Świat Przemysłu Farmaceutycznego 3/2016

W tym wydaniu

Opakowania
8Oryginał czy podróbka? Trendy w opakowaniach dla farmacji – cz. 5
10Bezpieczne i innowacyjne opakowania przemysłu farmaceutycznego i rynku suplementów diety
14PRESTON – specjaliści od opakowań
18O sukcesie systemów kontroli wizyjnej opakowań i ulotek
Produkcja
22Kapsułka miękka. Jak powstaje?
30Typy izoterm i mechanizmy adsorpcyjne rozpuszczalników farmaceutycznych substancji pomocniczych
35IKA® Master Plant – historia sukcesu
36Mikronizacja dla farmacji
42Magazynowanie substancji i mieszanin w przemyśle farmaceutycznym
46System wizualizacji i kontroli produkcji. Jak postępować, by zostać w ryzach normy 21CFR1148?…
48Optymalny proces wprowadzania proszków do cieczy
50Znaczenie czyszczenia w konserwacji narzędzi
54FT-NIR w aplikacjach biofarmaceutycznych
Logistyka
60Branża farmaceutyczna logistycznym wyzwaniem
64Transport lotniczy towarów farmaceutycznych
Polski przemysł
66„Świat to za mało” strategia i wyzwania globalnej rejestracji w Grupie Adamed
76Fałszywe i substandardowe produkty farmaceutyczne – kradzieże cargo
80Spór o wynalazek – zdolność patentowa kompozycji farmaceutycznych
86Serializacja produktów farmaceutycznych i wyrobów medycznych – trendy, wyzwania i rozwiązania dla…
90Specyfi ka procesów laboratoryjnych
94Leki sfałszowane – powszechne zagrożenie
97Polska innowacyjność w drodze po nowy lek
100Zastosowanie mikro-nano-pęcherzyków oraz ozonu do oczyszczania ścieków i wód z zanieczyszczeń …
106Biopodobne produkty lecznicze
Mikrobiologia
108Serrati a marcescens oportunistyczny patogen
Suplementy diety
112Witamina E – co kryje świat tokoferoli?
118Branża określa zasady dobrych praktyk rynku suplementów diety
120„Naturalność” w prezentacji i reklamie suplementów diety
Surowce
128Nowatorskie współ-przetworzone (co-processed) substancje pomocnicze w tabletkowaniu bezpośrednim
Automatyka i informatyka
134Bezbłędne podejście do błędów pomiarowych
138Optymalizacja prowadzenia programu badań stabilności – dedykowany system informatyczny zamiast …
Prawo
146Znowelizowana Dobra Praktyka Dystrybucyjna