Świat Przemysłu Farmaceutycznego 3/2019

W tym wydaniu

Bliżej branży
6Najważniejsze wydarzenie w branży farmaceutycznej
10Targi PCI Days – wydarzenie z potencjałem
Produkcja
12Synoptis Industrial (SI) – zespół na TAK!
14O nowoczesnym tabletkowaniu
16Zrozumienie znaczenia długości stempla i głębokości czaszy
18Naturalna astaksantyna
20Od naturalnego tłuszczu do produktu o wysokiej czystości
Polski Przemysł
26Biobankowanie jako jeden ze strategicznych kierunków zmieniających świat
30Zarządzanie projektami w farmacji
Suplementy Diety
34„Primum non nocere” – bezpieczeństwo zaczyna się od jakości
40Witaminy i składniki mineralne w suplementach diety
48Novel foods, nowe surowce azjatyckie, południowoamerykańskie i afrykańskie obecne w suplementach
54Aspekty toksykologiczne związane ze stosowaniem wybranych składników suplementów diety
Informatyka i automatyka
58Walidacja i Integralność danych w platformach eKlinicznych
68Jak utrzymać ryzyko w ryzach? Walidujmy! Studium przypadku rozwiązań chmurowych
72Wytwarzanie produktów leczniczych – od QbD po weryfi kację bieżącego procesu
Opakowania
79Analiza przypadku. Technologia pakowania Romaco w praktyce. W pełni zautomatyzowana linia cieczy
82Akceptacja „z druku” nie musi być drogą przez mękę
88(Nie)widoczne gołym okiem
92Smart Packaging w branży farmaceutycznej
96Rachunek za lenistwo czyli bo… i zaraz po…
Raport
100Rynek OTC w Polsce: 4% wzrostu w latach 2019-2024
Prawo
102Właściwości farmakologiczne a pojęcie działania farmakologicznego produktu leczniczego
104I kto nas osądzi?
112Nowe obowiązki dotyczące weryfi kacji oryginalności produktu leczniczego