Outsourcing 4.0 – farmalogistyka szansą na zwiększenie efektywności biznesowej dla firm farmaceutycznych

Kategoria: Logistyka
5 min. czytania

Czym jest outsourcing 4.0 i co dzięki niemu można zyskać?

Dla zwiększenia efektywności biznesowej, optymalizacji procesów, czy zmniejszenia nakładu pracy po stronie producenta z pomocą przychodzi outsourcing 4.0. W wydaniu Pharmalink, wyspecjalizowanego operatora logistycznego na rynku farmaceutycznym, jest to wielowymiarowa proaktywna współpraca – partnerstwo na rzecz zdrowia. Co to oznacza dla podmiotów farmaceutycznych? Pharmalink przejmuje na siebie ciężar planowania, wdrażania oraz udoskonalania procesów logistycznych, które po stronie które po stronie producenta mogą generować wiele wyzwań. Wiedza i umiejętności zespołu w połączeniu z rozwiniętymi narzędziami systemowymi pozwalają outsourcować procesy i zapomnieć o kłopotach, które mogą towarzyszyć wewnątrz organizacji. Dodatkowo transparenty system rozliczeń typu „fee for service” sprawia, że aspekt kosztowy współpracy jest pod stałą kontrolą. Ponadto producent zyskuje doradcę, inspiratora i partnera do rozmów, z którym kreuje nowe trendy rynkowe wyprzedzając konkurencję.

Jak wygląda proces outsourcingu 4.0 w praktyce?

Na każdym etapie prowadzenia projektu dystrybucyjnego, niezależnie czy jest to dystrybucja bezpośrednia, uruchomienie nowej hurtowni farmaceutycznej, czy też transport produktów ludzkich lub weterynaryjnych, Pharmalink wspiera swoich partnerów biznesowych, doradzając optymalne rozwiązania. Producent wtedy skupia się na swoim core biznesu, pozostawiając logistykę i usługi dodatkowe typu call centre czy windykacja profesjonalnej firmie. Outsourcingu 4.0 kładzie silny nacisk na kompleksowe podejście do wsparcia podmiotów farmaceutycznych a nie wybiórcze i przedmiotowe powierzanie zadań. Zatem nie chodzi tylko o przysłowiowe przetransportowanie produktu z punktu A do punktu B. Chodzi o wielowymiarowe partnerstwo, a wręcz wyręczenie producenta z wielu procesów oraz przejęcie ich na siebie – na wyspecjalizowanego operatora logistycznego, tak aby podmiot farmaceutyczny ten czas mógł poświęcić na swoje core’owe działania biznesowe. Outsourcingu 4.0 to również rozwiązanie, którego celem jest elastyczne podejście do klienta i szycie usług na miarę jego potrzeb. Pomimo że firmy farmaceutyczne mają wspólny profil działalności to ich jednostkowe oczekiwania i cele względem rynku oraz dostawców są często różne. Nie zapominamy również o wdrażaniu nowych technologii, które pomagają usprawnić codzienną pracę i wpływać na jej wysoką jakość.

Case study. Rozwiązania szyte na miarę potrzeb – czy to możliwe w farmacji?

Pharmalink to nie tylko transport, logistyka magazynowa oraz obsługa hurtowni farmaceutycznych. Przykładem elastycznego podejścia do rozwiązywania wyzwań stawianych przed spółką było wdrożenie kilka lat temu projektu dystrybucji bezpośredniej szytego na miarę aktualnych potrzeb klienta. Dzięki dogłębnej analizie zastanej sytuacji, mocnych i słabych stron ówczesnego rozwiązania stosowanego przez producenta, udało się zbudować unikalne rozwiązanie odpowiadające dokładnie na potrzeby odbiorcy. Szereg integracji systemowych, połączenie elektroniczną wymianą danych oraz codzienna wymiana informacji spowodowały, że projekt pomimo upływu czasu działa niezawodnie, bez większych ingerencji w procesy. Innym przykładem kompleksowych rozwiązań szytych na miarę są hurtownie farmaceutyczne uruchamiane i prowadzone dla producentów. Pharmalink dostosowuje powierzchnię magazynową do potrzeb klienta, wspiera go w przygotowaniu dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku do GIF, a następnie zapewnia kompleksową obsługę działającej hurtowni, zarówno od strony technicznej, jak i poprzez zapewnienie personelu magazynowego.

Dodatkową korzyścią ze współpracy z operatorem logistycznym są realne oszczędności inwestycyjne, tym większe, im bardziej kompleksowej obsługi wymaga łańcuch dostaw. Operator inwestując w systemy informatyczne i infrastrukturę magazynową, dzięki temu, że działa na rzecz wielu Klientów, pozwala im dzielić się wysokimi kosztami inwestycyjnymi, co z kolei obniża jednostkowe koszty obsługi pojedynczych opakowań i linii produktów.

