Dynamiczny eksport i kontynuacja pozytywnych trendów w rozwoju produktów innowacyjnych

Kategoria: Aktualności Rynek i trendy
3 min. czytania

Dofinansowanie kolejnych projektów R&D na prawie 50 mln i postęp w prowadzonych pracach klinicznych nad nowymi terapiami.

W I kwartale 2021 r. Celon Pharma otrzymała decyzję zarekomendowania do dofinansowania dwóch kolejnych projektów w obszarze badań i rozwoju: rozwoju agonisty GPR40 w leczeniu bólu neuropatycznego na kwotę 22,2 mln oraz kandydata na lek inhalacyjny w terapii COVID-19 na kwotę 27, 2 mln. I kwartał zaowocował również zakończeniem ważnych etapów rozwoju klinicznego 3 projektów Spółki: II fazy esketaminy w depresji dwubiegunowej, IA CPL’116 – pierwszego na świecie dualnego inhibitora JAK/ROCK w leczeniu wybranych chorób autoimmunologicznych oraz  I fazy CPL’280 – przedstawiciela najnowszej generacji leków stosowanych w cukrzycy i schorzeniach metabolicznych. Pierwszy kwartał również przyniósł kontynuację procesów due dilligence dla Falkieri, rozpoczętych w roku ubiegłym. Spółka prowadzi aktywną działalność w obszarze komercjalizacji kolejnych projektów z pipeline: w onkologii i chorobach autoimmunologicznych.

Dr Maciej Wieczorek, Prezes Zarządu Celon Pharma S.A.:  Nasz dobrze zbalansowany pipeline leków innowacyjnych budzi coraz większe zainteresowanie. To potwierdza potencjał prowadzonych przez nas projektów, ale jest również ważnym strategicznym wyzwaniem. Kontynuujemy już rozpoczęte rozmowy partneringowe. Obecnie najmocniej rozważamy scenariusz o charakterze regionalnym, który pozostawia nam dużą elastyczność w zakresie przyszłego budowania pozycji naszego produktu. Priorytetem jest wypracowanie takich warunków umowy licencyjnej z  partnerem, które przyniosą długofalowe korzyści Spółce, ale i jej akcjonariuszom.

Od strony finansowej zakończenie kluczowych dla rozwoju Spółki inwestycji przełożyło się na wzrost amortyzacji. Zwiększona sprzedaż koreluje ze wzrostem kosztów materiałowych. W kosztach operacyjnych pierwszego kwartału uwzględnione zostały jednorazowe koszty utylizacji wyrobów gotowych i surowców wykorzystywanych do rozwoju leków. Ogółem koszty operacyjne wzrosły o 28%.

Iwona Giedronowicz, Dyrektor Finansowa, członek Zarządu Celon Pharma S.A.: Utrzymaliśmy poziom marży EBITDA przy istotnym zwiększeniu obrotów w segmencie generycznym, a struktura kosztów w segmencie innowacji w I kwartale 2021 była dobrze zarządzana i efektywna. I kwartał przyniósł relatywnie nieznaczny spadek kosztów R&D, np. w obszarze badań klinicznych, lecz nie jest spowodowany spowolnieniem prac projektowych.

Spółka zgodnie z uchwałą podjętą przez NWZA, w dniu 16.02.2021 r. publikuje sprawozdania finansowe według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości.

 

……………

O SPÓŁCE

Celon Pharma jest zintegrowaną firmą biofarmaceutyczną zajmującą się badaniami, rozwojem, wytwarzaniem oraz sprzedażą produktów farmaceutycznych. Założona została w 2002 roku przez dr Macieja Wieczorka.  Obecnie firma liczy ok. 450  pracowników. Spółka zatrudnia w obszarze badań i rozwoju ok. 100 naukowców, z których połowa posiada lub jest w trakcie zdobywania tytułów doktorskich. Spółka prowadzi kilkanaście projektów rozwoju innowacyjnych leków z takich grup terapeutycznych jak onkologia, neuropsychiatria, autoimmunologia i metabolizm. Spółka dysponuje własnym zapleczem laboratoriów badawczo-rozwojowych dzięki czemu może rozwijać własne technologie farmaceutyczne wykorzystując posiadane zasoby laboratoryjno-sprzętowe, a także doświadczenie kadry pracowników. Posiada nowoczesny zakład wytwórczy, w którym wytwarzane są suche formy farmaceutyczne. W ciągu ostatnich lat Spółka wprowadziła na rynek produkty w następujących grupach terapeutycznych: onkologia, choroby układu nerwowego, choroby serca, terapię HIV, choroby oddechowe. Począwszy od 2007 roku Spółka  rozwija technologię wytwarzania leków wziewnych oraz kilkanaście projektów leków innowacyjnych. Od 2016 roku jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Więcej informacji udziela:
Małgorzata Siewierska
media@celonpharma.com

 

Źródło: celonpharma.com