Fracht lotniczy w sektorze farmaceutycznym: na co zwrócić uwagę, by znaleźć odpowiedniego partnera logistycznego?

Kategoria: Logistyka
4 min. czytania

Fracht lotniczy to jedna z najpopularniejszych form transportu produktów farmaceutycznych. Umożliwia ona dostarczenie produktów wymagających szczególnych warunków przewozu w sposób stosunkowo szybki i bezpieczny. Model lotniczy gwarantuje skrócony czas dostawy, nie jest jednak wolny od ryzyka. Pomiędzy punktem nadania a punktem odbioru, przesyłki obsługiwane są m.in. przez kierowców, pracowników linii lotniczych i agentów handlingowych, a każdy z tych etapów związany jest z innymi zagrożeniami dla towaru. Na co warto zwrócić uwagę w procesie wyboru partnera logistycznego?

Przewóz leków oraz wszelkiego rodzaju produktów branży farmaceutycznej ze względu na wymogi regulacyjne oraz bezpieczeństwo samych produktów jest bardzo złożonym przedsięwzięciem organizacyjnym. Często nawet najmniejsze wahania temperatury, poziomu wilgotności czy wstrząs wewnątrz opakowania, mogą doprowadzić do utraty właściwości ładunku. Dlatego kluczowy w całym procesie jest wybór odpowiedniego operatora logistycznego, który będzie w stanie nie tylko zarekomendować optymalne połączenia lotnicze, ale i zapewnić należytą jakość realizacji całego procesu.

To, jaki partner jest „odpowiedni”, zależy przede wszystkim od indywidualnych potrzeb zamawiającego oraz parametrów danego ładunku. By obiektywnie ocenić atrakcyjność różnorodnych ofert warto zwrócić uwagę na cztery podstawowe czynniki:

• Proponowany serwis linii lotniczych,
• Infrastruktura portów nadania i przeładunku,
• Ofertowane rozwiązanie opakowaniowe,
• Dostępność oceny ryzyka.

Linie i porty lotnicze

Operator logistyczny realizując zlecenie spedycji współpracuje z przewoźnikami lotniczymi. Wybór spedytora pośrednio determinuje także wybór linii lotniczej, a w efekcie również poziom oraz rodzaj serwisu dedykowany farmacji. Zawsze warto zawracać uwagę, które spośród linii lotniczych są dla danego operatora logistycznego partnerami biznesowymi pierwszego wyboru. Ma to dla zamawiającego wiele daleko idących skutków.

Po pierwsze wybór linii lotniczej nakreśla wstępny rozkład lotów dla wysyłanej przesyłki. Większość linii transportuje cargo z Polski do swoich lotnisk macierzystych, gdzie następuje przeładunek na lot docelowy, jednak w niektórych przypadkach takich przystanków po drodze jest więcej. Eksportując towar np. z Warszawy do Chicago, możliwe jest zaplanowanie zarówno bezpośredniej trasy, jak i z jednym lub dwoma przeładunkami w portach pośrednich. Każdy „przystanek” wydłuża czas tranzytu, ale przede wszystkim potęguje ryzyko uszkodzeń ładunku. Moment załadunku, przeładunku czy rozładunku to punkty krytyczne, kiedy kluczowa jest jakość obsługi agenta handlingowego i dostęp do infrastruktury specjalistycznej. Dlatego porównując oferty warto zawsze dopytać o parametry magazynów na lotniskach, dostępność sprzętu operującego w warunkach chłodniczych i certyfikację jakościową podwykonawców.

Warto też mieć w pamięci, że loty transkontynentalne wymagają innej floty, niż te wykonywane w obrębie kontynentu. Dlatego często spotykaną alternatywą do wykorzystania najmniejszych samolotów, na najkrótszych trasach do portów przeładunkowych, jest stosowanie samochodów ciężarowych, które operują pod numerem lotu linii lotniczej. Zawsze warto dopytać, o metodę transportu na najkrótszych odcinkach planowanej trasy, ponieważ mogą mieć krytyczne znaczenie dla ładunku.

