Rynek usług diagnostyki laboratoryjnej: blisko 7 mld zł w 2019 r.

Kategoria: Aktualności Kontrola jakości
2 min. czytania

Spowolnienie gospodarcze i spadek liczby badań w 2020 r.

Według założeń PMR na podstawie danych dostępnych na dzień 24 marca 2020 r., występujące ograniczenia w otoczeniu zewnętrznym, zarówno po stronie popytu, jak i podaży, zakłócone łańcuchy dostaw, jak i ogólny wzrost niepewności, odzwierciedlający się m.in. we wzroście zmienności indeksów giełdowych stanowią istotną barierę rozwoju ekonomicznego w bieżącym roku. W efekcie, PMR spodziewa się niemal całkowitego wyhamowania krajowego wzrostu gospodarczego w 2020 roku, który wedle aktualnych szacunków może wynieść około 0,2 % r/r.

Wprowadzenie najpierw stanu zagrożenia epidemiologicznego, a później epidemii i idące za tym ograniczenia będą miały istotny wpływ również na segment usług diagnostyki laboratoryjnej. Liczba wykonywanych badań zmniejszy się m.in. ze względu na przejście placówek ambulatoryjnych w tryb telemedycyny, wstrzymanie przyjęć planowych w szpitalach, czy też wstrzymanie przez niektóre laboratoria wykonywania badań komercyjnych. Wskutek pogorszenia się sytuacji gospodarczej, firmy mogą rezygnować z dodatkowych ubezpieczeń i abonamentów medycznych lub mogą modyfikować ich zakres w kierunku produktów mniej kompleksowych. Osoby fizyczne mogą rezygnować z badań finansowanych z własnej kieszeni.

Kiedy rynek usług laboratoryjnych odrobi straty?

Na wartość rynku usług laboratoryjnych pozytywnie wpłynie przeprowadzanie testów diagnostycznych w kierunku koronawirusa. Na chwilę obecną są to testy molekularne, ale Polska zakupi również najprawdopodobniej testy serologiczne do szybkiej diagnostyki. W ocenie PMR, nie zrównoważy to jednak w całości negatywnych efektów działań opisanych powyżej.