Opakowania*

Trendy w zakresie opakowań produktów leczniczych

Pakowanie jest zarówno sztuką, jak i dziedziną zajmującą się zabezpieczaniem produktów. Opakowanie ma na celu zachowanie jakości produktów farmaceutycznych podczas przechowywania, transportu, dostawy, sprzedaży i stosowania. Proces pakowania w firmie farmaceutycznej jest wielofazowy i dzieli się na tworzenie opakowań handlowych detalicznych, opakowań pośrednich zbiorczych oraz jednostek paletowych.

Co nowego w procesie pakowania?

W świecie, który coraz bardziej zwraca uwagę na ekologię i bezpieczeństwo zarówno produktów, jak i ludzi przy nich pracujących nie mogło zabraknąć miejsca na innowacyjne podejście do pakowania produktów farmaceutycznych i wyrobów leczniczych.

Sterylizacja radiacyjna opakowań farmaceutycznych

Praca Marii Skłodowskiej-Curie z roku 1929 na temat wpływu promieniowania X na bakterie dała początek technologiom radiacyjnym. Madame Curie, żona Piotra (tak się autorka podpisała), opublikowała w niej po raz pierwszy tzw. krzywe radiacyjnej inaktywacji, czyli zależności przeżywalności bakterii od wielkości dawki pochłoniętej promieniowania [1].

Branding produktu – jak zrobić to z głową

Gdy wypuszczamy na rynek nowy produkt zdarza się, że jesteśmy przekonani o tym, że spotka się ze świetnym przyjęciem ze strony odbiorców. Ma bardzo dobrą jakość, starannie skalkulowaną cenę, rozwiązuje istotne problemy naszych klientów. Dlaczego jednak nie wszystkie produkty odnoszą sukces na rynku? Co decyduje o sukcesie lub porażce jakiegoś produktu?

Nowoczesne rozwiązania do napełniania oraz zamykania butelek i fiolek

Niezależnie od skali produkcji, końcowym etapem wytwarzania każdego preparatu farmaceutycznego – leku, szczepionki czy surowicy – jest precyzyjne odmierzenie odpowiedniej ilości preparatu, a następnie zamknięcie go w hermetycznym pojemniku. Dotyczy to każdej skali produkcji: wielkoskalowej i małoskalowej, a nawet laboratoryjnej, np. podczas przygotowywania preparatów do badań klinicznych. Służące do tego urządzenia powinny charakteryzować się bardzo wysoką precyzją i powtarzalnością dozowania i elastycznością w celu zapewnienia, że Państwa cenne produkty zachowają najwyższą jakość. Takie skalowalne podejście pozwala obniżyć koszty walidacji oraz ogranicza nakłady inwestycyjne związane ze wzrostem skali produkcji.

Serializacja w przemyśle farmaceutycznym

W celu zwiększenia nadzoru nad bezpieczeństwem leków Dyrektywa Fałszywkowa wprowadziła obowiązek umieszczania na większości leków na receptę dwóch rodzajów zabezpieczeń: unikalnego identyfikatora (UI) w postaci kodu dwuwymiarowego oraz elementów wskazujących na otwarcie opakowania (ATD). W ciągu ostatniej dekady rządy opracowały skuteczną i wydajną metodę zwalczania fałszowania leków, które bezpośrednio wpływają na zdrowie publiczne. Głównym celem tej metody jest to, że możemy prześledzić lek podczas procesu zaopatrzenia. Pierwszym krokiem do wdrożenia metody jest serializacja farmaceutyczna. Najbardziej godne uwagi przykłady to DSCSA (ang. Drug Supply Chain Security Act) w Stanach Zjednoczonych, EU-FMD (ang. Th e Falsified Medicines Directive) w Unii Europejskiej oraz ITS w Turcji.

Zrównoważony rozwój – dość drwin z ekologii

Skąd temat mojego artykułu? Dlaczego tak ostro? A to dlatego, że obserwuję codziennie w życiu zawodowym oraz prywatnym jako zwykły konsument, jak projektanci, producenci, technolodzy i całe rzesze sił doradczych wypaczają rozumienie słowa „ekologia”, odmieniając je przez wszystkie przypadki oraz prezentując za pomocą kolorowych symboli i emblematów. Od jakiegoś czasu rynek opakowań opanował trend, który wymaga, aby prezentacja produktu na półce sklepowej jednoznacznie świadczyła o jego ekologicznym pochodzeniu. Niedostateczna edukacja społeczeństwa powoduje, że masowo nabieramy się na te wizerunkowe działania, nie wnikając w sedno tematu i doprowadzając do szeregu nieporozumień.

