Artykuły

Ochrona zasobów sprężonego powietrza

Wykraczając poza sprężarkę, poza system sprężonego powietrza celem przeprowadzenia pełnej analizy operacyjnej żeby maksymalizować wydajność i ochronę zasobów.

Nowoczesne rozwiązania do napełniania oraz zamykania butelek i fiolek

Niezależnie od skali produkcji, końcowym etapem wytwarzania każdego preparatu farmaceutycznego – leku, szczepionki czy surowicy – jest precyzyjne odmierzenie odpowiedniej ilości preparatu, a następnie zamknięcie go w hermetycznym pojemniku. Dotyczy to każdej skali produkcji: wielkoskalowej i małoskalowej, a nawet laboratoryjnej, np. podczas przygotowywania preparatów do badań klinicznych. Służące do tego urządzenia powinny charakteryzować się bardzo wysoką precyzją i powtarzalnością dozowania i elastycznością w celu zapewnienia, że Państwa cenne produkty zachowają najwyższą jakość. Takie skalowalne podejście pozwala obniżyć koszty walidacji oraz ogranicza nakłady inwestycyjne związane ze wzrostem skali produkcji.

Tech Pharma – jak technologia blockchain wpływa na rynek farmaceutyczny?

O wykorzystaniu technologii łańcucha bloków poza najbardziej standardowym dla niego obszarem, jakim jest sektor finansów, mówi się coraz więcej. To po części zasługa jego obecnej popularności – blockchain jest bardzo gorącym tematem, wywołującym wiele emocji, często bardzo skrajnych. Jednak biorąc pod uwagę możliwości blockchaina, nikogo nie powinno dziwić, że podbija kolejne branże. Bezpieczne przechowywanie danych i dokumentów, automatyzacja procesów, szybsza realizacja transakcji czy prosta weryfikacja tożsamości, to tylko kilka z zastosowań technologii docenianej wśród biznesów logistycznych, transportowych, w opiece medycznej i wielu innych. Dla rynku farmaceutycznego blockchain jest jeszcze dość sporą nowością, jednak pojawiają się pionierzy niebojący się implementacji technologii w tym sektorze. Ci, którzy już opracowują własne rozwiązania oparte na łańcuchu bloków wiedzą, że to dobra inwestycja, a nawet potrzebna w farmacji innowacja.

Jakie nowe regulacje przewiduje Ustawa o wyrobach medycznych?

Dnia 20 kwietnia 2022 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej podpisał nową ustawę o wyrobach medycznych, która 26 maja 2022 r. wchodzi w życie. Jej głównym celem jest zapewnienie stosowania w Polsce przepisów rozporządzeń UE regulujących obrót i używanie wyrobów medycznych oraz wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro (rozporządzenia UE nr 2017/745 i 2017/746). O ile dotychczasowa ustawa o wyrobach medycznych z 2010 r. służyła implementacji w Polsce przepisów wcześniejszych dyrektyw UE dot. wyrobów medycznych (oraz wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro), o tyle nowa ustawa ma za zadanie uzupełniać przepisy unijnych rozporządzeń, które obowiązują bezpośrednio we wszystkich państwach członkowskich UE.

Sprzedaż suplementów diety w sklepach i aptekach internetowych – jak nie narazić się na kary?

Szacuje się, że w 2021 roku odnotowano najwyższy wzrost sprzedaży suplementów diety na przestrzeni ostatnich pięciu lat. Gigantyczny skok miał miejsce w obszarze handlu przez internet. Trwająca pandemia stała się czynnikiem warunkującym rozwój e-commerce, w którym przyrost odnotowała także branża suplementów diety. Co ciekawe, dotyczy to zarówno sklepów online jak i aptek internetowych.

Zintegrowany system zarządzania jakością w oparciu o wymagania GMP i ISO 9001:2015. Wybrane zagadnienia jakościowe i wymagania prezentujące nierzadko dwukierunkowe podejścia do poszczególnych kwestii

Patrząc na system zarządzania jakością, powinniśmy traktować go jako zbiór idealnie pasujących do siebie elementów układanki. Dlatego gdy go budujemy, stajemy przed dylematem, gdzie szukać tych „elementów”, które będziemy chcieli w nasz system wkomponować, oraz jak wybrać te, które będą dla nas odpowiednie, tj. zapewnią spełnienie wymagań i zostaną pozytywnie ocenione przez inspektorów, ale też mogą być źródłem przewagi konkurencyjnej, a tym samym źródłem sukcesu organizacji.

