Optymalizacja kosztów produkcji opakowań przy zachowaniu najwyższej jakości. Czy to w ogóle możliwe?

Kategoria: Opakowania
7 min. czytania

Ostatnie dwa lata obnażyły przed nami potrzebę dostosowywania się do dynamicznych zmian. Kryzysy na rynku opakowań – przerwane łańcuchy dostaw, brak surowca, wojna, inflacja… To tylko niektóre wyzwania, które mogą wpłynąć na produkcję i ceny opakowań. W dobie zawirowań na rynku, temat optymalizacji jest bardzo istotny zarówno dla producentów, jak i odbiorców. Istotna jest więc rozmowa na temat składowych czynników wpływających na ostateczną cenę opakowania. Ta wiedza pozwala podejmować świadome i strategiczne dla biznesów decyzje. Warto więc przyjrzeć się, które elementy procesu można zoptymalizować, aby oszczędzić zarówno czas, jak i pieniądze.

Mniej znaczy więcej? Nie w tym przypadku

Planowanie jest bardzo istotne w celu ograniczenia kosztów produkcji i logistyki. Każdy cykl produkcyjny związany jest z licznymi etapami: od przekazania zlecenia przez klienta do Działu Obsługi, przez Technologów, Studio Graficzne, zamówienie surowców, po przygotowanie form drukowych oraz finalnie wykonanie produkcji. Do tego, w zależności od projektu, należy uwzględnić koszt narzędzi.

Są to elementy składowe ceny opakowania czy ulotki, które występują zawsze, bez względu czy zamówienie opiewa na 1 sztukę produktu, czy 100 000 opakowań lub ulotek. Oznacza to, że niezależnie od wielkości serii, tzw. koszty stałe będą dla tej produkcji takie same. Korzystniej jest wyprodukować więcej, gdyż koszt jednostkowy będzie wtedy zdecydowanie mniejszy. Niesie to za sobą także inne korzyści. Dzięki dobrej organizacji, skracamy czas pracy, a tym samym efektywniej przebiega cały proces produkcji. Dodatkowo redukujemy ryzyko braku surowca w magazynie i mamy pełną kontrolę nas zasobami. Planowanie zapewnia więc większe bezpieczeństwo w organizacji, poprzez wyeliminowanie zbędnych postojów.

Kluczowa rola planowania

Dzięki właściwemu planowaniu zleceń można uzyskać korzyść skali, jednak wielu Klientów odpiera ten argument tłumacząc, że w ten sposób muszą zapewnić miejsce magazynowe. To zrozumiałe, dlatego wybierając drukarnię, warto już na początku współpracy dopytać, czy producent opakowań daje Klientom możliwość zamówienia na wywołanie. Odbiorca nie musi w takim przypadku posiadać magazynu i aspekt ten przerzuca na producenta.

Najważniejsza jest, jak zawsze, komunikacja między Klientem a drukarnią oraz planowanie długoterminowe. Zdajemy sobie sprawę, że przy nowych projektach jest to prawie niemożliwe, niemniej jednak warto, aby Klient podzielił się wiedzą z producentem opakowań na temat dalszych planów dotyczących danego projektu. Brand owner powinien wybrać dostawcę opakowań już na etapie projektu, aby wspólnie wypracować najlepsze rozwiązania. W farmacji późniejsze zmiany są trudne do przeprowadzenia ze względu na obowiązujące przepisy, które obligują producenta do dołączenia do złożonej dokumentacji rejestracyjnej każdego produktu leczniczego wzoru opakowania, jego oznakowania oraz treść ulotki informacyjnej produktu leczniczego. To oznacza, że każda zmiana szaty graficznej czy zmiana w treści ulotki musi zostać wcześniej zgłoszona do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Rekomendujemy, aby w przypadku nowych projektów poświęcić czas na spotkania z grupą osób zaangażowanych w przygotowanie projektu (m.in. Product Manager, Dział marketingu, graficy, Dział jakości, drukarnia opakowań, logistyka), co pozwoli skrócić czas potrzebny na dopracowanie szczegółów związanych z daną realizacją.

Natomiast w sytuacjach, gdy prace są powtarzalne czy wznawiane, ważną informacją dla optymalizacji będzie na pewno podanie z wyprzedzeniem planowanego zapotrzebowania. Pozwoli to zabezpieczyć surowiec i inne niezbędne komponenty. Wcześniejsze poinformowanie drukarni o planowanych rocznych wolumenach może pozwolić na uzyskanie korzystniejszej ceny jednostkowej.