Nadmiar informacji szkodzi Twoim opakowaniom

Jeden ze znanych cytatów przypisywanych Churchillowi brzmi mniej więcej tak: jeśli mam przemawiać pięć minut, potrzebuję dwóch dni by się przygotować. Jeśli mam przemawiać dwie godziny, potrzebuję pół dnia by się przygotować. Jeśli zaś mam przemawiać przez pół dnia, to mogę przemawiać choćby teraz.

Trendy w projektowaniu opakowań suplementów diety

Świeża historia. Patrząc wstecz na polski rynek opakowań zwykle wyróżnia się kilka faz ewolucji wyglądu produktów. Pierwszą, najbardziej podstawową fazą było pełnienie przez opakowanie funkcji stricte ochronnej, a w warstwie grafiki funkcji stricte informacyjnej. Czyli opakowanie miało jedynie chronić zawartość produktu i umożliwiać jego bezpieczny transport i magazynowanie, plus w jak najuboższej formie informować o zawartości, podając nazwę, gramaturę oraz producenta towaru.

Naturalna ewolucja branży opakowaniowej – drukarnia farmaceutyczna na drodze do Przemysłu 4.0

Celem każdej dynamicznie rozwijającej się organizacji jest kompleksowe podejście do zachodzących w danym przedsiębiorstwie procesów. W centrum tej zmiany powinien być klient zewnętrzny, czyli odbiorca naszych produktów i usług, oraz wewnętrzny – nasz pracownik. Drogą do osiągnięcia jak największej elastyczności biznesowej, uproszczenia procesów i optymalizacji kosztowej jest wszechstronna cyfryzacja i automatyzacja procesów. Proces ten nazwano czwartą rewolucją przemysłową – Industry 4.0.

Optymalizacja opakowań blistrowych i procesów pakowania dla stałych postaci leków. Aspekty rejestracyjne i techniczne. CZĘŚĆ 4

Dyskusja na temat folii blistrowych zwyczajowo sprowadza się do dwóch atrybutów. Pierwszym jest specyfikacja, ze szczególnym uwzględnieniem kluczowych parametrów, takich jak skład ilościowy i jakościowy oraz barierowość dla wody, tlenu i światła. Drugim, jak łatwo się można domyśleć, jest cena. Większość wytwórców produktów leczniczych dokonuje wyboru folii blistrowych na podstawie porównania specyfikacji i ceny. Są to łatwo dostrzegalne, wręcz oczywiste kryteria, które nawet osobie nie będącej specjalistą od opakowań rzucają się w oczy. Czy są to kryteria jedyne?

Dysproporcje w cenach ulotek

Ulotka farmaceutyczna jest niezbędnym elementem związanym z wprowadzaniem na rynek lekarstw. Jednak w chwili obecnej to na niej coraz częściej skupiają się problemy związane z utrudnieniami w procesach pakowania, bez względu na to, czy mamy do czynienia z pakowaniem mechanicznym, czy ręcznym. Często to właśnie ulotka potrafi znacznie utrudniać efektywność pakowania.

Aktualne wydanie

Nowości produktowe dla farmacji

Czytaj inne

SZKOLENIA BRANŻOWE 2023

POMÓŻCIE!!!

Partner serwisu

Partner serwisu
Partner
serwisu

Współpracujemy z

 • ŚPK http://swiat-przemyslu-kosmetycznego.pl/
 • pio.jpg http://www.pio.org.pl/
 • logo instytutu magazynowania.jpg http://www.ilim.poznan.pl/
 • urpl.jpg http://www.urpl.gov.pl/
 • romaco-logo.jpg http://www.infarma.pl/
 • GIF - LOGO.jpg http://www.gif.gov.pl/
 • image002.jpg http://www.ispe.org.pl
 • pasmi.jpg http://www.pasmi.pl
 • Inst_Farmaceutyczny_logo.jpg http://www.ifarm.waw.pl
 • jci1.jpg http://www.jagiellonskiecentruminnowacji.pl/
 • ptfarm-małe.jpg http://www.ptfarm.pl
 • pzppf.jpg http://www.producencilekow.pl
 • logo NIL.jpg http://www.nil.gov.pl
 • IG GARMACJA POLSKA.jpg http://www.farmacja-polska.org.pl