7 etapów, które pomogą poprawić jakość Twoich tabletek

Kategoria: Aktualności Kontrola jakości Produkcja i maszyny
2 min. czytania

1. Długość robocza:
Jest to najważniejszy parametr naszych narzędzi. Odpowiada on za wagę tabletki, jej twardość oraz grubość. Długość robocza stempla nie powinna przekraczać wariancji 0,051 mm zarówno dla stempli górnych oraz dolnych. Pomiarów należy dokonywać na nowych stemplach, a następnie zmierzyć je ponownie po procesie tabletkowania, aby zweryfikować ich stan.

2. Zużycie matryc:
Analiza otworu matrycy pod kątem jego zużycia jest często pomijana podczas kontroli narzędzi używanych w procesie produkcji. Zły stan otworu matrycy może wpływać znacząco na jakość naszych tabletek.

3. Końcówka stempla i jej zużycie:
Znajdująca się na końcu stempla łysinka (J-hook) powinna zostać dokładnie zweryfi kowana pod kątem jej zużycia wynikającego z procesu produkcji. „J-hook” charakteryzuje się tym, że krawędź końcówki stempla zawija się do wewnątrz, w kierunku powierzchni stempla.

Ten rodzaj zużycia może powodować zablokowanie się tabletek podczas ich produkcji. Końcówki stempla należy również sprawdzić pod kątem nadmiernego luzu, ponieważ odpowiadają one zużyciu otworu matrycy. Można to sprawdzić za pomocą urządzenia optycznego. Tradycyjny mikrometr w tym przypadku nie będzie wystarczający.

4. Uchwyty mocujące stempel (Punch restrainers):
Jest to bardzo ważny element tabletkarki, który ma duży wpływ na jakość tabletek. Warto je sprawdzić pod kątem ich zużycia. Jeżeli ich stan nie jest odpowiedni, należy je wymienić na nowe, ponieważ ich wysoki stopień zużycia będzie negatywnie wpływał na wagę tabletki. Elementy utrzymujące stempel są odpowiednio ustawione wtedy, gdy prawidłowo stabilizują dolny stempel.

5. Rolki kompresji:
Jednym z etapów kontrolnych w tabletkarce powinna być weryfikacja stanu rolek kompresji. Element ten należy sprawdzić pod kątem zużycia i współosiowości.

Zaleca się dokładną analizę poprawności pracy rolki, ponieważ jej zły stan może wpływać na wagę oraz twardość produkowanych tabletek. Można to zweryfi kować za pomocą czujnika zegarowego przymocowanego do metalowego uchwytu i podstawy magnetycznej. Aby dokonać pomiaru należy ręcznie obrócić rolkę kompresji, gdy wskaźnik jest lekko dociśnięty do rolki kompresji. Pomiar jest wykonywany i uśredniany w celu weryfi kacji, czy zużycie tego elementu znajduje się w zakresach tolerancji.

6. Zużycie krzywek:
Stan tych elementów powinno się sprawdzić pod kątem ich zużycia, zarówno na maszynie lub po ich demontażu. Ważnym obszarem, który koniecznie musi zostać poddany dokładnej weryfikacji jest głębokość napełniania, której zbyt wysoka wartość może prowadzić do nadmiernej utraty produktu i różnic w wadze tabletek.

7. Krzywki wyrzutowe:
Krzywki te powinny być sprawdzane na stole matrycowym przy pomocy liniału pomiarowego. Krawędź powinna dosięgać dolnej końcówki stempla, aby zapewnić odpowiedni prześwit podczas wyrzutu tabletki. Ustawienie krzywek wyrzutowych na odpowiednią wysokość pozwoli ograniczyć ilość uszkodzonych, ukruszonych tabletek tzw. tablet chipping.

Artykuł zredagowany na podstawie “Maintenance Vol. 1 The Ultimate Technical Guide to Tablet Compression” A Collection of Natoli Engineering White Papers.

Michał Luleczka
Manager of Press Parts
and Accessories Division

Artykuł został opublikowany w kwartalniku "Świat Przemysłu Farmaceutycznego" 2/2020