Świat Przemysłu Farmaceutycznego 1/2013

W tym wydaniu

Produkcja
8Recepta na sukces. Z pasją
12Bezpieczeństwo i strategie rozwoju wyrobów medycznych
14Ciągła Weryfi kacja Procesu – skuteczne podejście do analizy danych
20T echnologia mikrowłókien. System czyszczący do pomieszczeń typu Cleanroom
22Projekty z wykorzystaniem narzędzi Lean
26Największe w Polsce centrum biotechnologii w Gdańskim Parku Naukowo-Technologicznym
28Czy celulozę mikrokrystaliczną możemy słusznie zaliczyć do dezintegratorów?
32Spektrometria mas we współczesnej analizie farmaceutycznej
37Enkapsulator B-395 Pro
38Systemy wentylacji. Właściwa eksploatacja sukcesem ekonomicznym
40Tabletkarka Gamlen model GTP-1
42Menedżerze strzeż się miotaczy slajdów!
44Urządzenia pomiarowe. Profesjonalne zarządzanie ich pracą
48Antidotum na chaos
52Projekt w Brazylii
54Analiza stabilności dyspersji submikronowych
58Innowacyjne systemy wizyjne dla farmacji
60Pytanie czego używać?
Opakowania
64Stawiając czoła przyszłości farmacji
70Bezpieczenstwo w pakowaniu leków
74Dlaczego 2D?
Logistyka
78Direct to pharmacy. Nowe rozwiązania na rynku polskim
82Lodowe bezpieczeństwo przewozu
84Logistyka która ratuje życie
86Nie taki diabeł straszny…