Prostsza i wydajniejsza produkcja preparatów do stosowania miejscowego – polimery Motusflex® opracowano pod kątem spełnienia wszystkich wymagań stawianych producentom preparatów stosowanych miejscowo

Kategoria: Surowce
3 min. czytania

Typowe wady, takie jak brak skuteczności przy niskim zakresie pH, konieczność stosowania wyższych dawek w celu uzyskania odpowiedniej lepkości, a nawet konieczność wcześniejszej neutralizacji, sprawiają, że opracowanie nowego kremu, nowej maści czy nowego balsamu, które spełniłyby wymagania użytkowników, jest bardzo złożone, zwłaszcza w obliczu coraz bardziej rygorystycznych wymagań dotyczących skuteczności, ograniczenia liczby składników oraz działania.

Firma Clariant wychodzi naprzeciw potrzebom producentów takich preparatów, oferując nową gamę gotowych do użycia uniwersalnych modyfikatorów reologii o profilach bezpieczeństwa potwierdzonych dekadami stosowania w kosmetologii. Wszystkie trzy uniwersalne polimery Motusflex® charakteryzują się wyjątkowymi właściwościami reologicznymi odpowiednimi do wszystkich rodzajów preparatów do stosowania miejscowego, zapewniając preparatom doskonałą stabilność, dobre właściwości sensoryczne oraz możliwość łączenia z różnymi substancjami czynnymi. Dzięki temu producenci mogą z łatwością wybrać odpowiedni polimer do tworzonego preparatu w zależności od konkretnych potrzeb.

Wyższą skuteczność tych polimerów w porównaniu do standardowo stosowanych naturalnych i syntetycznych modyfikatorów reologii potwierdza badanie porównawcze. Dodatkowo polimery te można dodawać do preparatu na dowolnym etapie rozwoju leku, w tym po zakończeniu tworzenia receptury, w celu ostatecznego dostosowania lepkości.

Polimery Motusflex to polimery usieciowane na bazie kwasu 2-akryloamido-2-metylopropanosulfonowego (AMPS). Trzy rodzaje polimerów Motusflex opracowanych pod kątem spełnienia wymogów związanych z produkcją preparatów farmaceutycznych do stosowania miejscowego opisano w Tabeli 1.

Najważniejsze cechy:
• W pełni syntetyczny – kontrolowany profil zanieczyszczeń
• Wstępnie zneutralizowany proszek – łatwy w użyciu i gotowy do użycia
• Polimer usieciowany – odpowiedni do stabilizacji cząstek/olejów
• Stabilność w szerokim zakresie pH – skuteczność nawet przy niższym pH, w przeciwieństwie do karbomerów, jak przedstawiono na rysunku 1.
• Możliwość przetwarzania na zimno – doskonale sprawdza się w połączeniu z substancjami czynnymi wrażliwymi na temperaturę
• Odporność na wysokie temperatury – stabilność w wysokich temperaturach
• Potwierdzony profil bezpieczeństwa – dekady szerokiego stosowania w preparatach kosmetycznych i dermatologicznych na całym świecie

Zalety zastosowania w preparatach:
• Możliwość łączenia z szeroką gamą substancji czynnych
• Udoskonalona stabilność preparatu
• Unikalne zalety sensoryczne
• Ilość polimerów Motusflex stosowana w preparatach miejscowych jest zwykle dość niska i mieści się w zakresie 0,5–3%.
• Poprawa lepkości przy niskim stężeniu – szybki wzrost lepkości przy zastosowaniu produktu Motusflex HV przy niskiej zawartości procentowej polimeru, jak przedstawiono na rysunku 2. Z kolei Motusflex LV wykazuje opóźniony wzrost lepkości, co doskonale sprawdza się w przypadku preparatów o niskim poziomie lepkości, natomiast Motusflex MF wykazuje zrównoważony profil lepkości.
• Łatwość tworzenia receptury w porównaniu do innych dostępnych na rynku polimerów w podobnych zastosowaniach, jak przedstawiono to w badaniu porównawczym w tabeli 2.

Wniosek:

Przedstawione wyniki badania wskazują jednoznacznie, że Motusflex spełnia wszystkie kryteria uniwersalnego modyfikatora reologii. Łatwość obsługi, skuteczność działania przy bardzo niskim stężeniu, możliwość łączenia z wieloma substancjami czynnymi oraz potwierdzony profil bezpieczeństwa sprawiają, że polimery Motusflex stanowią idealne rozwiązanie dla wyzwań dotyczących reologii preparatów do zastosowań miejscowych. Wprowadzenie tych polimerów ułatwia producentom preparatów kosmetycznych i farmaceutycznych do miejscowego stosowania wybór właściwego rozwiązania i dostarcza im nowych możliwości optymalizacji skuteczności i właściwości sensorycznych preparatów.

Bhushan Thekedar
Technical Application Manager Health Care
Juan Pablo Duque
Global Marketing Leader Health Care

Artykuł został opublikowany w kwartalniku "Świat Przemysłu Farmaceutycznego" 3/2021