Świat Przemysłu Farmaceutycznego 2/2017

W tym wydaniu

Polski przemysł
8Po stronie zdrowia
12Eko – zachowania przy zrównoważonym rozwoju
16Integralność danych w Kontroli Jakości
20Transfer produktu leczniczego – na co zwrócić uwagę?
24Inwestycja w badania i rozwój – czy to się opłaca?
Produkcja
28Maszynowe mycie i dezynfekcja
30Liofi lizacja różnych postaci leku i znaczenie krioprotektantów
Logistyka
36Transport próbek – bezpiecznie czy efektywnie?
Optymalizacja produkcji
40W poszukiwaniu specjalistów
44Zmiana kierunku rozwoju procesu i produkcji chemicznej
50Dobra strategia to klucz do rentownych optymalizacji w farmacji
56Planowanie jako centrum sterowania nowoczesną organizacją
60Ludzkie oblicze zarządzania ryzykiem
Automatyka i informatyka
64Walidacja systemów skomputeryzowanych w laboratoriach Kontroli Jakości
68Integralność danych w przemyśle farmaceutycznym
Pakowanie
70Nie uszlachetniajmy kartoników
74Unijna dyrektywa dotycząca sfałszowanych produktów leczniczych….
Rynek
76Rynek produktów OTC: wzrost o 8% w 2017 r.
Prawo
78Nowe przepisy dotyczące prowadzenia aptek
80Nazwa produktu leczniczego
84Nielegalny obrót leków i suplementów