Serwis linii lotniczych

Decydując się na transport w kontrolowanej temperaturze nadawca staje przed wyborem pomiędzy tzw. serwisem pasywnym lub aktywnym:

• Serwis pasywny w ramach którego przewoźnik lotniczy zobligowany jest to dołożenia wszelkich starań w celu utrzymania kontroli temperatury podczas operacji przeładunkowych i składowania w magazynie terminala cargo, do momentu opuszczenia magazynu przez ładunek. Gwarancją nie jest objęty sam transport, co może mieć krytyczne znaczenie w przypadku towarów bardzo wrażliwych na zmiany warunków przewozu. Nominalnie w transporcie lotniczym wyróżnia się serwis pasywny w trzech zakresach temperatur: od 2 do 8 stopni Celsjusza, od 15 do 25 stopni Celsjusza i w temperaturze ujemnej, poniżej 0 stopni Celsjusza.

• Serwis aktywny z kolei daje gwarancję tego, że produkty zostaną umieszczone w specjalnie przygotowanym kontenerze, który utrzymuje stałą temperaturę przez całą trasę, aż do miejsca docelowego. Przesyłka jest chroniona przed wahaniami warunków przewozu przez całą drogę, a o dokładnej temperaturze decyduje zleceniodawca. Jest to opcja zdecydowanie droższa, ale najbezpieczniejsza dla przewożonych towarów.

Warto również rozważyć rozwiązanie kombinowane i połączyć serwis pasywny z opakowaniem specjalistycznym, zapewniającym utrzymanie temperatury przez określony czas. Ze względu na mnogość rozwiązań i możliwości konfiguracji, warto skonsultować taką opcję ze swoim operatorem logistycznym.

Analiza ryzyka

Podczas przygotowywania analizy ryzyka rozważane są czynniki, które mogą mieć negatywny wpływ na ładunek podczas transportu. W DSV standardowo przygotowujemy taki dokument dla każdej nowej realizacji. Jest to praktyka, którą wypracowaliśmy przez lata pracy w sektorze spedycji lotniczej produktów farmaceutycznych. Zapewnia to transparentność wszystkim uczestnikom procesu. Klient otrzymuje komplet obiektywnych informacji na temat proponowanego rozwiązania. Przy wyborze partnera logistycznego warto sprawdzić, czy taka dokumentacja zostanie przygotowywana. A jeśli tak, to jakie czynniki są brane pod uwagę, i czy analiza jest udostępniana do wglądu dla klienta. Tego typu dokument jasno wskazuje, jak świadoma zagrożeń i wyposażona w środki do zapobiegania im jest dana firma spedycyjna.

Jako DSV przedstawiamy w przygotowywanej analizie ryzyka takie dane jak:

• miejsca odbioru, przeładunku i rozładunku towaru wraz z dostępną w nich infrastrukturą,
• lotniska i terminale cargo, przez które transportowany będzie ładunek,
• czas transportu drogowego, lotów i operacji handlingowych,
• nazwę przewoźnika drogowego, lotniczego i agentów handlingowych,
• wybrany serwis linii lotniczych,
• certyfikacja wszystkich podwykonawców,
• docelowe rozwiązania opakowaniowe zabezpieczające ładunek przed zmianami warunków przewozu,
• warunki pogodowe typowe dla miejsca odbioru, przeładunku i rozładunku towaru w danym miesiącu roku.

Etyka

Transport produktów farmaceutycznych nie bez powodu objęty jest szczególnym nadzorem regulacyjnym. Każdy błąd, uproszczenie, może doprowadzić do utraty właściwości produktu, co może narazić życie i zdrowie pacjentów.

Dobry operator logistyczny musi mieć świadomość swojej odpowiedzialności nie tylko za transport, ale i za człowieka, który na końcu tej drogi skorzysta z zawartości transportowanego ładunku. W mojej ocenie firmy spedycyjne powinny budować świadomość i dopytywać swoich klientów – producentów i nadawców, o nawet najdrobniejsze szczegóły dot. wymaganych parametrów transportu danego produktu, ponieważ celem naszej pracy jest w równej mierze pomoc w zaprojektowaniu optymalnego modelu logistycznego, jak i ochrona klientów przed ew. uchybieniami jakościowymi w łańcuchu dostaw.