Świat Przemysłu Farmaceutycznego 1/2020

W tym wydaniu

Bliżej branży
6PCI DAYS 2020
10Kurs na outsourcing
14Moving with the times: Nowa generacja innowacyjnych produktów dla zdrowia stawów
16Polerowanie ręczne czy automatyczne? System zarządzania oprzyrządowaniem
20Outsourcing w branży farmaceutycznej
Produkcja
24Optymalizacja kwalifi kacji i walidacji procesów w przemyśle farmaceutycznym za pomocą systemów fi r
Suplementy diety
26Czas dla innowacji? 2019 rok na rynku farmaceutycznym
32Monitoring żywności wprowadzanej pierwszy raz do obrotu – podsumowanie zmian prawnych, wskazówki
44Nowe surowce azjatyckie, południowoamerykańskie i afrykańskie obecne w suplementach diety – efektywn
48Zastosowanie QCM-D do badania procesów preparowania i przechowywania leków
50Aspekty toksykologiczne związane ze stosowaniem wybranych składników suplementów diety
Automatyka i informatyka
56Wytwarzanie produktów leczniczych – od QbD po weryfi kację bieżącego procesu Część V.
Opakowania
64Co możemy powiedzieć o opakowaniu EKO z tektury litej
68Weryfi kacja tekstu w ulotkach i na opakowaniach leków Automatyczna kontrola jakości
Surowce
72Kolostrum – naturalna odporność dla każdego
Prawo
76Wymagania prawne dla opakowań farmaceutycznych
80Nowe rozporządzenie unijne dotyczące wskazywania kraju lub miejsca pochodzenia podstawowego składnik
84Wniosek o wytwarzanie produktu leczniczego podpiszą tylko osoby ujawnione do reprezentacji wnioskoda
88Wyzwania segregacji śmieci Co zrobić z suplementami diety?
92Przywilej rejestracyjny a dane regulacyjne
96Znak towarowy dla produktu farmaceutycznego – rodzaje oznaczeń i warunki uzyskania wyłączności
Logistyka
104Centra dystrybucji farmaceutyków system informatyczny do zadań specjalnych
Kontrola jakości
110Po co nam Polityka Jakości?
114Charakterystyka wzorców zanieczyszczeń Jaka jakość jest wystarczająco dobra?