Wymiernych korzyści należy doszukiwać się również w kwestiach ekologicznych, bowiem nie obojętna na środowisko naturalne jest również kwestia transportu. Operator logistyczny świadcząc usługi dla wielu odbiorców w jednym czasie jest w stanie zmniejszyć swój ślad węglowy. Zatem dzięki współdzieleniu procesów transportowych wspólnie z klientami jesteśmy w stanie zadbać o zrównoważony rozwój.

Jak wybrać rzetelnego partnera logistycznego?

Certyfikaty jakości, zgodność procesów z wymogami prawnymi, bezpieczeństwo przewożonych i magazynowanych towarów, czy terminowość dostaw – to tylko kilka z szeregu elementów, które warto weryfikować przy wyborze partnera logistycznego.

Nie od dziś wiadomo, że opinia klienta jest najważniejsza, dlatego Pharmalink przykłada niezwykłą wagę do jakości obsługi swoich klientów. Potwierdzeniem wielowymiarowego podejścia jest chociażby wskaźnik osiągnięty w badaniu satysfakcji Net Promotor Score, który wyniósł pow. 96%, a w spółczynnik reklamacji jest zaledwie na poziomie 0.038%. Oznacza to, że Pharmalink cieszy się dużym zaufaniem firm z branży farmaceutycznej. Ta pozycja nie byłaby również możliwa, gdyby nie codzienna praca Zespołu Pharmalink, w tym Działu Jakości, zapewniająca zgodność z Prawem Farmaceutycznym i DPD. Wyrazem jakości dostarczanych usług są także otrzymane certyfikaty ISO 9001:2015 oraz 27001:2013. Bezpieczeństwo produktów, wysoka jakość i niezawodność stały się wizytówką firmy i będą utrzymywane przez kolejne lata intensywnego wzrostu. A to z kolei gwarancja dla obecnych i przyszłych klientów, że Pharmalink to partner godny zaufania.

Dynamicznie zmieniająca się sytuacja polityczna i ekonomiczna, często zaskakujące zmiany w przepisach prawa, rosnące wymagania ze strony klientów oraz konieczność utrzymania rentowności działalności w tak trudnych warunkach stawiają przed firmami farmaceutycznymi olbrzymie wyzwania. Mogą być to problemy związane np. z procesami, zasobami, czy kosztami. Zatem jak się ich wystrzec? Jak zatem, będąc producentem farmaceutycznym, usprawnić funkcjonowanie firmy nie tracąc przy tym na jakości?

Oddelegowanie zadań do wykwalifikowanego operatora logistycznego (outsourcing 4.0) pozwala na przeniesienie wielu ryzyk biznesowych na doświadczonego w tym zakresie partnera logistycznego, uproszczenie własnych procesów i możliwość koncentracji na podstawowej działalności, czyli rozwoju produktów i działaniach sprzedażowych.

Outsourcing 4.0 dla firm farmaceutycznych – co zyskujesz?

• Transport produktów leczniczych w warunkach kontrolowanych.
• Wielowymiarowa, kompleksowa współpraca – partnerstwo na rzecz zdrowia.
• Planowanie, wdrażanie oraz udoskonalanie procesów po stronie operatora logistycznego, które po stronie producenta kreują wiele wyzwań.
• Doradzanie i wsparcie w realizacji optymalnego rozwiązania, szytego na miarę
• Skupienie się na swoim core biznesu powierzając zadania logistyczne i dodatkowe wyspecjalizowanemu operatorowi.
• Transparentny system rozliczeń typu „fee for service” pod kontrolą.
• Nowe technologie w służbie wielopoziomowej współpracy.
• Oszczędności inwestycyjne – tym większe im bardziej kompleksowe są usługi w ramach łańcucha dostaw.
• Niższy ślad węglowy i zrównoważony rozwój przy współdzieleniu procesów.

Na jakie wsparcie ze strony Pharmalink może liczyć firma farmaceutyczna?

• transport w warunkach kontrolowanych,
• wynajem nowoczesnych przestrzeni magazynowych,
• obsługa logistyczna hurtowni farmaceutycznych,
• outsourcing obsługi klienta oraz procesu reklamacji i zwrotów,
• zarządzanie dokumentacją dołączoną do przesyłki,
• raportowanie track & trace, KPI, wydruk temperatur on-line,
• przechowywanie i dystrybucja materiałów marketingowych,
• obsługa logistyczna leczniczych produktów weterynaryjnych,
• usługi księgowości, monitoringu należności i windykacji,
• elastyczne usługi dodatkowe, przygotowywane na miarę potrzeb dla producentów – w obszarach: finansowym, księgowym, obsługi klienta, raportowaniu.

Rafał Małolepszy, Dyrektor ds. handlowych Pharmalink
Karolina Milewska, Z-ca dyrektora ds. projektów strategicznych Pharmalink

Artykuł został opublikowany w kwartalniku "Świat Przemysłu Farmaceutycznego" 2/2023