Sieć Badawcza Łukasiewicz: Innowacyjny pomysł w 15 dni – bez kosztów po stronie przedsiębiorców

Kategoria: Aktualności Produkcja i maszyny Rynek i trendy
4 min. czytania

– Sieć Badawcza Łukasiewicz powstała, aby być najkrótszą drogą między biznesem a nauką. „Najkrótszą” oznacza minimum wysiłku dla przedsiębiorcy, który zgłasza się do nauki po wsparcie a także maksymalnie krótki czas na odpowiedź nauki na wyzwania biznesu. Czas w biznesie ma kluczowe znaczenie. Obecnie – w wymagających warunkach prowadzenia działalności –  może być kluczowy dla powodzenia przedsięwzięcia. Dlatego Łukasiewicz działa tak, aby minimalizując wysiłek przedsiębiorcy maksymalizować jego potencjalne korzyści ze współpracy badawczo-rozwojowej – mówi Piotr Dardziński, prezes Sieci Badawczej Łukasiewicz.

Model „rzucania wyzwań” naukowcom Łukasiewicza działa od 15 listopada 2019 roku. Do tej pory Łukasiewicz odpowiedział na 43 zgłoszone przez firmy wyzwania biznesowe prezentując 331 pomysłów na prace badawczo-rozwojowe. Od 1 kwietnia 2020 dostępny jest formularz na stronie www, który usprawnia i przyspiesza proces. Zainteresowani innowacją, wsparciem swojego biznesu, wprowadzeniem nowego produktu na rynek czy rozwijaniem działalności opisują swój problem/wyzwanie biznesowe oraz oczekiwany zakres wsparcia naukowców na stronie internetowej Sieci Badawczej i przesyłają je do Centrum Łukasiewicz.

Sieć Badawcza Łukasiewicz angażuje swoje zasoby: najwyższe w Polsce kompetencje naukowców i unikalną w skali kraju aparaturę naukową do zaspokojenia biznesowej potrzeby przedsiębiorcy. Po wewnętrznych pracach, panelach, generowaniu pomysłów i ich ewaluacji prezentuje przedsiębiorcy w dogodny dla niego sposób i w ustalonym terminie najlepsze pomysły na wsparcie jego biznesu.

Potencjał Łukasiewicza skupia się wokół kierunków wpływających na osiągnięcie celów Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. W Łukasiewiczu działają cztery Grupy Badawcze specjalizujące się w takich priorytetowych obszarach badawczych jak: Zdrowie, Inteligentna mobilność, Transformacja cyfrowa oraz zrównoważona gospodarka i energia

Sprawność działania Łukasiewicz pokazał także w związku z pandemią koronawirusa. W ciągu zaledwie kilku tygodni powołał i zorganizował finansowanie na kilkanaście projektów naukowo-badawczych i inżynierskich, których celem jest zapobieganie rozprzestrzenianiu się pandemii, leczenie chorych, walka z jej skutkami społecznymi i ekonomicznymi. Działania te realizowane są pod wspólnym szyldem #TarczaNaukowa. Więcej o zaangażowaniu naukowców trzeciej pod względem wielkości Sieci Badawczej w Europie w walkę z koronawirusem można przeczytać na stronie głównej Łukasiewicza.

Kierunki działalności Łukasiewicza

W zakresie zdrowia są to badania i rozwój nowych technologii, diagnostyki i terapii, wytwarzania produktów leczniczych oraz aparatury i techniki medycznej. Obszary działalności grupy dotyczą całego procesu wytwarzania produktów leczniczych dla technologii leków odtwórczych (generycznych), jak i oryginalnych (innowacyjnych). Innowacyjność w zdrowiu to także badania nowych materiałów do zastosowań w medycynie, nowoczesna i spersonalizowana diagnostyka i terapie medyczne oparte na inżynierii białek oraz wykorzystaniu sztucznej inteligencji i biosensorów. Łukasiewicz koncentruje się również na rozwoju zaawansowanych metod i narzędzi wpływających na poprawę efektywności zarządzania i procesów logistycznych w ośrodkach zdrowia, m.in. poprzez tworzenie aplikacji komputerowych, systemów eksperckich i zaawansowanych baz danych.

Innym kierunkiem jest inteligentna mobilność. Działalność grupy skupia się wokół technologii związanych z projektowaniem, wytwarzaniem, produkcją, charakteryzacją i użytkowaniem infrastruktury logistycznej i pojazdów. W szczególności prowadzone są prace badawczo rozwojowe w obszarze elektromobilności i proekologicznych rozwiązań konstrukcyjnych w środkach transportu, materiałów o rozszerzonej funkcjonalności, a także robotyki i systemów sterowania oraz maszyn stosowanych w rolnictwie, lotnictwie i technologiach kosmicznych. Istotnym aspektem są też innowacje w obszarze technologii dla magazynowania, przetwarzania i odzysku energii, w tym w badaniach nad ogniwami wodorowymi, ogniwami paliwowymi, superkondensatorami oraz bateriami i akumulatorami. Innowacyjność w inteligentnej mobilności to także projektowanie systemów zarządzania transportem, logistyką i łańcuchem dostaw oraz nowoczesne magazynowanie i efektywne sieci dystrybucji.

Z zakresu zrównoważonej gospodarki i energii, grupa skupia się wokół biogospodarki i odzysku materiałowego, czyli głównych komponentów tzw. Gospodarki Obiegu Zamkniętego. W ramach tej tematyki prowadzone są prace prowadzące do rozwoju technologii pozyskiwania surowców, przetwarzania odpadów i ścieków, ekoprojektowania procesów i produktów w przemyśle celulozowo-papierniczym i opakowaniowym oraz wytwarzania materiałów kompozytowych i biodegradowalnych.Trudne do przecenienia znaczenie mają prace prowadzone w obszarze nanotechnologii dla energii odnawialnej oraz do transformowania, magazynowania i racjonalizacji gospodarowania energią. Istotny aspekt stanowią prace związane z bezpieczeństwem energetycznym, w tym wytwarzaniem energii ze źródeł odnawialnych, a także energetyką prosumencką, energią z odpadów i paliwami alternatywnymi oraz technologiami dla urządzeń fotowoltaicznych. Innowacje w tym zakresie dotyczą też zrównoważonego rolnictwa i budownictwa przyszłości, w tym w obszarze innowacyjnych produktów drzewnych i drewnopochodnych, indywidualizacji produkcji meblarskiej oraz projektowaniu i wytwarzaniu maszyn rolniczych, nawozów organicznych i mineralnych oraz produkcji, magazynowaniu i przetwórstwie płodów rolnych.

Wreszcie jednym z kierunków działalności Sieci jest transformacja cyfrowa. Badania i rozwój nowych technologii dla automatyki i robotyki, sztucznej inteligencji i data science, a także w obszarze inteligentnych miast i sieci sensorowych. Innowacyjność w transformacji cyfrowej to także rozwój internetu rzeczy. Jednym z kluczowych obszarów działalności grupy jest też fotonika, w szczególności w ramach technologii, materiałów i urządzeń światłowodowych, a także emiterów i detektorów promieniowania elektromagnetycznego oraz optoelektronicznych urządzeń i systemów. W tej grupie rozwijane są także inteligentne usługi dla obywateli i przedsiębiorstw, w tym systemy e-administracji, elektronicznego fakturowania w zamówieniach publicznych, cyfrowych usług publicznych oraz cyberbezpieczeństwa.

 

Źródło: SIeć Badawcza Łukasiewicz