licencyjną z Daré Bioscience, na podstawie której uzyskano wyłączność dystrybucji na rynku amerykańskim innego związku, będącego obecnie na etapie badań klinicznych (niehormonalnego środka antykoncepcyjnego, podawanego dopochwowo raz w miesiącu).

Przeprowadzeniem transakcji zajął się zespół ds. rozwoju biznesu farmaceutycznego i licencjonowania Bayer.Bayer korzysta z doradztwa finansowego Morgan Stanley i obsługi prawnej kancelarii Linklaters. KaNDy Therapeutics Ltd. współpracuje z Goldman Sachs International w zakresie doradztwa finansowego i obsługi prawnej.

 

O ochronie zdrowia kobiet w Bayer

Bayer jest uznanym liderem w dziedzinie ochrony zdrowia kobiet, od wielu lat zaangażowanym w tworzenie rozwiązań naukowych poprawiających jakość życia poprzez rozbudowywanie swojego portfolio innowacyjnych terapii. Oferuje szeroki wybór skutecznych krótko- i długoterminowych metod kontroli urodzeń, a także preparaty pozwalające na łagodzenie objawów okołomenopauzalnych i leczenie chorób ginekologicznych. Obecnie wysiłki badawcze Bayer skupiają się na poszukiwaniu nowych metod leczenia chorób ginekologicznych, dla których obecne rozwiązania terapeutyczne są niewystarczające. Prace koncentrują się na kilku lekach eksperymentalnych na różnych etapach badań przedklinicznych i klinicznych. Wszystkie te projekty odzwierciedlają podejście Bayer do badań: ich priorytetami są takie szlaki i cele farmakologiczne, które potencjalnie mogą zmienić sposób leczenia chorób ginekologicznych. Ponadto, do 2030 roku, Bayer planuje zapewnić stu milionom kobiet z krajów o niskich i średnich dochodach dostęp do metod planowania rodziny poprzez przekazywanie funduszy na potrzeby wielopodmiotowych programów pomocowych oraz umożliwienie dostępu do nowoczesnych, przystępnych cenowo środków antykoncepcyjnych. To część szerszych działań i zaangażowania w zakresie dążenia do zrównoważonego rozwoju od roku 2020, zgodnych z celami wytyczonymi przez Organizację Narodów Zjednoczonych.

 

O rozwoju działalności biznesowej i licencjach w Bayer Pharmaceuticals

Bayer jest firmą zorientowaną na innowacje, priorytetem jest poprawa jakości życia pacjentów zgodnie z wizją „Health for all, hunger for none”. Pragniemy w dalszym ciągu opracowywać nowatorskie metody leczenia w sposób możliwie jak najskuteczniejszy, dlatego cenimy współpracę z podobnie myślącymi podmiotami partnerskimi, które również podjęły misję tworzenia nowych możliwości dla pacjentów. Poprzez ścisłe partnerstwa staramy się uzupełnić własne doświadczenie wiedzą środowiska akademickiego i branżowego. Daje nam to możliwość tworzenia relacji między naukowcami pracującymi nad lekami o różnych wskazaniach, co wspiera postęp nauki i przynosi korzyści pacjentom. Naszym ostatecznym celem jest oferowanie pacjentom jak najliczniejszych opcji leczenia – możliwie jak najszybciej i jak najskuteczniej.

 

O firmie Bayer

Firma Bayer to międzynarodowe przedsiębiorstwo, którego działalność skupia się przede wszystkim na obszarach nauk Life Science, jakimi są ochrona zdrowia i produkcja żywności. Jej produkty i usługi mają na celu przyniesienie korzyści ludziom poprzez wspieranie wysiłków zmierzających do przezwyciężenia głównych wyzwań związanych z rosnącą i starzejącą się populacją globalną. Jednocześnie Grupa dąży do poprawy rentowności i tworzenia kapitału poprzez innowacje i wzrost. Bayer przestrzega zasad zrównoważonego rozwoju, a marka Bayer oznacza zaufanie, niezawodność i jakość na całym świecie. W roku podatkowym 2019 Grupa zatrudniała około 104 000 osób, a wartość jej sprzedaży wyniosła 43,5 mld euro. Wydatki inwestycyjne wyniosły 2,9 mld euro, wydatki na badania i rozwój 5,3 mld euro. Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej www.bayer.com.

 

KaNDy Therapeutics Ltd.

KaNDy Therapeutics Ltd. to prywatna spółka biotechnologiczna z siedzibą w Wielkiej Brytanii, zajmująca się badaniami klinicznymi. Powstała w 2017 roku jako spin-off spółki NeRRe Therapeutics Ltd. Zarządza nią doświadczony zespół. Spółkę wspierają uznani na arenie międzynarodowej inwestorzy z branży nauk o życiu: Advent Life Sciences, Fountain Healthcare Partners, Forbion Capital Partners, OrbiMed i Longitude Capital. Siedziba spółki mieści się w nowoczesnym parku biotechnologicznym Stevenage Bioscience Catalyst – najlepszej lokalizacji dla podmiotów chcących opracowywać i wprowadzać na rynek nowatorskie produkty lecznicze.

 

O leku NT-814

NT-814 to podawany doustnie silny, niehormonalny, selektywny antagonista receptorów neurokinin 1 i 3. Zmniejsza objawy naczynioruchowe poprzez modulację grupy wrażliwych na estrogeny neuronów (neuronów KNDy) w podwzgórzu, które u kobiet okołomenopauzalnych stają się nadaktywne na skutek niedoboru estrogenów i zaburzają mecha­nizmy termoregulacyjne ciała – to powoduje objawy naczynioruchowe, czyli uderzenia gorąca i nocne poty.