Planowanie to dla firmy nie tylko korzyść, jaką jest porządek w firmie, ale również podnoszenie poziomu bezpieczeństwa organizacji przez eliminowanie przestojów. Unikamy w ten sposób nerwowych sytuacji związanych z terminami realizacji, które w przypadku występowania zawirowań na rynku mogą być trudne do utrzymania.

Współpraca z drukarnią od początku projektowania – klucz do osiągnięcia synergii estetyki i budżetu

Opakowanie pełni rolę ambasadora marki. Musi spełniać swoje podstawowe funkcje i być dobrze wykonane, ale jednocześnie musi być atrakcyjne wizualnie dla Klientów. Niesie to za sobą wyzwania związane z zapewnieniem synergii estetyki i efektywności kosztowej. W tym kontekście kluczowym elementem jest bliska współpraca między drukarnią a Klientem już na etapie koncepcji i designu. Dzięki temu partnerstwu możliwe jest wypracowanie rozwiązania, które nie tylko zachwyca swoim wyglądem, lecz również mieści się w założonym budżecie produkcyjnym. Często zdarza się, że projektant opracuje kreatywne opakowanie, lecz niedopasowane do technologii produkcyjnych lub wymagające zastosowania drogich materiałów i procesów. To tutaj aktywna obecność drukarni staje się nieoceniona.

Angażując drukarnię w proces projektowy, Klient ma szansę skorzystać z głębokiej wiedzy i doświadczenia specjalistów, którzy potrafią przełożyć wyobrażenia projektanta na realne możliwości produkcyjne. Drukarnia znająca różne możliwości technologiczne oraz dostępne surowce może proaktywnie sugerować modyfikacje, które zachowają estetykę projektu, jednocześnie zmniejszając koszty produkcji. To dialog między projektantem, brand ownerem a drukarnią pozwala na wyeliminowanie potencjalnych problemów już na etapie projektowania, co znacznie ogranicza ryzyko kosztownych pomyłek w trakcie wdrożenia.

Współpraca ta ma dwustronny charakter, bowiem drukarnia również odnosi korzyści z wczesnego zaangażowania w projekt. Pozwala to uniknąć nieporozumień czy zaskoczeń związanych z niemożliwością realizacji zamierzeń projektowych. Drukarnia może zaproponować alternatywne rozwiązania, które są równie efektowne, ale bardziej dostępne pod względem kosztów produkcji. Dzięki temu, proces projektowy staje się synergicznym wysiłkiem, gdzie każda ze stron jest usatysfakcjonowana osiągniętymi rezultatami.

Jednolity nie znaczy nudny

Konsumenci oczekują zarówno atrakcyjnego wzornictwa w opakowaniach, jak i zrównoważonych praktyk. Obserwacje te prowadzą do wniosku, że ujednolicenie rozmiarów opakowań stanowi kluczową strategię optymalizacji kosztów, bez utraty atrakcyjności produktu. Zastosowanie tego podejścia nie tylko pozwala obniżyć koszty produkcyjne, ale także przekłada się na długofalowe korzyści. Tworzenie opakowań opartych na wspólnym wykrojniku, który jest dostosowywany pod względem graficznym dla różnych produktów, przyczynia się do uproszczenia procesu produkcji. Dzięki temu, niezależnie od różnorodności asortymentu, możliwe jest wykorzystanie tych samych narzędzi, co przekłada się na efektywniejsze planowanie, niższe koszty jednostkowe i ograniczenie czasu wytwarzania.

Współpraca z działem konstrukcji w celu dostosowania rozmiaru opakowania do konkretnego produktu otwiera drzwi do szerokiego wachlarza korzyści. Kluczowym aspektem jest tu wyeliminowanie „transportu powietrza”. W praktyce oznacza to, że opakowanie jest projektowane tak, aby jak najmniej przestrzeni pozostawało nieużyte. Skutkuje to nie tylko zmniejszeniem objętości opakowań, ale także minimalizacją zużycia materiałów w procesie produkcji. Takie podejście ma z kolei pozytywny wpływ na logistykę, ponieważ zmniejsza koszty związane z transportem i składowaniem.

Oprócz wymiernych korzyści finansowych, ujednolicenie rozmiarów opakowań może również przyczynić się do poprawy ekologicznej profilu działalności firmy. Redukcja ilości zużywanych surowców naturalnie prowadzi do zmniejszenia ilości odpadów poprodukcyjnych. W kontekście współczesnej świadomości ekologicznej, ta inicjatywa może być ważnym krokiem w kierunku bardziej zrównoważonej działalności, co przyciąga coraz większą liczbę konsumentów.

