Węże TYGON®: Klucz do Bezpieczeństwa i Skuteczności w Branżach Ochrony Zdrowia

Kategoria: Aktualności Produkcja i maszyny
7 min. czytania

Od transportu cieczy po interakcje z organizmami żywymi, węże mają zastosowanie na wielu etapach procesów zachodzących w branżach związanych z ochroną zdrowia. Nieustanny rozwój tych dziedzin wymusza poszukiwanie coraz to nowszych rozwiązań, które nie tylko będą kompatybilne z nowymi  urządzeniami, ale będą też neutralne dla badanych substancji, a co najważniejsze – nie będą stwarzały zagrożenia dla zdrowia i życia pacjentów. Branże te wymagają od węży nie tylko precyzyjnej konstrukcji i doskonałej wydajności, ale także spełnienia surowych kryteriów związanych z bezpieczeństwem i zdrowiem. Kluczem do sukcesu w tych niezwykle wymagających dziedzinach jest więc zrozumienie wspomnianych wyzwań oraz charakterystycznych właściwości, jakimi muszą się charakteryzować węże w tych zastosowaniach.

Wymagania w zakresie biokompatybilności

Biokompatybilność węży przemysłowych jest kluczowym czynnikiem w ich zastosowaniach w medycynie, biotechnologii czy farmacji. Węże te muszą spełniać szereg wymogów, aby zapewnić bezpieczeństwo i skuteczność ich użycia. Po pierwsze, muszą być nietoksyczne dla komórek (brak cytotoksyczności), co oznacza, że nie powinny uszkadzać, zabijać, ani zanieczyszczać komórek, które przez nie przepływają. Wymagany jest również brak hemolityczności, czyli niepowodowania rozpadu czerwonych krwinek, co jest szczególnie ważne w przypadku węży stosowanych do przesyłania krwi lub płynów zawierających krew. Węże te muszą również być apirogenne, co oznacza, że nie powinny wywoływać reakcji gorączkowej, jeśli dojdzie do kontaktu z ciałem pacjenta. Biokompatybilność obejmuje też brak alergiczności, mutagenności i kancerogenności. Wybór węży przemysłowych o właściwościach biokompatybilnych jest niezbędny dla bezpieczeństwa pacjenta i skuteczności procesów medycznych i biotechnologicznych.

Sterylizacja i oczyszczanie

W kontekście węży przemysłowych używanych w branżach ochrony zdrowia istotnym aspektem jest możliwość łatwego oczyszczania i sterylizacji. Te procesy są niezbędne, aby zapewnić, że węże są wolne od potencjalnych zanieczyszczeń, które mogłyby wpłynąć na wyniki badań lub stan pacjenta. Sterylizacja usuwa lub deaktywuje wszelkie mikroorganizmy, które mogą być obecne, zapewniając, że węże są bezpieczne do użycia. Łatwość oczyszczania dotyczy zdolności węży do skutecznego usuwania resztek substancji, które mogłyby wpływać na następne zastosowania. Oba te procesy są istotne dla utrzymania wspomnianej już biokompatybilności.

Odporność na zmęczenie, chemikalia i korozję

Węże przemysłowe wykorzystywane w branżach ochrony zdrowia powinny wykazywać wysoką wytrzymałość zmęczeniową, odporność chemiczną oraz mechaniczną, a także odporność na korozję. Wytrzymałość zmęczeniowa jest niezbędna, zwłaszcza w przypadku pomp perystaltycznych, które działają przez rytmiczne ściskanie i rozluźnianie węży, co umożliwia precyzyjne przepompowywanie płynów.

Niewystarczająca wytrzymałość zmęczeniowa może prowadzić do uszkodzeń węża, stwarzając potencjalne ryzyko dla bezpieczeństwa pacjenta. Odporność chemiczna jest ważna także biorąc pod uwagę różnorodność substancji, które mogą być przesyłane przez węże. Niektóre z tych mediów, w tym leki, roztwory czy płyny biologiczne, mogą być agresywne dla materiałów, z których wykonane są węże. Bez właściwej odporności chemicznej, wąż może ulec degradacji, co zagraża integralności systemu i może prowadzić do nieprawidłowości w dostarczaniu leków. Równie ważna jest odporność mechaniczna, zapewniająca ochronę węża przed potencjalnymi uszkodzeniami wynikającymi z sił zewnętrznych, takich jak uderzenia czy ciśnienie. Węże muszą być w stanie przetrwać takie naciski bez ryzyka uszkodzenia strukturalnego, co jest szczególnie istotne w dynamicznych środowiskach, takich jak oddziały szpitalne lub laboratoria badawcze.

