Świat Przemysłu Farmaceutycznego 1/2011

W tym wydaniu

Polski przemysł
8Lipidowe systemy dostarczania leku (LBDDS
16Suplementy diety – żywność sprzedawana w aptekach
20Realizacja koncepcji QUALITY BY DESIGN
28Systemy ERP w farmacji
30PAT – punkt widzenia projektanta
34Chusteczki w pomieszczeniach o klasie czystości A/B
38Twój partner w dziedzinie przemysłu
42Contact Center w przemyśle farmaceutycznym
44Slogany jako znaki towarowe w przemyśle farmaceutycznym
Produkcja
46Dezintegratory – substancje rozsadzające stosowane w tabletkach Badanie skuteczności. Cz.1
52Delikatna dezaglomeracja – Nowy TurboWitt
54Waga inspekcji druku
58Przełom w systemach monitoringu
60Nowy Aneks 11 do unijnych wymagań GMP dla systemów skomputeryzowanych
64Tworzenie się aerozoli podczas procesu absorpcji i ich wpływ na koncepcję skruberów gazowych …
Logistyka
72Transport leków w kontrolowanych warunkach 2-8°C
74Logistyka farmacji – wyzwanie dla procesów i sposobu myślenia
78Elektroniczna gospodarka na rzecz farmacji
82Recepta na logistykę
Opakowania
84Opakowanie leku jako wzór przemysłowy i przedmiot prawa autorskiego
86Certyfikowana gwarancja bezpieczeństwa
Raporty, projekty, plany
89Rynek leków generycznych w Europie Środkowej będzie rósł rocznie średnio o 6% pomiędzy 2011 a 2013r.