Dążenie do ujednolicenia rozmiarów opakowań jest przykładem innowacyjnego myślenia, które łączy oszczędności kosztowe z zachowaniem atrakcyjności produktu i troską o środowisko. To paradoksalnie w jednolitości kryje się potencjał. W perspektywie czasu, ta strategia prowadzi do harmonii pomiędzy ekonomią a ekologią.

Gwarancja dostaw na czas i zabezpieczenie przed niespodziewanym

Wszyscy pewnie pamiętamy sytuacje, gdy braki surowców i przerwane łańcuchy dostaw spowodowały znaczące opóźnienia w realizacji zleceń praktycznie we wszystkich drukarniach. Choć obecnie sytuacja wydaje się bardziej stabilna, nikt nie jest w stanie zagwarantować, że podobne turbulencje nie powtórzą się w przyszłości. Warto zatem wnikliwie przeanalizować asortyment surowców, które Dział Jakości zatwierdził do produkcji. Ta strategiczna inicjatywa może przynieść wiele korzyści w przypadku nagłych zakłóceń dostaw.

Tworzenie zróżnicowanego portfolio surowców, które spełniają standardy jakości, tworzy elastyczną osłonę w przypadku niedostępności danego materiału. Współpraca z drukarnią w celu opracowania listy zamienników ma kluczowe znaczenie. Taki zestaw alternatywnych surowców, zgodnie z wytycznymi Działu Jakości, pozwoli na zachowanie ciągłości produkcji bez kompromisów w kwestii jakości.

Budowanie listy zamienników to nie tylko strategia bezpieczeństwa, ale także zapewnienie ciągłości produkcji. W przypadku, gdy jeden z surowców stanie się niedostępny, drukarnia może szybko sięgnąć po alternatywę. To z kolei pozwala uniknąć przestoju produkcyjnego oraz opóźnień w realizacji zleceń klientów, co mogłoby generować niepotrzebne koszty. Konsekwencją jest utrzymanie reputacji firmy, jako solidnego i niezawodnego partnera.

Niezależnie od dostępności danego surowca, zachowanie spójności jakości jest kluczowe dla długotrwałego zaufania klientów. Dlatego też tworzenie listy zamienników powinno być oparte na głębokim zrozumieniu parametrów technicznych oraz właściwości materiałów. Współpraca z Działem Jakości w celu zapewnienia, że każdy z zamienników spełnia wysokie standardy, jest kluczowa dla osiągnięcia sukcesu tej strategii.

Gwarancja terminowej dostawy jest kwestią bardzo istotną. Dzięki zastosowaniu proaktywnego podejścia w postaci wypracowania różnorodnego portfela surowców, firma może w znacznym stopniu zabezpieczyć się przed niespodziewanymi zakłóceniami. To strategia, która nie tylko minimalizuje ryzyko przestojów produkcyjnych, ale także zapewnia jakość i niezawodność, co przekłada się na budowanie długotrwałych relacji z klientami i utrzymanie konkurencyjności na rynku.

Podsumowanie

Tak naprawdę najważniejsza w całej tej historii jest współpraca. Znalezienie takiego partnera w biznesie, który chce, aby obie strony były wygrane. Działanie w myśl idei win-win powinno stanowić serce każdej kooperacji. Kwestią priorytetową jest otwarta i partnerska rozmowa, która pozwala na poznanie potrzeb i wyzwań klienta. Dzielenie się wiedzą, to według nas spoiwo skutecznej współpracy. Firma poszukująca dostawcy opakowań wie, jaki ma cel, a producent wie, jak ten cel osiągnąć. Kluczem jest wykwalifikowana kadra, nowoczesne zaplecze technologiczne oraz efektywna komunikacja. Dzięki temu możemy osiągnąć najlepsze rezultaty. Doświadczony i godny zaufania partner to także dostęp do informacji o najnowszych trendach w sektorze opakowań. Warto więc poszukać specjalistów, którzy zaproponują odpowiednie rozwiązanie i dobiorą technologię, która pozwoli zoptymalizować koszty produkcji opakowań dla branży farmaceutycznej, suplementów diety i kosmetycznej. Sukces osiąga się poprzez współpracę opartą na zaufaniu, zrozumieniu i chęci wzajemnej wygranej. To właśnie ta filozofia pozwala firmom osiągnąć wyższy poziom efektywności, jakości i zrównoważonej działalności.