LEK-AM – Honorowy Gospodarz Kongresu Świata Przemysłu Farmaceutycznego

Kategoria: Aktualności Rynek i trendy
5 min. czytania

Głównym celem firmy LEK-AM jest dostarczanie wysokiej jakości produktów z różnych gałęzi medycyny, w jak najwyższym standardzie, dostosowanych cenowo do możliwości polskiego pacjenta. Portf olio rozwijane jest w następujących obszarach terapeutycznych: kardiologia, gastroenterologia, psychiatria, urologia, pulmonologia i alergologia, okulistyka endokrynologia, reumatologia, pediatria, dermatologia. W najbliższej przyszłości planowane jest wprowadzenie na rynek kolejnych nowych leków. Preparaty te znajdą zastosowanie u osób cierpiących na depresję, chorobę Alzheimera, choroby nowotworowe, choroby dróg oddechowych oraz choroby kardiologiczne.

Zwiększenie mocy produkcyjnych idzie w parze z wdrażaniem najnowszych technologii produkcji leków, w celu zapewnienia jak najwyższej jakości oferowanych preparatów. LEK-AM specjalizuje się w produkcji leków generycznych. Posiadając identyczną substancję czynną, niejednokrotnie stanowią udoskonalenie oryginału, dzięki nowej formie podania, poprawieniu smaku, wyglądu, ułatwieniu dawkowania czy zmianie wielkości opakowania. Ich kolejną, niepodważalną zaletą jest cena – znacznie niższa niż leków oryginalnych. W efekcie LEK-AM regularnie wprowadza na rynek kolejne preparaty medyczne cieszące się dużym uznaniem pacjentów.

W 2015 roku spółka LEK-AM wprowadziła na rynek syropy dla dzieci. Poczatkowo były to syropy przeznaczone dla dzieci powyżej 2 r.ż. Obecnie poszerzyliśmy ofertę o krople dla dzieci od 6 miesiąca życia, syrop dla dzieci powyżej 1 r.ż., tym samym rozszerzając krąg pacjentów o najmłodszych i skutecznie celując z przekazem do pediatrów. W portfolio są także dostępne syropy dla dzieci powyżej 3 r.ż. oraz 6 r.ż. oraz dla tych co ukończyli 12 lat. Rok 2017 zaowocował wprowadzeniem dwóch leków RX, jeden refundowany lek z obszaru pulmonologii, drugi to preparat witaminy D do podawania 1 raz w tygodniu w dawce 7 tys.j.m. i jeden raz w miesiącu (30 tys.j.m.) .

Firma LEK-AM może pochwalić się produkcją na wysokim poziomie. Zakład oraz Dział Technologii Badawczo-Rozwojowej zostały wyposażone w urządzenia od światowych liderów produkujących maszyny farmaceutyczne. Park maszynowy Działu Produkcji to między innymi mieszalniki przesypowe, mieszalniki i granulatory szybkoobrotowe, granulatory fluidalne, kompaktor, tabletkarki, kapsułkarki oraz linie pakujące, przy czym cztery z nich zostały wyposażone w najnowocześniejsze urządzenia do serializacji. Podobnie jak Produkcja, Dział Technologii Badawczo-Rozwojowej posiada analogiczne urządzenia w skali Laboratoryjnej. Działy Kontroli Jakości oraz Analityki Badawczo-Rozwojowej posiadają m. in. najnowocześniejsze z dostępnych na rynku urządzenia HPLC, UPLC, łaźnie do uwalniania. Zakład wyposażony w tak szeroki park maszynowy pozwala na produkcję stałych doustnych postaci leków praktycznie każdą ze znanych metod wytwarzania. Od procesów bezpośredniego tabletkowania, poprzez granulację suchą, mokrą przez zagniatanie czy metodę fluidalną. Produkcja proszków do inhalacji w kapsułkach twardych prowadzona jest na jednej z najnowszych kapsułkarek na światowym rynku. W celu dbałości o najwyższą jakość produkowanych w Zakładzie produktów leczniczych, jak i suplementów diety, urządzenia są wyposażone w najnowsze systemy kontroli np.: kapsułkarka, na której kapsułkowane są leki wziewne, wyposażona jest w podwójny system wagowy z odrzutem. Zastosowanie tego systemu pozwala na 100% kontroli masy netto proszku inhalacyjnego dozowanego do kapsułek. Kontrola jakości odbywa się w nowoczesnych laboratoriach posiadających zaawansowaną aparaturę do kontroli substancji czynnych, pomocniczych, materiałów opakowaniowych i wyrobów gotowych. System zapewnienia jakości podlega okresowej kontroli przez Główny Inspektorat Farmaceutyczny oraz częste audyty prowadzone przez zewnętrzne firmy. Dział Badawczo-Rozwojowy Spółki posiada odrębne laboratoria, w których pracuje około 30-tu wysoko wykwalifikowanych specjalistów, nierzadko z tytułem doktora. Spółka inwestuje w projekty badawcze, których głównym celem jest wprowadzanie innowacji produktowej i procesowej. Część z nich dotyczy procesów wewnętrznych, istotnych dla podniesienia efektywności produkcji, ale niektóre z nich są pionierskie w skali europejskiej, a nawet światowej. Są to np. badania kliniczne związane z terapią zaburzeń snu i regulacją wewnętrznego rytmu wydzielania hormonu melatoniny, badania skuteczności i bezpieczeństwa nowych leków podawanych drogą wziewną w postaci proszku do inhalacji lub aerozolu, czy badania w kierunku opracowania spersonalizowanej terapii w niektórych schorzeniach, gdzie poza odpowiednio dobraną dawką leku, pacjent otrzyma skuteczne i tanie narzędzie diagnostyczne oraz specjalny aplikator ułatwiający podanie odpowiedniej dawki leku. Opracowane rozwiązania są na bieżąco patentowane, a wyniki badań publikowane są w czasopismach naukowych o wysokim wskaźniku cytowań (tzw. impact factor). Prace badawcze prowadzone są we współpracy z uczelniami medycznymi, technicznymi oraz ekspertami klinicznymi.

