Publikacje

Inspekcje zdalne – nowe obowiązki wytwórców produktów leczniczych

W związku z wprowadzeniem instytucji inspekcji i kontroli zdalnej kontrolujący i kontrolowani wytwórcy produktów leczniczych będą obowiązani uwzględnić ograniczenia komunikacyjne ze względu na zdalność kontroli i nieobecność inspektorów w miejscu wytwarzania. Sprawdź, jakie obowiązki obejmą wytwórców produktów leczniczych w związku z kontrolą zdalną.

Jak zaprojektować skuteczne opakowanie suplementu diety?

Projektowanie opakowań nie jest nauką ścisłą. Nie ma tu jednego przepisu na sukces, ale mając odpowiednie doświadczenie można przygotować kilkupunktową listę, która znacznie zwiększy szanse powodzenia Twojego produktu na rynku.

Kobiety w ciąży – nowe szanse w refundacji

Od 1 września 2020 r. po raz pierwszy na liście refundacyjnej znalazły się produkty lecznicze o statusie Rx dla kobiet w ciąży. Wspomniane produkty zostały objęte wrześniowym wykazem bezpłatnie dla kobiet w ciąży.

Tabletki mukoadhezyjne – ratunek w trudnych przypadkach

Tabletki mukoadhezyjne, zwane również tabletkami dopoliczkowymi lub podpoliczkowymi, to stałe postacie leku przeznaczone do stosowania w jamie ustnej w celu wywołania działania ogólnego. Postać ta utrzymuje się w jamie ustnej dzięki bioadhezji, czyli przyleganiu tabletki do błony śluzowej policzka lub (rzadziej) górnego dziąsła. Przyleganie to możliwe jest poprzez zastosowanie odpowiednich polimerów hydrofi lowych.

CZY KSZTAŁT TABLETKI MOŻE MIEĆ WPŁYW NA PACJENTA?

Pierwsze wrażenie jest kluczowym elementem, który szczególnie dotyczy produktów farmaceutycznych, żywieniowych i cukierków. W tym artykule omówimy ograniczenia płaskiej tabletki ze skośną krawędzią i omówimy korzyści tabletki o płaskiej powierzchni z promieniem.

iSpray: system do efektywnego napylania środka poślizgowego na tabletki

Obecnie w procesie produkcji tabletek są wykorzystywane dwie główne metody dodawania środka poślizgowego do formulacji. PharmaTechnology prezentuje swoje wyniki testów oraz dzieli się doświadczeniem w zakresie nowego systemu do napylania środka poślizgowego – iSpray.

Materiały opakowaniowe w aspekcie proekologicznym i jakościowym

Do niedawna podstawowym czynnikiem mającym wpływ na decyzje zakupowe konsumentów była cena produktu. Jednak wraz ze wzrostem poziomu świadomości ekologicznej społeczeństwa ważne stały się kwestie oddziaływania opakowań na środowisko naturalne i zdrowie ludzkie. Producenci wychodząc naprzeciw wymaganiom konsumentów, poszukują opakowań, które jak najlepiej zabezpieczą pakowany produkt przed czynnikami zewnętrznymi, znacząco wydłużą okres zachowania przez niego jakości i wartości użytkowej oraz cechować się będą jak najmniejszym negatywnym wpływem na środowisko [1].

Standaryzacja systemu zarządzania jakością w polskiej sieci biobanków w odpowiedzi na potrzebę harmonizacji oraz spełnienia wymagań branży farmaceutycznej w zakresie badań nad lekiem

Zasoby biologiczne są uważane za niezbędny element prac prowadzonych w obszarze badań i rozwoju (B+R) w sektorach biotechnologii czy szeroko pojętej biomedycyny. Dzięki wykorzystaniu zasobów biologicznych genomika, proteomika czy diagnostyka molekularna poczyniły w ostatnich latach znaczący postęp – przyczyniły się do lepszego zrozumienia patogenezy i epidemiologii wielu chorób o znaczeniu globalnym. Rozwój platform genomicznych, obrazowania molekularnego i bioinformatyki umożliwił progresję w kierunku medycyny spersonalizowanej. Nowoczesne badania medyczne opierają się na zdefiniowanych kolekcjach badawczych charakteryzujących się wysokiej jakości próbkami i danymi towarzyszącymi, które zostały zebrane z różnych biobanków. Zatem sam proces biobankowania i koncepcja tworzenia oraz wykorzystywania w obszarze B+R profesjonalnych biobanków stanowi podstawę infrastruktury biotechnologicznej, a także ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia wysokiej jakości badań naukowych. Brak powtarzalności wyników w badaniach biomedycznych stanowi zagrożenie, gdyż generuje straty finansowe i jednocześnie wpływa na niską wiarygodność dowodów stawianych w hipotezach naukowych.

Dobry plastik?!

Konsumenci są coraz bardziej świadomi kwestii ekologicznych, dlatego częściej zwracają uwagę na to, z czego zostały wykonane opakowania produktów – szczególnie przypatrują się tym z tworzyw sztucznych. A ponieważ z roku na rok zwiększa się zanieczyszczenie środowiska, HLP Klearfold zobowiązała się do zminimalizowania produkcji tworzyw sztucznych, które mają wpływ na środowisko.

Aktualne wydanie

WEBINAR

Nowości produktowe dla farmacji

Czytaj inne

SZKOLENIA BRANŻOWE

POMÓŻCIE!!!

Partner serwisu

Partner serwisu
Partner
serwisu

Współpracujemy z

 • ŚPK http://swiat-przemyslu-kosmetycznego.pl/
 • pio.jpg http://www.pio.org.pl/
 • logo instytutu magazynowania.jpg http://www.ilim.poznan.pl/
 • urpl.jpg http://www.urpl.gov.pl/
 • romaco-logo.jpg http://www.infarma.pl/
 • GIF - LOGO.jpg http://www.gif.gov.pl/
 • image002.jpg http://www.ispe.org.pl
 • pasmi.jpg http://www.pasmi.pl
 • Inst_Farmaceutyczny_logo.jpg http://www.ifarm.waw.pl
 • jci1.jpg http://www.jagiellonskiecentruminnowacji.pl/
 • ptfarm-małe.jpg http://www.ptfarm.pl
 • pzppf.jpg http://www.producencilekow.pl
 • logo NIL.jpg http://www.nil.gov.pl
 • IG GARMACJA POLSKA.jpg http://www.farmacja-polska.org.pl