Własność intelektualna zawarta w opakowaniu – czy warto ją chronić w branży farmaceutycznej?

Opakowania produktów, w tym farmaceutyków i suplementów diety, przede wszystkim chronią umieszczony w nich produkt przed uszkodzeniem, zepsuciem, zabrudzeniem oraz utratą właściwości. Jednak opakowanie jest też istotnym narzędziem marketingu szczególnie w obszarach, gdzie działania reklamowe są ograniczone przez przepisy prawne. Atrakcyjne opakowanie przyciąga uwagę klienta i zostaje zapamiętane, a to prowadzi do łatwej identyfikacji produktu wśród produktów konkurencyjnych przy ponownym zakupie podobnego środka. Dotyczy to nawet leków wydawanych na receptę, szczególnie kiedy opakowanie pełni też funkcję dozownika leku. Inwestycja w opakowanie wyrobu farmaceutycznego czy też suplementu diety powinna być zatem częścią strategii sprzedażowej produktu.

Jak wybrać dostawcę systemu automatyki w przemyśle farmaceutycznym

Inwestycja w automatyzację procesów produkcyjnych i pomocniczych w przemyśle farmaceutycznym powinna być dobrze przemyślana. Konieczne jest zatem uwzględnienie szeregu czynników i kryteriów, dotyczących zarówno założeń technicznych, jak i aspektów o charakterze ekonomiczno-inwestycyjnym.

Brak problemów? To masz problem!

Problemy stanowią codzienność wszystkich organizacji, bez względu na ich wielkość czy profil działalności gospodarczej. Powstawanie problemów, jak i konieczność ich rozwiązywania wiele firm traktuje, jako skutek zaniedbań lub wręcz umyślnego działania na szkodę firmy. Klasycznym zachowaniem w takiej sytuacji jest poszukiwanie winnych zaistniałej sytuacji i chęć ich przykładnego ukarania. Całkowicie innym podejściem cechują się firmy takie jak Toyota, Kellogg’s czy Boston Scientific. Dla nich proces rozwiązywania problemów stał się elementem ich kultury i sposobu pracy, a dla Toyoty stał się jednym z filarów ich systemu produkcji tj. TPS (z ang. Toyota Production System)[1]. Obecność problemów w danej organizacji świadczy o potencjale firmy do usprawniania istniejących procesów oraz do ciągłego doskonalenia poprzez możliwość uczenia się na własnych błędach.

Standaryzacja w obszarze zarządzania przepływem produktów leczniczych szansą na skuteczne i efektywne traceability

Standaryzacja polega na wprowadzaniu jednolitych norm i sposobów działania, a jej synonimami są harmonizacja i unifikacja. Standaryzacja jest ważna z punktu widzenia wielu dziedzin ludzkiego życia, ponieważ ma charakter porządkujący określone czynności i procesy, a dzięki temu wprowadza określony ład procesów oraz ich przewidywalność, co z kolei może prowadzić do uproszczenia i usprawnienia sposobów określonych realizacji.

Magnez i witamina B6. Czy to połączenie rzeczywiście ma sens?

Polacy jako naród zajmują wiele czołowych miejsc w licznych statystykach dotyczących zdrowia. Niestety podium nie zawsze jest równoznaczne z sukcesem. Polska wyraźnie wysuwa się na prowadzenie w takich konkurencjach jak odsetek niezaszczepionej populacji przeciwko COVID-19, najwyższy procent mieszkańców, którzy nie myją zębów, a także nieustannie wzrastająca ilość suplementów diety przypadająca na jednego pacjenta. O ile samo suplementowanie nie jest niczym złym, o tyle robienie tego nieumiejętnie może mieć swoje konsekwencje.

RACJONALNA FITOTERAPIA I SUPLEMENTACJA DIETY

Zioła są stosowane przez człowieka jako leki i przyprawy od tysięcy lat. Są używane w profilaktyce i terapii wielu schorzeń. Do dnia dzisiejszego, ze względu na ich dostępność, stanowią podstawę systemów leczniczych wielu krajów. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) szacuje, że 80% ludności świata leczy się środkami pochodzenia naturalnego.

