Świat Przemysłu Farmaceutycznego 3/2015

W tym wydaniu

Produkcja
8Mały gigant – AMARA
14Bez szans dla aglomeratów
16Nowe gotowe systemy do powlekania tabletek – Bestcoat i Gocoat
22Łatwe, szybkie i niezawodne określanie stężenia NaCl
24Roboty niezastąpione w produkcji leków
30Ralstonia pickettii – aktualne zagrożenia mikrobiologiczne
34Wykorzystanie Gamlen Tablet Press (GTP) w analizie procesu prasowania tabletek i minitabletek
38Przemysł farmaceutyczny – rosnacy popyt na produkty objęte przepisami rozporzadzenia WE ne 1935/2004
40Co może być niebezpieczne w suplementach diety? Krótka rzecz o zanieczyszczeniach
43Czystość mikrobiologiczna leków i kosmetyków
51IKA® Master Plant – historia sukcesu
54Produkty lecznicze terapii zaawansowanej
56Strefy czyste w zakładach produkcyjnych
60Higieniczne rozwiązania Flexlink
Polski przemysł
62Automatyzacja w przemyśle farmaceutycznym
66Pierwszy etap produkcji – Bezpieczeństwo eksploatacji i procesu przyjęcia produktów chem. z cystern
70Produkcja kontraktowa bez tajemnic – Eubioco S.A.
72Expression of Hope
Polski Przemysł
74Wywiad z Wojciechem Kuczyńskim wiceprezesem Polskiej Grupy Farmaceutycznej
Polski przemysł
76Innowacyjność branży farmaceutycznej w Polsce – zdaniem PZPPF
78Innowacyjność sektora farmaceutycznego w Polsce – okiem Polpharmy
88Chief AQutomation officer – prawa ręka Prezesa fabryki leków
Opakowania
90Ta sama przestrzeń – trzykrotny wzrost wydajności
94Technologia z Visy i Mastercard w produktach leczniczych?
98Opakowania Burgopak – nowy trend wśród opakowań kartonowych
102TEMPER EVIDENT Kosztowne wyzwanie dla farmacji?
Prawo
106Własnośc intelektualna w przemyśle farmaceutycznym
Raporty, plany
110Rynek OTC w Polsce będzie rósł 4% średnio rocznie pomiędzy 2015 a 2020
Z innej beczki
114Czy dieta może nas chronić przed rakiem?
123Hurtownia farmaceutyczna wobec nowych przepisów
128Radiofarmaceutyki
132Czynniki determinujące wybór sprzętu chłodniczego