Niska przenikalność gazów

Niska przenikalność gazów to cecha, której nie można lekceważyć przy wyborze węży przemysłowych w przemyśle medycznym i pokrewnych branżach. Ta właściwość jest niezbędna, gdy mówimy o precyzyjnym dostarczaniu określonych ilości gazów lub mieszanin gazowych, co jest częstym wymogiem w procedurach medycznych. Każda przenikalność gazów przez ścianki węża może wpływać na dokładność tych dostaw, co w konsekwencji przekłada się na jakość i bezpieczeństwo opieki nad pacjentem. Równie ważna jest rola niskiej przenikalności gazów w utrzymaniu sterylności wężów. Gazy mogą bowiem przenosić mikroorganizmy, a te z kolei mogą zanieczyścić płyny przepływające przez wąż. Dlatego węże o niskiej przenikalności gazów są łatwiejsze do utrzymania w stanie sterylnym.

Tubes International wobec branż ochrony zdrowia

Oferowane przez Tubes International węże TYGON® dla branży medycznej i pokrewnych są zastrzeżoną marką węży termoplastycznych (tworzywowych) produkowanych przez firmę Saint-Gobain Performance Plastic’s. Należy przy tym podkreślić, że Tubes International jako jedna z pierwszych firm w Europie Środkowo-Wschodniej podjęła wyzwanie zapewnienia najwyższych standardów czystości w produkcji, pakowaniu i konfekcjonowaniu węży i przewodów przeznaczonych dla specjalistycznych i precyzyjnych gałęzi przemysłu.

Strefa Czysta, gdzie konfekcjonowane są węże TYGON®, została wyposażona w profesjonalny sprzęt, który umożliwia skuteczną kontrolę powierzchni wewnętrznych i zewnętrznych węży oraz przewodów, zapewniając bezpieczny proces ich konfekcjonowania. Ta specjalna przestrzeń została zaprojektowana z myślą o ścisłej kontroli parametrów środowiska, takich jak model przepływu powietrza, ilość cząsteczek w powietrzu, temperatura czy wilgotność. Firma troszczy się o to, by węże TYGON® zachowały swoje kluczowe właściwości, takie jak czystość, szklistość, krystaliczność, przeźroczystość i gładkość. Dodatkowo system szczelnego pakowania oraz etykietowania pozwala uniknąć błędów związanych z nieprawidłowym konfekcjonowaniem produktów. Zaawansowane procedury zachodzące w Strefie Czystej zapewniają, że klienci Tubes International otrzymują produkty najwyższej jakości, spełniające najbardziej rygorystyczne standardy obowiązujące w branży.

Oferta węży TYGON® od Tubes International dla branży medycznej i pokrewnych

Różnego rodzaju wyrafinowane formuły mieszanek zastosowanych do produkcji węży TYGON® pozwalają na bardzo szerokie zastosowanie tych węży w branżach ochrony zdrowia. Dzięki odpowiedniemu doborowi wspomnianych materiałów, uzyskano węże które cechują się unikatowymi właściwościami fizykochemicznymi w zakresie: przeźroczystości, elastyczności, odporności na zgniatanie, sprężystości, przenikliwości gazowej, odporności chemicznej, gładkości wykonania powierzchni, niehemolityczności, nietoksyczności oraz biokompatybilności.

Bezbarwny, przeźroczysty wąż TYGON® 2475 charakteryzuje się hydrofobowością i niską absorpcją i adsorpcją płynów na bazie wody, co minimalizuje ryzyko zmiany własności przesyłanego płynu, nawet przy wielokrotnym użyciu węża. Szkliście wygładzona i pozbawiona porów powierzchnia wewnętrzna węża zapobiega osadzaniu i przyleganiu zanieczyszczeń wewnątrz węża oraz ułatwia jego oczyszczanie. Wąż TYGON® 2475 jest odporny na chemiczne środki czyszczące i dezynfekcyjne oraz posiada dobrą odporność chemiczną na kwasy, zasady, sole, alkohole i ketony. Jest całkowicie pozbawiony plastyfikatorów. Spełnia wymagania higieniczne FDA i USP Class VI. Jego odpowiednik, TYGON® 2475 I.B., również pozbawiony plastyfikatorów, nadaje się do zastosowań przy wyższych ciśnieniach dzięki wzmocnieniu oplotem poliestrowym.

Kolejnym produktem przeznaczonym dla branż ochrony zdrowia, jest TYGON® 3350. Ten elastyczny wąż wykonany z gumy silikonowej wulkanizowanej platyną, dzięki swojej wyjątkowo gładkiej powierzchni wewnętrznej, zapobiega osadzaniu i przyleganiu zanieczyszczeń i rozwojowi bakterii wewnątrz węża, co znacznie ułatwia jego oczyszczanie i sterylizację. Może być z powodzeniem używany w urządzeniach medycznych, hodowlach komórek, sterylnych liniach napełniających, w analizatorach krwi oraz w chromatografii cieczowej. Spełnia wymagania higieniczne FDA 21 CFR 177.2600, NSF-51, 3-A i USP Class VI oraz ISO 10993 do kontaktu z krwią, płynami ustrojowymi i tkankami do 30 dni. Niska ekstrahowalność, nietoksyczność, niehemolityczność i niepirogenność zapewnia całkowitą czystość płynów we wrażliwych zastosowaniach.