Reklama suplementów diety okiem prawników

Każdy produkt leczniczy dostępny na rynku ma swoją charakterystyczną, unikalną nazwę handlową. Jest ona umieszczona na opakowaniu i najczęściej jest największa i najbardziej rzucająca się w oczy. Oprócz nazwy handlowej na pudełku czy buteleczce podana jest nazwa substancji leczniczej lub substancji leczniczych zawartych w leku wraz z ich ilością/dawką. Czasem oprócz tych nazw podane na opakowaniu są pewne skróty/akronimy np.: GSK, XR, HBS, ZOK i inne.

Reklama suplementów diety okiem prawników

Oświadczenia zdrowotne. Podstawowym unijnym aktem prawnym, w którym przedsiębiorcy mogą odnaleźć dozwolone oświadczenia zdrowotne, jest Rozporządzenie Komisji (UE) nr 432/2012 z dnia 16 maja 2012 r. ustanawiające wykaz dopuszczonych oświadczeń zdrowotnych dotyczących żywności, innych niż oświadczenia odnoszące się do zmniejszenia ryzyka choroby oraz rozwoju i zdrowia dzieci (Dz.U.UE.L.2012.136.1; dalej: „Rozporządzenie 432/2012”). W wykazie znajdują się oświadczenia dla witamin, składników mineralnych oraz innych substancji takich jak na przykład: beta-glukany, glukomannan czy węglowodany.

Nazwy substancji czynnych w świetle przepisów prawa własności przemysłowej Definicja znaku towarowego i charakterystyka zdolności odróżniającej z uwzględnieniem segmentu produktów leczniczych

Znakiem towarowym może być każde oznaczenie, które umożliwia odróżnianie towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębiorstwa oraz jest możliwe do przedstawienia w rejestrze znaków towarowych w sposób pozwalający na ustalenie jednoznacznego i dokładnego przedmiotu udzielanej ochrony. Podstawową funkcją, jaką pełni znak towarowy jest wskazywanie źródła pochodzenia towaru lub usługi. W zwykłych warunkach obrotu znak towarowy powinien być przez odbiorców postrzegany jako pochodzący od konkretnego podmiotu.

Produkcja leków w Polsce z perspektywy projektu nowelizacji ustawy o refundacji

30 czerwca 2021 r. na stronie rządowego centrum legislacji został opublikowany projekt Ustawy o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz niektórych innych ustaw. Propozycja nowelizacji obowiązującej Ustawy o refundacji zawiera szereg zmian w stosunku do obecnie funkcjonujących rozwiązań, również w obszarze produkcji leków oraz substancji czynnych na terytorium Polski. Celem przedstawionych rozwiązań ma być zwiększenie Bezpieczeństwa Lekowego Polski, a więc zapewnienie większej niezależności od zagranicznych producentów i dostawców w dostępie do produktów leczniczych, dzięki produkcji leków na rynku krajowym.

Aktualne wydanie

Nowości produktowe dla farmacji

Czytaj inne

SZKOLENIA BRANŻOWE 2022

POMÓŻCIE!!!

Partner serwisu

Partner serwisu
Partner
serwisu

Współpracujemy z

 • ŚPK http://swiat-przemyslu-kosmetycznego.pl/
 • pio.jpg http://www.pio.org.pl/
 • logo instytutu magazynowania.jpg http://www.ilim.poznan.pl/
 • urpl.jpg http://www.urpl.gov.pl/
 • romaco-logo.jpg http://www.infarma.pl/
 • GIF - LOGO.jpg http://www.gif.gov.pl/
 • image002.jpg http://www.ispe.org.pl
 • pasmi.jpg http://www.pasmi.pl
 • Inst_Farmaceutyczny_logo.jpg http://www.ifarm.waw.pl
 • jci1.jpg http://www.jagiellonskiecentruminnowacji.pl/
 • ptfarm-małe.jpg http://www.ptfarm.pl
 • pzppf.jpg http://www.producencilekow.pl
 • logo NIL.jpg http://www.nil.gov.pl
 • IG GARMACJA POLSKA.jpg http://www.farmacja-polska.org.pl