Świat Przemysłu Farmaceutycznego 2/2018

W tym wydaniu

Produkcja
6Co należy wiedzieć o kontroli Inspekcji Farmaceutycznej
10Nowość na rynku – PCI DAYS 2019
12Badania przedkliniczne na zwierzętach – czy nadal mają sens?
15Oporność bakterii wobec konserwantów stosowanych w lekach
20Budowa ścieżki przepływu płynów w fi rmach farmaceutycznych
22Czy warto granulować?
Polski przemysł
26Dobry moment dla polskiej farmacji?
28Ludzkie oblicze zarządzania ryzykiem
32ForCoat – nowe systemy do powlekania
Logistyka
34Etykieta logistyczna jako narzędzie usprawniające współpracę pomiędzy wytwórcą a hurtownikiem
36Jak wybrać partnera logistycznego w branży healthcare?
Opakowania
38Wymogi prawne dla opakowań produktów leczniczych
44Serializacja – szanse i wyzwania dla wytwórców
50Współpraca „bez korekt” Bezpieczny model współpracy fi rm farmaceutycznych z drukarniami opakowań
Prawo
54Dokumentacja rejestracyjna produktów leczniczych – prawna ochrona interesu podmiotu odpowiedzialnego
58Duża nowelizacja prawa farmaceutycznego. Czy wejdzie w życie jeszcze w czerwcu?
Suplementy diety
66Dlaczego producenci kontraktowi są potrzebni?
70Bezpieczeństwo i zagrożenia mikrobiologiczne suplementów diety
80Praktyczne aspekty postępowania administracyjnego przed organami inspekcji sanitarnej
84Suplementy diety – bezpiecznie i z umiarem
88Ochrona interesów konsumentów suplementów diety w obszarze reklamy poprzez decyzje Prezesa UOKiK
Konferencje
92„Solutions for Pharma” – międzynarodowa konferencja zorganizowana przez fi rmę RADWAG Wagi Elektroni
KiZJ
94Kontrola jakości – badania mikrobiologiczne w produkcji produktów farmaceutycznych