Wąż TYGON® 3370 I.B. jest stosowany w przemyśle farmaceutycznym, kosmetycznym, spożywczym, biotechnologii, sterylnych liniach napełniających, systemach uzdatniania wody, produkcji szczepionek, bioreaktorach. Podobnie jak TYGON® 3350 wykonany jest z gumy silikonowej wulkanizowanej platyną i posiada gładką powierzchnię wewnętrzną, ułatwiającą czyszczenie i sterylizację oraz zmniejszającą opory przepływu przez wąż. Niska ekstrahowalność, nietoksyczność, niehemolityczność i niepirogenność zapewnia całkowitą czystość płynów we wrażliwych zastosowaniach.

W ofercie znajduje się również PHARMA PURE™, biały, elastyczny wąż o wyjątkowo dużej odporności na łuszczenie, która zapewnia bardzo wysoką czystość płynu. Przeznaczony jest do stosowania w procesach pobierania i hodowli kultur komórkowych in vitro, wytwarzania szczepionek, do bioreaktorów, sterylnych linii napełniających, procesów fermentacji, ekstrakcji i puryfikacji (oczyszczania). Posiada wysoką odporność zmęczeniową, wyjątkowo dużą żywotność w pracy w pompie perystaltycznej – wielokrotnie większą od jakiegokolwiek węża silikonowego (1000 h). Nieprzeźroczysta ścianka węża chroni wrażliwe produkty przed promieniowaniem UV. Wąż jest zgodny z wymaganiami USP Class VI oraz European Pharmacopoeia 3.2.9 i jest całkowicie niecytotoksyczny, niehemolityczny i niepirogenny. Spełnia wymagania FDA 21 CFR 177.2600 do kontaktu z żywnością.

Kolejny produkt w ofercie – wąż PHARMED® BPT o kremowej barwie – został zaprojektowany specjalnie dla przemysłu farmaceutycznego, biotechnologii i laboratoriów. Świetnie sprawdza się w procesach diagnostyki, pobierania i hodowli kultur komórkowych in vitro, wytwarzania szczepionek, do bioreaktorów, sterylnych linii napełniających, procesów fermentacji, ekstrakcji i puryfikacji (oczyszczania). Wyróżnia się wysoką odpornością zmęczeniową, wyjątkową żywotnością w pompie perystaltycznej i dobrą odpornością na łuszczenie. Jest odporny na kwasy, zasady i utlenianie. Charakteryzuje się też niskim poziomem absorpcji przesyłanych mediów. Nieprzeźroczysta ścianka węża PHARMED® BPT chroni wrażliwe produkty przed promieniowaniem UV. Wąż jest zgodny z wymaganiami USP Class VI i jest całkowicie niecytotoksyczny, niehemolityczny i niepirogenny. Jest zgodny z ISO 10993 do kontaktu z krwią, płynami ustrojowymi i tkankami do 30 dni. 

Wąż TYGON® ND100-65 to wąż przeznaczony do wyposażenia do wykonywania dializ, do przetaczania i odsączania krwi, infuzji, chemioterapii, inhalacji, minimalnie inwazyjnych zabiegów, cewników i laboratoriów medycznych. Wąż jest całkowicie biokompatybilny i pozbawiony ftalanów. Wysoka przezroczystość węża i nie zwilżalność powierzchni wewnętrznej zapewnia dobrą wizualizację przepływu i łatwe całkowite opróżnienie węża. Jest zgodny z wymaganiami ISO 10993, European Pharmacopoeia 3.1.1.2, USP Class VI i REACH oraz całkowicie niecytotoksyczny, niehemolityczny i niepirogenny.

Więcej innowacyjnych rozwiązań

Każdy z wymienionych produktów został stworzony z myślą o konkretnym, dedykowanym zastosowaniu, a jednocześnie z zachowaniem uniwersalnych standardów jakości i bezpieczeństwa, które są kluczowe dla branż ochrony zdrowia. Oferowane przez Tubes International węże przemysłowe spełniają – a często nawet przekraczają – surowe wymagania stawiane przez te gałęzie przemysłu, a wszystko to dzięki innowacyjnym rozwiązaniom i nieustannemu dążeniu do doskonałości.

To jednak tylko część oferty firmy – dla każdego problemu, wymagania czy specyfiki procesu, istnieje odpowiedni wąż przemysłowy.  Pełna ofertą węży TYGON® jest dostępna na stronie internetowej. Dla Tubes International każde zlecenie to wyzwanie, do którego podchodzi indywidualnie, z uwzględnieniem specyfiki działalności klienta. To niezawodny partner w świecie węży przemysłowych.