Master Pharm: Obserwując aktywność klientów i prognozy, oczekujemy powrotu do dodatniej dynamiki

Kategoria: Aktualności Rynek i trendy Suplementy diety
2 min. czytania

Na skonsolidowane wyniki Grupy Kapitałowej Master Pharm wpływ miały także niższe przychody Avet Pharma, spółki zależnej, która do 23 grudnia 2019 roku należała do Grupy. Jacek Franasik, prezes zarządu Master Pharm S.A. mówi:

Kluczowym czynnikiem wpływającym na sprzedaż i wyniki Grupy w 2019 r. były przesunięcia w realizacji zamówień, wynikające z decyzji zakupowych części naszych klientów. Przełożone zamówienia wprawdzie realizowaliśmy począwszy od III kwartału, jednak z uwagi na ograniczenia techniczne i personalne, nie wszystkie sfinalizowano do końca roku.

Wynik operacyjny Master Pharm w 2019 roku to 9.1 mln zł (w 2018 r. wynosił on 13,6 mln zł). Różnica wyników jest efektem niższej sprzedaży i rosnących o 3% kosztów działalności. Odnotowany zysk netto wzrósł do 12,6 mln zł (wzrost o niemal 18%) i obejmuje także wpływ związany ze sprzedażą udziałów w spółce Avet Pharma.

Master Pharm poinformował, że w grudniu 2019 roku zarząd spółki podjął decyzję o zmodyfikowaniu realizowanej strategii. Modyfikacja polega na wycofaniu się z bezpośredniej dystrybucji marek własnych suplementów diety, czego efektem była sprzedaż udziałów spółki zależnej Avet Pharma, która wcześniej zajmowała się tym obszarem. Następnym krokiem Master Pharm było nabycie portfolio 47 marek suplementów od sprzedanej spółki, a obecnie Grupa prowadzi dystrybucję pośrednią, wykorzystując kanały sprzedaży Avet Pharmy. Master Pharm zdecydowało się skoncentrować swoje siły na rozwoju w obszarze usług produkcji kontraktowej suplementów diety.

O zmodyfikowanej strategii Grupy mówi Jacek Franasik:

Od dłuższego czasu obserwujemy wzrost zainteresowania europejską produkcją suplementów diety. Zjawisko to przybrało na sile w obliczu sytuacji epidemicznej. Chcąc przygotować się na potencjalny wzrost zamówień, podjęliśmy decyzję o modyfikacji strategii. Także o rozbudowie naszych mocy produkcyjnych i inwestycji ponad 6 mln zł w nowe maszyny i doposażenie zakładów. Inwestycje te są już stopniowo realizowane i planujemy ich zakończenie do końca III kw. br.

Choć na decyzje zakupowe konsumentów wpływają obecnie wydarzenia związane z pandemią, prezes Master Pharm ma nadzieję, że branża związana z ochroną zdrowia jest najmniej narażona na istotny spadek popytu.

 Spadek sprzedaży w 2019 r. jest sytuacją przejściową. Obserwując obecną aktywność klientów oraz prognozy zamówień na ten rok, spodziewam się powrotu do dodatniej dynamiki – podsumowuje Jacek Franasik.

Grupa Kapitałowa Master Pharm zajmuje się głównie produkcją kontraktową suplementów diety dla podmiotów branży farmaceutycznej. Master Pharm S.A. jest notowana na głównym rynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie od 28 kwietnia 2016 r.