Firma skutecznie wdrożyła w 2019 roku wymagania Dyrektywy 2011/62/UE z dnia 8 czerwca 2011r. Parlamentu Europejskiego i Rady tzw. dyrektywy fałszywkowej lub FMD (Falsified Medicines Directive). Dyrektywa ta wprowadziła obowiązek umieszczania na opakowaniach leków na receptę dwóch rodzajów zabezpieczeń – unikalnego kodu (UI) oraz elementów wskazujących na otwarcie opakowania. Pozwoliło to Spółce wejść do połączonego systemu dystrybucji europejskiej, a w efekcie dostarczać leki bardziej zabezpieczone przed podrobieniem.

Oprócz produkcji własnej LEK-AM świadczy również usługi produkcji kontraktowej. Przyjmowane są zarówno zlecenia obejmujące całokształt wprowadzenia produktu na rynek tj. od pomysłu do wyrobu gotowego, jak również zlecania przeprowadzenia poszczególnych etapów związanych z wytwarzaniem.

Przedsiebiorstwo Farmaceutyczne LEK-AM dba o ekologię. Podejmuje działania pro-ekologiczne, które cały czas wdraża na terenie Zakładu. Działania te są na tyle istotne dla środowiska i otoczenia, że zgłaszany akces poddajemy weryfikacji. Otrzymany Certyfikat Jakość Roku w kategorii Ekologia potwierdził dbałość o środowisko i dzialania pro-ekologiczne firmy. Spółka otrzymała kilka wyróżnień ekologicznych. W związku z wymogami GMP nie mogą zostać wprowadzone ograniczenia dotyczące używania wody. Jeśli chodzi o energię wszystkie urządzenia zostały wyposażone w odpowiednie systemy (falowniki) eliminujące niepotrzebne zużycie energii. Systemy wentylacyjne zaopatrzone są w filtry w centralach wyciągowych, a więc żadne pyły nie są emitowane do środowiska. Częstotliwość wymiany filtrów związana jest z ich żywotnością określoną za pomocą AP mierzonym manometrami różnicowymi. Systemy wentylacyjne emitują fale dźwiękowe co zostało ograniczone za pomocą specjalnych tłumików montowanych w czerpniach powietrza. Zmieniono kotłownię z olejowej na gazową, co znacznie obniżyło emisję gazów i pyłów do środowiska. Odpady są utylizowane i przekazywane jako paliwo alternatywne . Kartony są zbierane jako makulatura i przekazywane do recyklingu. Firma korzysta z usług Rekopol Organizacji Odzysku opakowań SA – sortuje i przygotowuje do recyklingu opakowania, zainstalowany system kontroli i monitoringu gwarantuje przejrzystość wszystkich działań. Obecnie następuje wymiana żarowek – świetlowek na oświetlenie leadowe: w halach produkcyjnych oraz w ciągach komunikacyjnych w Zakładzie. Firma zmienia flotę samochodową z tradycyjnej na hybrydową po to by zmniejszyć emisję substancji szkodliwych, w tym dwutlenku węgla. Zamontowany system monitoringu floty firmy Cartrack Polska umożliwia weryfikację sposobu eksploatacji samochodów, a Cartrack EcoDriving wskazuje obszary znacząco wpływające na bezpieczeństwo, zmniejszenie szkodowości oraz koszty eksploatacyjne.

Zakład to jednak nie tylko budynki, maszyny, laboratoria wyposażone w sprzęt najwyższej jakości czy linie produkcyjne działające według europejskich standardów. To zespół wykwalifikowanych i profesjonalnych pracowników czuwający nad ich przestrzeganiem. Fundamentem zaś, jest świetnie wyszkolona kadra specjalistów. Ludzi, posiadających nie tylko ogromną wiedzę merytoryczną zdobytą na najlepszych polskich uczelniach, na wydziałach farmaceutycznych, chemicznych, mikrobiologicznych i wielu innych, ale dodatkowo pełnych pasji w tym co robią.

Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne LEK-AM jest najlepszym przykładem polskiej nowoczesnej firmy farmaceutycznej zdolnej do wprowadzania innowacji i kreowania jakości na najwyższym poziomie. Dobra kondycja firmy, stały rozwój a także ekspansja na rynki zagraniczne stanowią poważny wkład w umocnienie krajowego sektora farmaceutycznego i polskiej gospodarki. Dla firmy LEK-AM to pacjent od zawsze jest najważniejszy. Zgodnie z dewizą „dbamy o Twoje zdrowie każdego dnia” wprowadzane są produkty poprawiające jakość życia w rozsądnej cenie.