Zapobieganie i naprawa J-HOOK

Kategoria: Produkcja i maszyny
2 min. czytania

Wcześnie wykryty J-Hook można łatwo i szybko naprawić, eliminując w ten sposób konieczność zakupu narzędzi zastępczych. Kładąc nacisk na konserwację narzędzi jako standardowa procedura konserwacji, producenci mogą:

• wydłużyć w ten sposób żywotność swoich narzędzi nawet o 80%,
• wyeliminować przestoje tabletkarki w celu naprawy lub wymiany stempli z J-Hook,
• zmniejszyć koszty narzędzi i koszty operacyjne,
• zminimalizować produkcję wadliwych tabletek, a tym samym zwiększyć produktywność.

Fabryki produkcyjne, w których wymaga się rutynowego czyszczenia, kontroli, naprawy, konserwacji, jak również ostrożnego obchodzenia się i przechowywania stempli odkrywają, że te praktyki są niedrogim sposobem na zapewnienie stałej produkcji wysokiej jakości tabletek, a tym samym pozwala to na poprawę wyników przedsiębiorstwa.

Zużycie stempli powoduje J-HOOK

Naturalnym zużyciem stempli jest zjawisko J-HOOK. Wynika to z charakterystyki pracy tych narzędzi oraz obciążeń jakie w trakcie produkcji tabletek na nich występują. Oczywiście są przypadki kiedy zjawisko J-HOOK pojawi się o wiele szybciej. Mogą to być:

• błędy podczas uzbrajania tabletkarki,
• brak stosowania prawidłowych narzędzi przy ustawianiu maszyny,
• nieprzeszkolony personel,
• zużycie rotora tabletkarki,
• brak kontroli narzędzi.

Dlatego kluczem dobrego stanu narzędzi jest ich kontrola. Szczególnie ocena wizualna.

Regularne przeglądy i konserwacje mogą pomóc zapobiec lub zminimalizować powstawanie zjawiska J-HOOK

Podobnie jak wszystkie narzędzia produkcyjne, narzędzia do kompresji powinny być sprawdzane według określonego harmonogramu. Bardzo ważna jest kontrola wzrokowa pod kątem zniszczonej łysinki a także powstawania J-HOOK. Inspektor może po prostu przeciągnąć paznokieć od wnętrza czaszy do zewnętrznej krawędzi i jeśli obecny jest J-HOOK, jego paznokieć zahaczy o krawędź.

Jeśli J-HOOK jest nieduży, można go usunąć przez polerowanie ręczne. Dodatkowo, polerowanie przywraca czaszy lustrzane odbicie co również ma duże znaczenie dla prawidłowego procesu produkcyjnego tabletek. Bardzo ważną kwestią jest to, że polerowanie powinna wykonywać tylko osoba do tego przeszkolona. W przeciwnym wypadku można jeszcze bardziej zniszczyć narzędzia.

Artykuł na podstawie:
„Tablets & Tooling Vol.1”
The Ultimate Technical Guide to Tablet Compression. A Collection of Natoli Engineering White Papers

Zredagowane przez:
Mateusz Liszko | Manager of Customer Service and Administration

Artykuł został opublikowany w kwartalniku "Świat Przemysłu Farmaceutycznego" 1/2021