BUCHI Labortechnik AG

Adres firmy:

ul. Poznańska 563 B, Święcice , Mazowieckie, PL

Telefon/Fax:

tel. 227230096

Strona www:

cloud.infohub.buchi.com

Adres e-mail:

polska@buchi.com

Opis działalności:

Na globalnym rynku rozwiązań laboratoryjnych jesteśmy obecni od ponad 80 lat. W Polsce, BUCHI  Labortechnik AG, ma również swój oddział. Jesteśmy do Twojej dyspozycji w zakresie zakupu nowych urządzeń, aplikacji i rozwiązań serwisowych.

Nasze portfolio urządzeń obejmuje rozwiązania z zakresu odparowania laboratoryjnego i przemysłowego, spektrometrii, suszenia rozpyłowego i liofilizacji, chromatografii preparatywnej, określania punktu topnienia.

Lata pracy w laboratorium pozwoliły zbudować bazę wiedzy, którą teraz firma może się dzielić. Od samego początku istnienia firmy rozwijana jest szeroka gama produktów do wielu technik laboratoryjnych, od wyparki obrotowej po ekstrakcję, suszenie rozpyłowe i NIR.

Produkty i rozwiązania:

  • Destylacja parą i mineralizacja
  • Suszenie rozpyłowe i liofilizacja
  • Odparowanie
  • Spektroskopia NIR
  • Chromatografia
  • Ekstrakcja

– Farmacja i biotechnologia: Odkrywanie i opracowywanie leków dla przemysłu farmaceutycznego wymaga bezpiecznego, wydajnego i zgodnego z przepisami przetwarzania próbek i analiz. BUCHI oferuje różnorodne niezawodne rozwiązania w całym procesie produkcyjnym, począwszy od powstania zapotrzebowania aż po rejestrację produktu celem wprowadzenia leku na rynek.

– Chemia: Skuteczne, bezpieczne i zrównoważone procesy odgrywają kluczową rolę w przemyśle chemicznym. Aby spełnić te potrzeby, BUCHI oferuje szereg niezawodnych i nowoczesnych rozwiązań w zakresie badań i rozwoju, zwiększania skali, produkcji i kontroli jakości. Odparowanie i zatężanie, Suszenie, Formulacja / kondycjonowanie proszku, Oczyszczanie, Spektroskopia w bliskiej podczerwieni, Kontrola towarów przychodzących i kontrola jakości

– Żywność i napoje: Skuteczne środki przeciw oszustwom żywnościowym, wydajne i zdrowe przetwarzanie żywności oraz rozwój żywności funkcjonalnej i środków neutralizujących to tylko niektóre z wielu wyzwań we współczesnej produkcji i analizach żywności i napojów. BUCHI oferuje klasyczne metody referencyjne i spektroskopię w bliskiej podczerwieni do analizy żywności, ale także wizualizację procesów produkcyjnych przy użyciu suszenia rozpyłowego i kapsułkowania. Analiza szacujące, Oznaczanie azotu / białka, Ekstrakcja tłuszczu, Kontrola procesu produkcyjnego, Dodatki do żywności / Zanieczyszczenia / Pozostałości, Suszenie

– Pasze: Aby efektywnie wytwarzać różne preparaty paszowe, począwszy od ciągle zmieniających się surowców i premiksów, potrzebujesz elastycznych i dokładnych technologii analitycznych i formulacji. BUCHI oferuje dedykowane rozwiązania dla całego łańcucha wartości: od laboratoriów badawczo-rozwojowych i kontroli jakości po linie produkcyjne.

– Analizy środowiskowe: Czyste i bezpieczne środowisko jest bezwzględnym warunkiem zdrowia i jakości życia. BUCHI przyczynia się do tego, dostarczając wiodące na rynku rozwiązania w zakresie przygotowywania próbek i analiz dla szerokiej gamy firm przemysłowych, środowiskowych laboratoriów testujących, laboratoriów konsultingowych i władz państwowych. Ekstrakcja, Odparowanie, Oznaczanie azotu, Trawienie kwasem i spalanie, Oczyszczanie