Rozwojowy Tryb Refundacyjny może przynieść rozwój w branży farmaceutycznej?

Kategoria: Aktualności Rynek i trendy
2 min. czytania

Rozwojowy Tryb Refundacyjny może stanowić odpowiedź na zapotrzebowanie przemysłu farmaceutycznego i uruchomić potencjał badań, inwestycji i rozwoju w tej branży. Jest też możliwym rozwiązaniem dla kreowania i doskonalenia ekosystemu, sprzyjającego nowoczesnej branży farmaceutycznej. Ekosystem ów powinien przejawiać się wspieraniem i premiowaniem aktywności niosących potencjał rozwoju produktów leczniczych (w tym produktów tzw. terapii zaawansowanych, czyli ATMP, oraz biologicznych).

Co szczególnie istotne, od początku prac nad założeniami RTR poszukiwano rozwiązania, zdolnego wspierać branżę farmaceutyczną w perspektywie długoterminowej. W efekcie zdołano opracować propozycję zapisów stanowiących rozwinięcie dla tych już zawartych w ustawie refundacyjnej, która może umożliwić prowadzenie polityki lekowej w oparciu o zarówno farmakoekonomiczne jak i gospodarcze wymierne dane i parametry.

Status Partnera Polskiej Gospodarki ma przynieść za sobą specjalne preferencje refundacyjne, a nadawać go będzie Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii w drodze wielowymiarowej oceny kandydującej firmy. Na podstawie złożonej aplikacji, firmy będą otrzymywać punkty, dzięki czemu możliwe będzie utworzenie rankingu, a w ramach niego trzech kategorii: A, B lub C PPG.

Ocena będzie się opierała na dwóch aspektach: oddziaływanie na ekosystem przemysłowy oraz oddziaływanie na ekosystem innowacyjny. Na jej podstawie, kandydat zostanie przyporządkowany do jednej z kategorii, która zadecyduje o otrzymaniu określonej puli środków do spożytkowania w ramach systemu refundacyjnego. Na wykorzystanie środków (na wybrane benefity finansowe i administracyjne z listy tzw. efektorów) firma będzie miała maksymalnie 3 kolejne lata od uzyskania statusu PPG.

MPiT ptrzedstawia oficjalne stanowisko o RTR:

Rozwojowy Tryb Refundacyjny będzie wspierał aktywności firm budujących ekosystem innowacyjnego przemysłu farmaceutycznego w Polsce. Mechanizm stworzony jest dla wszystkich uczestników rynku, bez dyskryminacji ze względu na wielkość, czy kraj pochodzenia kapitału.  Chcemy docenić zarówno firmy produkujące leki generyczne, jak i producentów leków innowacyjnych. Zależy nam, aby producenci leków inwestujący w Polsce, kierowali się nie tylko niższymi kosztami pracy, ale przede wszystkim profesjonalizmem naszej kadry naukowej i przyjazną polityką refundacyjną, która sprawi, że nowe leki opracowywane w Polsce zyskają  wsparcie refundacyjne.

Krajowi producenci leków zrzeszeni w PZPPF podają, że wiceminister Janusz Cieszyński zapowiada wprowadzenie RTR na następną kadencję Sejmu, choć minister zdrowia nie popiera koncepcji w obecnie zaproponowanej formie.

Koncepcja, którą zaproponowali eksperci MPiT zakłada przekierowanie na RTR środków ze świadczeń. (…) W mojej prywatnej ocenie, taka koncepcja nie znajdzie raczej akceptacji, przede wszystkim wśród samych pacjentów. Myślę, że środki, które Polacy płacą ze składki, powinny trafiać na to, żeby kupować więcej świadczeń, a nie po to, żeby stawiać fabryki. – mówi minister.

 

Źródło:

http://www.rynekaptek.pl/marketing-i-zarzadzanie/status-partnera-polskiej-gospodarki-na-pewno-nie-w-tej-kadencji-sejmu,33033.html [dostęp 24.07.2019].