LGC Standards Sp. z o.o.

Adres firmy:

Dziekanów Leśny, ul. M. Konopnickiej 1, Łomianki, 05-092, 7, PL

Telefon/Fax:

tel. +4822 7513140
fax +4822 7515845

Strona www:

www.lgcstandards.com

Adres e-mail:

pl@lgcgroup.com

Opis działalności:

LGC Standards jest wiodącym dostawcą certyfikowanych materiałów odniesienia i materiałów odniesienia, wzorców zanieczyszczeń substancji farmaceutycznych i narkotyków, materiałów biologicznych oraz organizatorem programów badania biegłości dla laboratoriów farmaceutycznych, kryminalistycznych, klinicznych, przemysłowych, badania środowiska i żywności. LGC Standards dostarcza materiały odniesienia wytwarzane przez LGC i innych czołowych światowych producentów.

Wiele z naszych oddziałów posiada certyfikat ISO 9001, zaś nasze europejskie laboratoria są akredytowane zgodnie z Przewodnikiem ISO 34, ISO/IEC 17043 i ISO/IEC 17025.

LGC Standards jest częścią LGC, pełniącego rolę Państwowego Instytutu Metrologicznego w Wielkiej Brytanii w zakresie pomiarów chemicznych i biochemicznych.