Rok rekordowych przychodów Synthaverse

Kategoria: Aktualności Rynek i trendy
3 min. czytania

Polski producent leków zakończył ubiegły rok z rekordowymi przychodami i marżą brutto ze sprzedaży. Optymizmem napawa IV kwartał 2023 roku z ponad 50-proc. wzrostem zysków. W tym roku Synthaverse chce kontynuować rozwój, dynamicznie zwiększając sprzedaż. Spółka intensywnie pracuje nad wejściem na nowe rynki zagraniczne oraz rozbudową pipeline’u.

Synthaverse z sukcesem zamknął 2023 rok. Ubiegłoroczne przychody wyniosły 58,6 mln zł (+16,3 proc. r/r). W ślad za tym zysk brutto ze sprzedaży zwiększył się o 26 proc. – o 35,2 mln zł. Zysk netto wyniósł 4,8 mln zł. W samy IV kwartale 2023 roku przychody wyniosły 20,1 mln zł (+40,6 proc. r/r), zysk brutto ze sprzedaży sięgnął 12,9 mln zł (+54 proc.), a zysk netto zbliżył się do 3,9 mln zł (+50 proc.).

– Realizowana przez nas wielowymiarowa strategia przynosi wymierne efekty. Rok 2023 był kolejnym z rzędu, w którym osiągnęliśmy rekordowe przychody. Ubiegłoroczna marża brutto ze sprzedaży przekroczyła 60 proc., co jest wynikiem niespotykanym w historii Spółki. Optymizmem napawa udany IV kwartał, zakończony historycznie najwyższą sprzedażą kwartalną i zyskami. Pokazał on, że po słabszym III kwartale ub. roku, wynikającym z jednorazowego zdarzenia związanego z przesunięciem części sprzedaży, szybko powróciliśmy na wzrostową ścieżkę.

W 2023 roku powołaliśmy nowy zespół sprzedażowy, czego efektem były dwucyfrowe wzrosty przychodów naszych produktów Distreptaza i Onko BCG. W tym roku chcemy kontynuować rozwój, dynamicznie zwiększając sprzedaż. Intensywnie pracujemy nad wejściem na nowe rynki zagraniczne, co jest niezwykle ważne w obliczu planowanego zwielokrotnienia produkcji, począwszy od 2026 roku, w związku z realizacją inwestycji strategicznych.

Innym ważnym celem jest rozbudowa pipeline’u. Dlatego powołaliśmy specjalny zespół projektowy, który dokonał analizy wielu cząsteczek. To bardzo złożony proces, który wymaga czasu. Niemniej już niedługo będziemy chcieli przedstawić mapę drogową oraz kamienie milowe projektu – komentuje Mieczysław Starkowicz, prezes zarządu Synthaverse SA.

W zeszłym roku lubelska spółka ulokowała na krajowym rynku produkty o wartości około 27 mln zł. Natomiast eksport stanowił blisko 54 proc. ogólnych przychodów i urósł o 6 p.p. r/r. Największy udział w ogólnej sprzedaży miała Distreptaza z przychodami o wartości 22,5 mln zł (+52 proc. r/r). Na drugim miejscu uplasowało się Onko BCG, osiągając 17 mln zł (+5 proc.). Podium domyka szczepionka BCG 10 z wynikiem 9,3 mln zł (+30 proc.).

Synthaverse w 2023 roku kontynuował ekspansję na kolejne rynki. Dużym osiągnięciem było podpisanie umowy z Laboratoires Majorelle, jednym z liderów francuskiego rynku urologii i ginekologii. Kontrakt na dostawy do Francji produktów Onko BCG sięga 14,94 mln euro, co jest najwyższym zamówieniem w historii lubelskiej spółki. Również w zeszłym roku zawarto umowę z firmą farmaceutyczną Anisapharm na rejestrację, dostawę i dystrybucję produktów leczniczych Onko BCG w Rumunii, za minimum 5,25 mln euro.

Synthaverse podpisał także umowę z CoraPharm, czołową firmą farmaceutyczną działającą na Bałkanach, na rejestrację, dostawę i dystrybucję produktu leczniczego Onko BCG do Serbii oraz Bośni i Hercegowiny. Minimalna wartość kontraktu sięga 4,39 mln euro. Kolejną umowę zawarto z firmą Avantor Performance Materials Poland, o wartości około 10 mln zł.
W ramach kontraktu Sythaverse dostarczy Pseudocholinoesterazę, odczynnik wykorzystywany w laboratoriach diagnostycznych przy zatruciach i badaniach biochemicznych oraz chemiczno-analitycznych. Dodatkowo ważnym osiągnięciem było zarejestrowanie szczepionki przeciwgruźliczej BCG na terytorium Węgier.

Ubiegły rok mocno przybliżył Spółkę do realizacji celów strategicznych. Zakończono budowę Centrum Badawczo Rozwojowego (CBR), które zostało uruchomione na początku tego roku.

– W styczniu br. rozpoczęliśmy działalność operacyjną, której celem jest opracowywanie i wdrażanie na rynek produktów leczniczych charakteryzujących się wysoką innowacyjnością w skali międzynarodowej. Jest to możliwe dzięki wyposażeniu CBR w najnowocześniejszą linię technologiczną w Europie. Oprócz tego, zgodnie z planem powstaje nowy zakład Onko BCG, który – zgodnie z harmonogramem – ma otrzymać pozwolenie na użytkowanie w pierwszej połowie maja. Końcowy odbiór przewidziany jest na lipiec 2024 roku – dodaje Mieczysław Starkowicz.

Inwestycja w nowy zakład umożliwi zwiększenie produkcji Onko BCG o około 300.000 opakowań rocznie, co oznacza zwielokrotnienie potencjału wytwórczego tego produktu.

***

Synthaverse jest polską firmą farmaceutyczną. Spółka wytwarza wiele poszukiwanych produktów leczniczych, które od lat cieszą się zaufaniem i uznaniem lekarzy i pacjentów. Produkowane przez Synthaverse preparaty lecznicze są unikatowe, innowacyjne, spełniające wszelkie niezbędne wymagania jakościowe. W dalszym rozwoju organicznym mają pomóc dwie strategiczne inwestycje –Centrum Badawczo-Rozwojowe i badań klinicznych oraz budowa nowego zakładu produkcyjnego Onko BCG. Spółka buduje ponadto szersze struktury marketingowo-sprzedażowe, dostosowane do skalowanego biznesu.

Źródło: www.makmedia.pl